ANA SAYFA

Hz. Muhammed’in Örnek Ahlâkı Testi

1 / 20
 1. Kâbe Hakemliği olayı peygamberimizin ahlâkının hangi yönünü ön plana çıkartmamıştır?
  A) Güvenilirlik
  B) Dürüstlük
  C) Cesaret
  D) Doğruluk
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin Müslümanlara öğütlediği sabır konusu dışındadır?
  A) İbâdetleri yapma konusunda sabır göstermek.
  B) Günah işlememede sabır göstermek.
  C) Musibetlere karşı sabır göstermek.
  D) Haksızlıklara karşı sabır göstermek.
   SEÇ
 3. "Bir gün yoldan cenaze geçerken, Hz. Muhammed, ayağa kalktı. Arkadaşları o cenazenin bir Yahudiye ait olduğunu söyleyince, Peygamberimiz, ‘O bir insan değil mi?’ buyurdu." Yukarıda anlatılan olay, peygamberimizin hangi ahlâkî yönünü göstermektedir?
  A) İnsan sevgisi
  B) Sabır
  C) Güvenilirlilik
  D) Danışma
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin davet metodlarından birisi değildir?
  A) Tatlı dil ve güler yüz
  B) Hoşgörü ve güler yüz
  C) Kolaylık ve müjdeleme
  D) Sindirme ve baskı
   SEÇ
 5. Zengin ve soylu bir kadın hırsızlık yapınca, hemen ceza verilmemesi için araya girenler olmuştu. Bunu üzerine peygamberimiz, kimi örnek vererek herkese adil davranacağını belirtmiştir?
  A) Eşi Hz. Hatice’yi
  B) Eşi Hz. Ayşe’yi
  C) Arkadaşı Hz. Ebu Bekir’i
  D) Kızı Hz. Fatıma’yı
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisine danışılmaz?
  A) Deneyimli kişiye
  B) Uzmanına
  C) Yetkilisine
  D) Cahile
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan peygamberimize karşı görevlerimizden biri değildir?
  A ) Onu sevmeliyiz.
  B) Adı anıldığında salavat getirmeliyiz.
  C ) Onun ahlâkını örnek almalıyız.
  D) Zamanımızı iyi değerlendirip, kendimizi geliştirmeliyiz.
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi ölümden sonra insanlara sorulacak sorulardan biri değildir?
  A) Erkek veya kadın olarak dünyaya geldiği
  B) Ömrünü (zamanını) nerede tükettiği
  C) Gençliğini nasıl harcadığı
  D) Malını nereden kazanıp nereye harcadığı
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimize saygının bir ifadesi olarak söylenmez?
  A) Sallallahü aleyhi vesellem
  B) Hazreti
  C) Celle Celâlüh
  D) Aleyhis selâm
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin güzel ahlâkı için söylenemez?
  A) Barışcıl
  B) İntikamcı
  C) Hoşgörülü
   SEÇ