ANA SAYFA

Kültür ve Kültürün ögeleri Testi

1 / 20
 1. Dinî motifleri kullanarak beste yapan pek çok Türk sanatkârı vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu sanatkârlardan biridir?
  A) Dede Efendi
  B) Karacaoğlan
  C) Mimar Sinan
  D) Levnî
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi kültürün ögelerinden biri değildir?
  A) Din
  B) Ahlak
  C) Hukuk
  D) Spor
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden değildir?
  A)Kültür öğrenilir,
  B) Kültür tarihîdir ve süreklidir.
  C) Kültür sadece okulda kazanılır.
  D) Kültür, insan ihtiyaçlarını karşılayıcı ve doyum sağlayıcıdır.
   SEÇ
 4. Dinimiz kültürel gelişme için neyi teşvik etmiştir?
  A) Hurafe ve batıl inançları
  B) Bilim ve aklı
  C) Taklit ve geleneği
  D) Savaş ve barışı
   SEÇ
 5. Dinin bireylere ulaştırılmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok önemlidir?
  A) Söz ve davranış
  B) Baskı ve zorlama
  C) Teknoloji
  D) Seyahat ve bilgi
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi Cahilliye Dönemi âdetlerinden biri değildir?
  A) Kız çocuklarını hor görmek
  B) Tefecilik,
  C) Kan davası
  D) Hoşgörü
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerin hangisi Türk mimarîsinin bir özelliği olamaz?
  A) Kullanışlılık- ihtişam
  B) İsraf- taklit
  C) Dayanıklılık-özgünlük
  D) Estetik -ihtiyaç
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi dinsel musikinin ilgi alanına girmez?
  A) Türkü
  B) Kur’an-ı Kerim
  C) Salâ
  D) İlâhî
   SEÇ
 9. "Dinimiz, körü körüne bağlılığı kabul etmez. İslâm dini, her Müslümanın aklını en iyi şekilde kullanarak, başkalarının düşüncelerine saygılı olmasını esas almıştır. ." Yukarıdaki ifadede daha çok İslâm’ın hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?
  A) hoşgörüsüne
  B) bağnazlığına
  C) kültürüne
  D) medeniyetine
   SEÇ
 10. Hz. Muhammed, bir sözlerinde "Zorlaştırmayın ---------. Nefret ettirmeyin. --- ----------." buyurmuştur. Bu cümledeki boşluklara getirilebilecek en uygun sözcük çifti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hoşgörün- sabredin
  B) Kolaylaştırın-müjdeleyin
  C) Müjdeleyin- kolaylaştırın
  D) Serbest bırakın- sevdirin
   SEÇ