ANA SAYFA

Din, Akıl ve Bilim Testi

1 / 20
 1. Allah, dinin emir ve yasaklarından aşağıdakilerden hangisini sorumlu tutmuştur?
  A) Tüm canlıları
  B) Çocukları
  C) Akıllıları
  D) Delileri
   SEÇ
 2. İslâm dini aşağıdaki hangi durumu, ibadet etmekle eşdeğer tutmuştur?
  A) Okumayı
  B) İnsanlara saygılı olmayı
  C) Aklını kullanıp düşünmeyi
  D) Ağaç dikmeyi
   SEÇ
 3. Bedir Savaşı sonucunda esir alınan bazı Mekkelilerin 10 Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmeleri karşılığı serbest bırakılması İslâm’ın hangi yönünü göstermektedir?
  A) Engin hoşgörüsünü
  B) Bilime önem vermesini
  C) Esirlere sevgisini
  D) Savaşı kötü görmesini
   SEÇ
 4. "İlim kadın-erkek her Müslümana farzdır." "İlim Çin’de bile olsa alınız." Hadislerinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) İlmin önemi
  B) İlmin gerekliliği
  C) İlmin vatanının olmadığı
  D) İlmin sadece erkeklere farz olduğu
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi taassup değildir?
  A) Başkalarının inanç, düşünce ve görüşlerine saygı göstermemek,
  B) Başkalarının görüşlerinde doğruluk payı olabileceğini kabul etmemek
  C) Sadece kendi düşüncelerini doğru, tartışılmaz ve kesin olarak kabul etmek
  D) Kendi görüşlerini ikna, söz ve davranışlarıyla başkalarına sevdirip kabul ettirmek
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisini dinimiz yasaklamamıştır?
  A) Düşünce
  B) Taklit
  C) Taassup
  D) Zan
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi bilginin değerlerinden değildir?TÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ 8
  A) Gayecilik
  B) Hoşgörücülük
  C) Faydacılık
  D) Gerçekçilik
   SEÇ
 8. Atatürk, akılcılık ve bilimsellik anlayışını aşağıdakilerden hangi ilkeyle devlet yönetimine taşımıştır?
  A) Devletçilik
  B) Demokrasi
  C) Lâiklik
  D) Cumhuriyetçilik
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi dinin insanı muhatap alırken özellikle hangi yönlerine hitap eder?
  A) Kalp-akıl
  B) Sağlık-temizlik
  C) Yaşam-ölüm
  D) Irk-cinsiyet
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın ilk ayetidir?
  A) Yaz
  B) Oku
  C) Temiz ol
  D) Araştır
   SEÇ