ANA SAYFA

4. ÜNİTE: KUR’AN’DA AKIL VE BİLGİ
1. Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi
2. Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster
3. Kur’an Doğru Bilgiye Önem Verir
4. Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları
5. Bilgi Taassubu Önler
6. Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf

1 / 20
 1. İslam dininde inanan insanlar ibadetlerden sorumlu tutulurken ilk ve en temel şart olarak aklın sayılması neyi göstermektedir?
  A) Aklın önemsiz olduğunu
  B) İnsanların akıllı-akılsız sınıflandırılmak istenmesi
  C) Aklın insan için en önemli bir nimet olduğu
  D) İbadetlerin akılsızda eda edilebileceğini
   SEÇ
 2. I- Problem çözmemize yarar.
  II-Düşünürüz.
  III-Kavrarız.
  IV-Anlarız.
  Yukarıda numaralanmış cümlelerde neden bahsedilmektedir?
  A) Din
  B) Peygamber
  C) Bilgisayar
  D) Akıl
   SEÇ
 3. “Aklı olmayanın dini de yoktur”(hadisi şerif) Bu sözünde Hz Muhammed neyi vurgulamak istemiştir?
  A) Akılla iyiyi kötüden ayırt ederiz
  B) Akılla topluma daha iyi uyum sağlamış oluruz
  C) Akılla olayları daha iyi kavrarız.
  D) Akılla dini sorumluluklarımızı daha iyi anlarız.
   SEÇ
 4. “ De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusunu ancak akıl sahipleri hakkıyla düşünür” Bu ayetten hangisini çıkaramayız?
  A) Bilenler bilmeyenlerden daha üstündür.
  B) Akıllı olanlar doğruyu düşünebilir
  C) Allah aklımızı kullanmamızı ister
  D) Akıl olmasa da dini anlayabiliriz
   SEÇ
 5. İlmi en yüksek rütbe kabul eden dinimiz bununla aşağıdaki kötülüklerden hangisini önlemeyi hedeflemiştir?
  A) Hırsızlık
  B) Düşmanlık
  C) Cehalet
  D) Tembellik
   SEÇ
 6. Dinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kendi düşünceleri
  B) Ailemiz
  C) Toplum
  D) Kuran
   SEÇ
 7. İnsan ne kadar sorumludur?
  A) Milliyeti
  B) Cinsiyeti
  C) Özgürlüğü
  D) Boyu-posu
   SEÇ
 8. Dinimizi yalanı, dedikoduyu iftirayı kumarı … vb kötü fiilleri yasaklayarak neyi sağlam tutmamızı hedeflemektedir ?
  A) Beynimizi- midemizi
  B) aklımızı-kalbimizi
  C) dilimizi-gözümüzü
  D) elimizi-canımızı
   SEÇ
 9. Kuranı kerimde Allah pek çok ayette “düşünmüyor musunuz , akletmiyor musunuz?” diye sorarak bizzat düşünmeyi emretmiştir. İnsan aklını kullanmasını isteyen onlarca ayet, kuranın akla ve bilime verdiği önemi göstermektedir. Kurana göre bilgili olmak ve bilerek yapmak gerçek bir erdemdir. Bu konudaki bir ayetlerden biri de….. Yukarıdaki paragrafı aşağıdaki ayetlerden hangisiyle tamamlarsak anlam bütünlüğü bozulmaz?
  A) Deki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alır
  B) Fayda vermeyen ilimden Allaha sığınırım
  C) Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü göz kulak kalp bundan sorumludur
  D) Andolsun ki size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır
   SEÇ
 10. I-Akıl
  II- Vahiy
  III-Kalp
  IV-Duyu Organları
  Hangisi yada hangileri kuranın bize öğrettiği bilgi yollarındandır?
  A) I-II
  B) I-II-III
  C) I-III-IV
  D) I-II-III-IV
   SEÇ
 11. Kur anı kerim düşünenleri, olaylar hakkında akıl yürütüp ders çıkaranları ibret alanları övmüş bir fikre bir uygulamaya……………… ………….. bağlananları yermiştir cümlesindeki boşluğa hangileri gelmelidir?
  A) isteye-isteye
  B) sorup-öğrenerek
  C) istemeden -bilmeden
  D) körü-körüne
   SEÇ
 12. “Ey iman edenler , size yoldan çıkmış birisi haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersinizde sonra yaptığınızdan pişman olursunuz.” Aşağıda verilen davranışlardan hangisi yukarıda verilen ayete ters düşer ?
  A) Sahip olduğumuz bilginin doğruluğunu araştırmak
  B) Bize gelen haberleri hemen kabul edip ona göre davranmak
  C) Doğru bilgiye önem vermek
  D) Bize söylenenleri araştırdıktan sonra kabul etmek
   SEÇ