ANA SAYFA

Genel Değerlendirme Testi 5

1 / 20
 1. Arkadaşlarının; “Allah katında en sevgili kullar kimlerdir?” sorusuna Hz. Peygamber’in verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Zengin olanlar
  B) Çok namaz kılanlar
  C) Sahabeden olanlar
  D) Ahlakı en güzel olanlar
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e karşı duyulan saygı ve sevgiyi dile getiren selam ve dua (salât) ifadelerinden biri değildir?
  A) Celle Celâlûh
  B) Aleyhisselâm
  C) Sallallahü aleyhi vesellem
  D) Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed
   SEÇ
 3. Hz. Muhammed’in Mekke’yi fethettiğinde kendisine düşman olanları affetmesi onun hangi ahlaki özelliğine bir örnektir?
  A) Verdiği sözde durması
  B) Cesaretli olması
  C) Güvenilir olması
  D) Hoşgörülü olması
   SEÇ
 4. Peygamberimizin bizden farklı yönü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Güvenilir olması
  B) Allah’tan vahiy alması
  C) Evlenip çocuk sahibi olması
  D) Sabırlı ve hoşgörülü olması
   SEÇ
 5. Hz. Muhammed’in peygamberliğini Mekke halkına ilk açıkladığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Akabe Kayalıkları
  B) Merve Tepesi
  C) Safa Tepesi
  D) Arafat Dağı
   SEÇ
 6. Hz. Muhammed ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Alçak gönüllü ve güvenilirdi.
  B) Bütün canlılara merhamet ederdi.
  C) Her türlü davranışı hoşgörüyle karşılardı.
  D) Mümin olsun olmasın bütün insanlara değer verirdi.
   SEÇ
 7. Aşağıda verilenlerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?
  A) Süreklilik
  B) Kişisellik
  C) Değişkenlik
  D) Bütünleştiricilik
   SEÇ
 8. Aşağıda verilenlerden hangisi bilgisizlik sonucunda dini yorumlamada ortaya çıkan yozlaşmalardan biri değildir?
  A) Mezar ziyaretiyle ölümü düşünüp dua etme
  B) Dini başkalarını taklit ederek anlama
  C) Ağaçlara bez bağlayarak dilek tutma
  D) Türbelerde mum yakma
   SEÇ
 9. “Ahlak”, kültürel değerlerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yönelik ölçütler getirerek toplumsal yaşamın şekillenmesine katkıda bulunur?
  A) Haklı-haksız
  B) İyi-kötü
  C) Güzel-çirkin
  D) Helal-haram
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi bağnaz insan için söylenemez?
  A) Yanlışta ısrar eder.
  B) Saplantıları vardır.
  C) Kendince fikirleri doğrudur.
  D) Eleştiriye açıktır.
   SEÇ
 11. Kelime-i Tevhid’in anlamı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
  A) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
  B) Allah’a, onun meleklerine ve kitaplarına inanırım.
  C) Allah’tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed onun elçisidir.
  D) Ahiret gününe ve öldükten sonra dirilmeye inanırım.
   SEÇ
 12. Aşağıdaki davranışların hangisinden dolayı insan, öldükten sonra da sevap kazanmaya devam eder?
  A) Ana-babaya iyi davranmak
  B) Faydalı bir ilim bırakmak
  C) Nafile namazlar kılmak
  D) Üç ayları oruçlu geçirmek
   SEÇ
 13. İman ettikten sonra yapılan güzel ve iyi işler Kur’an’da ne olarak isimlendirilir?
  A) Farz
  B) Sünnet
  C) Salih amel
  D) Sünnetullah
   SEÇ
 14. Peygamberimiz “sizin en hayırlınız, dünyası için ahiretini terk etmeyen, ahireti için de dünyasını terk etmeyen, her ikisi için çalışan ve insanlara yük olmayandır.” buyurmuştur. Bu sözle İslam’ın hangi özelliği öne çıkarılmıştır?
  A) Dünya-ahiret dengesi
  B) Tevekkül anlayışı
  C) Tevhid ilkesi
  D) Ahiret inancı
   SEÇ
 15. Hz. Muhammed “Veren el alan elden üstündür.” buyurmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu sözle çelişir?
  A) Kendi rızkını kazanmak için çalışmak
  B) Başkalarının sırtından geçinmek
  C) Yoksulları gözetmek
  D) Cömert olmak
   SEÇ
 16. “Sebeplere başvurup gerekli önlemleri aldıktan sonra sonucu Allah’tan beklemek” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sabır
  B) Dua
  C) Tövbe
  D) Tevekkül
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisi farklı din anlayışlarının oluşmasına etki etmez?
  A) Toplumların eski yaşam tarzlarından ve kültürlerinden izler taşıması
  B) Müslüman olan kimselerin bazı eski inançlarını terk edememesi
  C) İslam dininde değişmez temel ilkelerin bulunması
  D) Bireylerin yaşadıkları coğrafyanın şartlarına göre düşünmesi
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı anlaşılması sonucu ortaya çıkan ilk oluşumlardır?
  A) Mezhepler
  B) Tarikatlar
  C) Cemaatler
  D) Cemiyetler
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerden hangisi laikliğin özelliklerinden biri değildir?
  A) Devlet yönetiminde dinî kurallara yer vermesi
  B) Millî birlik ve beraberliğe katkı sağlaması
  C) Bireylere din ve vicdan hürriyeti sağlaması
  D) Tüm yurttaşlara kanun önünde eşitlik sağlaması
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi tüm dinlerin evrensel öğütleri arasında yer almaz?
  A) Doğruluk
  B) Tevhid
  C) Çevreyi koruma
  D) İyilik ve yardımseverlik
   SEÇ