ANA SAYFA

İnanç ve Davranış İlişkisi Testi

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından birisi değildir?
  A) Namaz kılmanın önemine inanmak
  B) Meleklerin varlığına inanmak
  C) Kitaplara inanmak
  D) Ahiret gününe inanmak
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi iman için söylenemez?
  A) İman sevgi ve gönül işidir.
  B) İman kişinin isteğiyle olmalıdır.
  C) İman için zorlama yapılmalıdır.
  D) İman kalben kabul etmektir.
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi, bir iş için bütün hazırlıkları yaptıktan sonra sonucu Allah’a havale etmeye verilen isimdir?
  A) Sabır
  B) Tevekkül
  C) Sâlih amel
  D) Şükür
   SEÇ
 4. "İki günü eşit olan zarardadır." hadisi aşağıdakilerden hangi konu için söylenmiştir?
  A) Tevekkül
  B) Çalışma ve üretme
  C) Ahiret yaşamı
  D) Önemli günler
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi inanan insana yakışan davranışlardan biri değildir?
  A) Şükretmek
  B) Dargın olmak
  C) Sabretmek
  D) Yardımda bulunmak
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi "Amentü" duasında geçmez?
  A) Allah’ın varlığı ve birliği
  B) Ahiret günü
  C) Oruç tutmak
  D) Meleklere inanmak
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi "Allah"tan başka ilâh yoktur. Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir" cümlesinin adıdır?
  A) Besmele
  B) Tevekkül
  C) Kelime-i Tevhit
  D) Şükür
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerin hangisinde sonra sabredilmesi gerekmez?
  A) Kötülük işlememede
  B)Başımıza gelen kötülükler karşısında
  C) İbadetleri yapmada
  D) Haksızlıklar karşısında
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi başkalarına yardım ederken dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
  A) Yardımı gizli vermek
  B) Yardımı başa kakmamak
  C) Elimizdekinin hepsini vermemek
  D) Malın kötüsünden yardım yapmak
   SEÇ
 10. Kur’an-ı Kerim iyi güzel işleri hangi kavramla tanımlar?
  A) Salih amel
  B) Hüsnü zan
  C) Hüsnü amel
  D) Salih zan
   SEÇ