ANA SAYFA

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Aşağıda verilen olaylardan hangisi mitoz sonucu gerçekleşir?

   Patatesin vejetatif üremeyle çoğalması
   Polenlerin oluşması
   Yumurta hücrelerinin oluşması
   Spermin oluşması
 2. Aşağıdaki olaylardan hangisi kalıtsal değildir?

   Kıvırcık saçlı olma
   Uzun boylu olma
   Mavi gözlü olma
   Gelişmiş kaslı olma
 3. Aşağıda verilen çalışmalardan hangisi biyoteknolojinin uygulama alanına örnek değildir?

   Meyveli yoğurt yapımı
   Türlerin ıslahı
   Vitamin tabletlerinin yapımı
   Gen tedavisi
 4. Aşağıdakilerden hangileri çölde yaşayan canlıların adaptasyonlarındandır?
  I. Dikenli yapıda olma
  II. Geniş yapraklı olma
  III. Küçük yapraklı olma
  IV. Uzun kulaklı olma
  V. Vücut yüzeyinin geniş olması
  VI. Kalın postunun olması

   I, II, III
   I, II, IV
   I, III, IV
   I, IV, V
 5. Aşağıdaki yenilenme (rejenerasyon) olaylarından hangisi bir üreme şeklidir?  

   Kertenkelenin kopan kuyruğunu yenilenmesi.
   Denizyıldızının kopan her bir parçasının kendisini yenilemesi.
   Elimiz yaralandığında derinin kendini yenilemesi.
   Kurbağa larvasının yetişkin kurbağaya dönüşmesi.
 6. Aşağıdaki çaprazlamaların hangisinin sonucunda %100 melez döl ortaya çıkar? 

   SS x ss
   Ss x Ss
   SS x SS
   Ss x ss
 7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   İnsan da eşey kromozomları XX ve XY dir
   Çocuğun kız veya erkek olma olasılığı %50 dir.
   Çocuğun kız veya erkek olmasında anne etkilidir.
   Çocuğun kız veya erkek olmasında baba etkilidir.
 8. I-          Kadınların renk körü olma olasılığı erkeklere göre daha fazladır.
  II-         Renk körü bir baba, renk körlüğü genini bütün kız çocuklarına aktarır.
  III-        Bir erkeğin renk körü olması annesine bağlıdır.
   Renk körlüğü(Kırmızı-yeşil renk körlüğü)  ile ilgili olarak yukarıdaki açıklamalardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

   Yalnız I   
   Yalnız II
   II ve III   
   I,II ve III
 9. Bir DNA’da toplam 2600 nükleotit vardır. Bu DNA molekülünde 500 Adenin varsa Guanin sayısı kaçtır?

   800 
   1000  
   250  
   400
 10. 2n=36 kromozomlu bir hücre artarda bir mayoz ve 2 mitoz geçiriyor. Kromozom sayısı ve hücre sayısı sırasıyla ne olur?

   36 ve 16
   18 ve 8  
   18 ve 16  
   36 ve 8
 11. Aşağıdaki verilen durumların hangisinde katı maddenin sıvıda yüzmesi mümkündür?

   Sıvının kütlesi katı maddenin kütlesinden büyük olduğunda
   Sıvının yoğunluğu katı maddenin yoğunluğundan küçük olduğunda
   Katı maddenin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük olduğunda
   Katı maddenin kütlesi sıvının kütlesinden büyük olduğunda
 12. Fen ve teknoloji laboratuarında, Işık’ın elinde 10 cm3, Çetin’in ise 20 cm3 demir blok vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   Işık’ın elindeki demirin kütlesi, Çetin’ in elindeki demirin kütlesinin yarısıdır.
   Çetin’ in elindeki demir, Işık’ın elindeki demirden iki kat daha yoğundur.
   Çetin’ in elindeki demirin hacmi, Işık’ın elindeki demirin hacminin iki katı kadardır.
   Bu demir bloklar suya bırakıldığında, Çetinin elindeki bloğa daha büyük bir kaldırma kuvveti etki eder.
 13. Küçük bir göldeki kayıkta bulunan Metin, kayığın demir çapasını suya bırakıyor. Buna göre;
  I. Göldeki su seviyesi,
  II. Kayığın batan kısmının hacmi,
  III. Kayığa etkiyen kaldırma kuvveti niceliklerinden hangileri nasıl değişir?

   I- Artar, II-  Artar, III- Azalır
   I- Değişmez, II-  Artar, III-  Azalır
   I- Değişmez, II-  Değişmez, III- Değişmez
   I- Azalır, II-  Azalır, III- Azalır
 14. Yüzen bir cisim üzerine etkiyen kuvvetler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

   Bu kuvvetlerin yönü yukarı doğrudur.
   Bu kuvvetlerin yönü aşağı doğrudur.
   Bu kuvvetler dengelenmiş kuvvetlerdir.
   Bu kuvvetler dengelenmemiş kuvvetlerdir.
 15. Uçan balonla atmosferde yükselen Ahmet’in belli bir yükseklikten sonra burnu kanamaya başlıyor. Bunun sebebi ne olabilir?

   Güneşin zararlı ışınları
   Hava soğuması
   Basınç azalması
   Oksijen azalması
 16. I. Katılar, üzerinde bulundukları yüzeye ağırlıklarından dolayı basınç uygular.
  II. Sıvılar, içinde bulundukları kabın sadece tabanına basınç uygular.
  III. Gazlar, içinde bulundukları kabın bütün yüzeylerine basınç uygular.
  Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

   I ve II
   II ve III
   I ve III
   I,II ve III
 17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Bir cisim üzerine etki eden kaldırma kuvveti daima yukarı yönlüdür.
   Sıvı içerisinde tartılan bir cisim, havadaki ağırlığından sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti kadar hafifler.
   Arabalardaki hidrolik fren sistemi, sıvıların basıncı iletme özelliğine dayanır.
   Atmosfer, aynı gazla şişirilmiş 10 cm yarıçaplı balona, 20 cm yarıçaplı balondan daha büyük şiddette kaldırma kuvveti uygular.
 18. Kar üzerinde yürüyen 80 kg'lık baba ile yarı ağırlığındaki çocuğun kara yaptığı basınçla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

   Babanın ağırlığı fazla olduğu için baba daha çok batar.
   Baba ile oğlun ayak taban alanları verilmeden bir şey söylenemez.
   Verilenler yeterlidir, çocuk daha fazla batar.
   İkisinin de yaptığı basınç aynı kalır.
 19. Havada yükselen bir balonun patlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

   Balonun içindeki gazın ısınması
   Balondaki gazın havadan hafif olması
   Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının artması
   Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının azalması
 20. Aşağıda kaldırma kuvveti ile ilgili yazılanlardan hangisi yanlış bir bilgi içerir?

   Sıvıların yoğunluğu arttıkça kaldırma kuvveti artar.
   Bir cismin uçması için yoğunluğunun havadan çok olması gerekir.
   Suyun kadırma kuvvetini ilk Arshimedes ( Arşimet ) keşfetmiştir.
   Suyun batan cismin hacmi ne kadar fazlaysa o kadar kaldırma kuvveti uygulanır.