ANA SAYFA

Fen ve Teknoloji 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Kaldırma kuvveti ile ilgili;
  I- Cisme aşağı yönde etki eden kuvvetin etki sini azaltır.
  II- Cismin batan kısmı ile ilişkilidir.
  III- Cismin daldırıldığı sıvının yoğunluğuna bağlıdır.
  ifadelerinden hangisi doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 2. Kütlesi 20 g olan ve suda erimeyen bir cisim, tamamen dolu bir bardağa atıldığında bardaktan 5 cm3 su taşıyor. Buna göre, bu cismin yoğunluğu kaç g/cm3 tür?
  A) 4
  B) 3
  C) 2
  D) 1
   SEÇ
 3. İki ucu sabitlenmiş şekildeki tele bir kere vuran Ahmet çıkan sesi dinliyor.

  Ahmet, aynı tele daha şiddetli vurursa çıkan sesin genliği ve frekansı nasıl değişir? Genliği Frekansı
  A) Artar Artar
  B) Artar Azalır
  C) Artar Değişmez
  D) Azalır Değişmez
   SEÇ
 4. Sesin yayılma hızı ortamın;
  I- Yoğunluğuna
  II- Sıcaklığına
  III- Cinsine
  niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 5. Mıknatıslarla ilgili;
  I- Yapısında demir, nikel ve kobalt elementi
  bulunan maddeleri çekerler.
  II- N ve S olmak üzere iki kutupludurlar.
  III- Küçük parçalara ayrıldıklarında mıknatıs özelliğini kaybederler.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 6. Gücü 0,4 kw olan matkap günde 1 saat çalıştırılırsa bir ayda harcadığı enerji kaç kwh olur?
  A) 12
  B) 8
  C) 6
  D) 4
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi deprem sonrası yapılması gerekenlerdendir?
  A) Depreme dayanıklı evlerde oturmak
  B) İçinde acil, kişisel ihtiyaçların karşılanacağı çanta hazırlamak
  C) Gaz vanalarını ve elektrik sigortalarını kapatmak
  D) Panik yapmadan sakin olmak
   SEÇ
 8. Deniz altında yada karanın deniz kıyısına yakın bir yerinde meydana gelen deprem etkisiyle oluşan dev deniz dalgalarına ne denir?
  A) Gel git olayı
  B) Tsunami
  C) Hortum
  D) Volkan patlaması
   SEÇ
 9. X, Y, Z atomlarının elektron dizilimleri aşağıda verilmiştir:
  X: 2, 8, 1
  Y: 2, 8, 5
  Z: 2, 8, 2
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Grup numaraları aynıdır.
  B) Katman sayıları farklıdır.
  C) Atom numaraları farklıdır.
  D) İyon yükleri aynıdır.
   SEÇ
 10. Mg atomunda 12, Cl atomunda 17 elektron vardır. Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Atomlar arasında kovalent bağ oluşur.
  B) Atomlar arasında iyonik bağ oluşur.
  C) Oluşan bileşiğin formülü MgCl’dir.
  D) Mg ve Cl atomu ametaldir.
   SEÇ
 11. N2+3H2→2NH3 tepkimesine göre,
  I- Atom sayısı
  II- Molekül sayısı
  III- Atom cinsi nitelik ve niceliklerinden hangileri korunmuştur?
  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I ve III
   SEÇ
 12. Bir maddenin asit olduğu aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılır?
  A) Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirmesiyle
  B) Nötrleşme tepkimesi vermesiyle
  C) Ele kayganlık hissi vermesiyle
  D) Elektrik akımını iletmesiyle
   SEÇ
 13. 0 ºC’taki 500 gram saf su donarken dışarıya kaç Joule ısı verir? (Suyun donma ısısı=334,4 J/g)
  A) 334,4
  B) 83600
  C) 167200
  D) 334400
   SEÇ
 14. Isıtılan saf bir katı maddenin sıcaklık-zaman grafiği aşağıda verilmiştir:

  Buna göre, hangi bölgede maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki mesafe en fazladır?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
   SEÇ

 15. Şekilde mayoz bölünmedeki bir olay verilmiştir. Bu olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A) DNA eşlenmesi
  B) Parça değişimi
  C) Kromozomların kutuplara çekilmesi
  D) Kromozom sayısının yarıya inmesi
   SEÇ
 16. Canlılarda aşağıdaki olaylardan hangisi yenilenme değildir?
  A) İnsanlarda yaralanan dokuların iyileşmesi
  B) Kertenkelenin kopan kuyruğunu oluşturması
  C) Kollarından biri kopan deniz yıldızının kopan kısmı oluşturması
  D) Patates yumrusundaki gözlerden yeni patateslerin oluşması
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangileri homozigot (arı döl) özelliği ifade eder?
  I- DD
  II- dd
  III- Dd
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 18. Şekilde özellikleri verilen bezelye bitkileri çaprazlandığında, F1 dölünde elde edilen yavru döllerin tohumlarının fenotipinin (dış görünüş) hangisindeki gibi olması beklenir?
  A) Tamamı yuvarlak
  B) Tamamı buruşuk
  C) % 50 yuvarlak, % 50 buruşuk
  D) % 75 yuvarlak, % 25 buruşuk
   SEÇ
 19. Şekilde bir besin zinciri verilmiştir. Bu besin zincirindeki canlılardan hangileri ölü organizmaların yapısındaki maddelerin parçalanmasında etkilidir?
  A) Etçil hayvan ve ayrıştırıcılar
  B) Otçul hayvan ve bitkiler
  C) Yalnız ayrıştırıcılar
  D) Yalnız bitkiler
   SEÇ
 20. Şekilde verilen sembol günlük hayatta kullandığımız bazı ürünlerin üzerinde bulunur. Bu sembol neyi ifade eder?
  A) Ürünün kullanım süresinin sınırlı olduğunu
  B) Ekonomik ve kolay kullanılan bir ürün olduğunu
  C) Ürünün hammaddesinin doğada sürekli kendiliğinden oluştuğunu
  D) Geri dönüşümü yapılabilecek bir ürün olduğunu
   SEÇ