ANA SAYFA

Fen Bilimleri 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Dört öğrenci 40 N ağırlığındaki K cismini içi su dolu kaba bıraktıklarında cismin dibe battığını görüyorlar:
  Daha sonra bu öğrenciler, K’ye kaç N kaldırma kuvveti etki edeceğine yönelik aşağıdaki tahminlerde bulunuyorlar.
  I. öğrenci: 35 N
  II. öğrenci: 42 N
  III. öğrenci: 45 N
  IV. öğrenci: 50 N
  Buna göre, hangi öğrencinin tahmini doğru olabilir?
  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
   SEÇ
 2. K ve L katı cisimleri şekildeki gibi yatay zemin üzerine konuluyor. K ve L’nin zemine temas eden yüzey alanları sırasıyla S ve 2S’dir.

  Bu cisimlerin zemine uyguladıkları basınçlar eşit olduğuna göre;
  I- L cismi K’dan ağırdır.
  II- L, K’nın üzerine konulursa, K’nın zemine yaptığı basınç artar.
  III- L ve K’nın zemine uyguladıkları kuvvetler eşittir.
  yargılarından hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I - II
  C) II - III
  D) I - II - III
   SEÇ
 3. Şekildeki devre üzerinden belirtilen yönde akım geçmektedir.
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi elektriksel güç birimi olarak kullanılır?
  A) watt.saniye
  B) joule/saniye
  C) kilowatt.saat
  D) joule.saniye
   SEÇ
 5. Şekildeki iki ucu sabitlenmiş tele vuran Ali, çıkan sesi dinliyor.

  Çıkan sesi daha inceltmek isteyen Ali, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
  A) Tele daha hızlı vurmalıdır.
  B) Tele daha yavaş vurmalıdır.
  C) Telin gerginliğini arttırarak tele vurmalıdır.
  D) Telin gerginliğini azaltarak tele vurmalıdır.
   SEÇ
  1. SEÇ
 6. Dünyanın oluşumu ile ilgili en çok kabul gören görüş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Büyük patlama
  B) Evrensel tasarı
  C) Yaratılış teorisi
  D) Metaverse teorisi
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesinde yapılabilecek hazırlıklardan biri değildir?
  A) İlk yardım hakkında bilgi edinilmeli
  B) Binalar depreme dayanaklı yapılmalı
  C) Deprem konusunda halk bilgilendirilmeli
  D) Zarar verebilecek eşyalardan uzak durulmalı
   SEÇ

 8. Buna göre, verilen elementler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Aynı grupta yer alırlar.
  B) Aynı periyotta yer alırlar.
  C) Katman sayıları aynıdır.
  D) Elektron alma eğilimindedirler.
   SEÇ
 9. Periyodik tablonun 2. grubunda bulunan bir elementin atomunun oluşturabileceği iyonun yükü kaçtır?
  A) -2
  B) -1
  C) +1
  D) +2
   SEÇ
 10. Al3+ ve O2- iyonlarının oluşturduğu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi bir asidin suda çözünmesine ait tepkime denklemidir?
   SEÇ
  1. SEÇ
 12. Isıtılan bir maddenin hâl değişimini gösteren tanecik modeli şekildeki gibidir:

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Sıvı hâlde, taneciklerin hareket enerjileri daha azdır.
  B) Sıvı hâlde, tanecikler arasındaki mesafe daha azdır.
  C) Katı hâlde, tanecikler arasındaki bağın sağlamlığı daha fazladır.
  D) Katı hâlde, taneciklerin hareket enerjisi daha fazladır.
   SEÇ

 13. Şekilde, mitoz bölünmedeki bir aşama verilmiştir. Bu aşamadan sonra aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
  A) Kromozom sayısı yarıya iner.
  B) Kromozom sayısı iki katına çıkar.
  C) Birbirinin aynı dört yeni hücre oluşur.
  D) Birbirinin aynı iki yeni hücre oluşur.
   SEÇ
 14. Orak hücreli anemi hastalığı taşıyıcısı anne (Aa) ve babadan (Aa) olacak çocuklarda, bu hastalığın görülme oranı hangisinde verilmiştir? (A = Sağlam allel, a = Hasta allel)

   SEÇ
 15. Aşağıda, bazı canlılardaki kromozom sayılarını gösteren tablo verilmiştir.

  Bu tablodan hangi sonuca ulaşılabilir?
  A) Kromozom sayısı en az olan canlılar, az gelişmiş yapıdadır.
  B) Kromozom sayısı en fazla olan canlılar, bitkilerdir.
  C) Aynı tür canlıların kromozom sayısı farklı olabilir.
  D) Farklı tür canlıların kromozom sayısı aynı olabilir.
   SEÇ

 16. Yukarıda verilen denklemde kaç numaralı kısımlar yer değiştirirse, denklem fotosentezi ifade eder?
  A) 1 ile 2
  B) 1 ile 3
  C) 2 ile 4
  D) 3 ile 4
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarının özelliklerindendir?
  A) Ekosisteme kalıcı zarar verme
  B) Çok uzun zamanda oluşma
  C) Doğal yollarla yenilenme
  D) Kullanıldıkça tükenme
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangileri geri dönüşüm uygulamalarının faydalarındandır?
  I- Doğal kaynakların korunması
  II- Enerji tasarrufu sağlanması
  III- Atık miktarının artması
  A) Yalnız II
  B) I - II
  C) I - III
  D) I - II – III
   SEÇ