ANA SAYFA

1.Ünite,
Hücre Bölünmesi ve Kalıtım,
Mitoz,
Kalıtım,
Mayoz,
DNA ve Genetik Kod,
Adaptasyon ve Evrim,

1 / 20
 1. I. Mitokondri
  II. Kloroplast
  III. Çekirdek
  Yukarıda verilenlerden hangilerinde DNA bulunur?
  A ) Yalnız III
  B ) I ve II
  C ) II ve III
  D ) I, II ve III
   SEÇ
 2. Hücrelerde oluşan maddeleri paketler.
  Yağ sentezinde rol oynar.
  Süt, ter ve tükürük bezi gibi salgı hücrelerinde bol miktarda bulunur. Yukarıda bazı özellikleri verilen hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?
  A ) Golgi cisimciği
  B ) Ribozom
  C ) Mitokondri
  D ) Endoplazmik retikulum
   SEÇ
 3. Lizozomun görevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A ) Hücrede besinlerin sindirilmesini sağlar.
  B ) Yaşlanmış, yıpranmış organelleri parçalar.
  C ) Zar yapısı bozulursa, hücre kendi kendini sindirir.
  D ) Hücre içinde madde iletimini sağlar.
   SEÇ
 4. I. Yağ
  II. Protein
  III. Karbonhidrat
  Yukarıda verilenlerden hangileri hücre zarında bulunur?
  A ) Yalnız I
  B ) Yalnız II
  C ) I ve III
  D ) I, II ve III
   SEÇ
 5. Gelişmiş ve ilkel yapılı hücrelerin tümünde;
  I. Hücre zarı
  II. Çekirdek
  III. Sitoplazma
  yapılarından hangileri ortak olarak bulunmaz ?
  A ) Yalnız II
  B ) I ve lI
  C ) I ve III
  D ) II ve III
   SEÇ
 6. Hücre ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A ) Tüm canlılar hücrelerden oluşmuştur.
  B ) Hücre gözle görülemeyecek kadar küçüktür ve ancak mikroskopta incelenebilir.
  C ) Tüm canlıların hücreleri aynıdır.
  D ) Canlının tüm metabolik olayları hücrelerde meydana gelir.
   SEÇ
 7. Atomlar bir araya gelerek molekülleri oluşturur. Moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  A ) Hücre
  B ) Organel
  C ) Doku
  D ) Organ
   SEÇ
 8. Canlıyı oluşturan yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı;
  hücre -> doku -> organ -> sistem -> canlı şeklindedir.
  Buna göre,
  I. Tek hücreli canlılarda doku oluşumu gözlenmez.
  II. Sistem birkaç organın birlikte çalışması sonucu oluşur.
  III. Dokular bir araya gelir ve organları oluşturur.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?
  A ) I ve II
  B ) I ve III
  C ) II ve III
  D ) I, II ve III
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi yumurta ve sperm hücrelerinin ortak özelliklerindendir?
  A ) Büyük ve hareketsiz olma
  B ) Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek bulundurma
  C ) Hareketli olma
  D ) Baş, boyun, kuyruk olmak üzere üç bölümden oluşma
   SEÇ
 10. Dokular birleşerek aşağıdakilerden hangisini oluşturur?
  A ) Hücre
  B ) Atom
  C ) Organ
  D ) Sistem
   SEÇ
 11. I. Organ
  II. Organizma
  III. Hücre
  IV. Sistem
  V. Doku
  Vücudumuzu olusturan yukarıdaki yapıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A ) I - II - III - IV - V
  B ) II - I - IV - III - V
  C ) III - V - I - IV - II
  D ) III - V - I - II – IV
   SEÇ
 12. Yeni doğmuş bir insanın büyüme ve gelişimi sırasında gözlenen evreler;
  I. Çocukluk dönemi
  II. Ergenlik dönemi
  III. Yaşlılık dönemi
  IV. Bebeklik dönemi
  V. Yetişkinlik dönemi
  şeklinde adlandırılır.
  Buna göre, belirtilen evrelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A ) IV, I, II, V, III
  B ) I, II, III, IV, V
  C ) III, II, I, IV, V
  D ) IV, I, V, III, II
   SEÇ
 13. Canlılarda görülen üreme ve gelişmeyle ilgili olarak;
  I. Bazı canlılar gelişim dönemlerinde başkalaşım geçirir.
  II. Kuşlar, yavrularını doğurarak dünyaya getirir.
  III. Bazı canlılarda yavrunun gelişiminin bir kısmı annenin karnında gerçekleşir. ifadelerinden hangileri doğrudur?
  A ) Yalnız II
  B ) Yalnız III
  C ) I ve III
  D ) I, II ve III
   SEÇ
 14. Canlıların kendine benzeyen yeni canlılar oluşturup nesillerini sürdürebilmesi, aşağıda verilenlerden hangisi sayesinde gerçekleşir?
  A ) Beslenme
  B ) Üreme
  C ) Hücreli yapıya sahip olma
  D ) Solunum yapma
   SEÇ
 15. Aşağıda verilen canlıların hangisinde, yumurtadan çıkan bireyler başkalaşım geçirdikten sonra ergin bireylere benzemeye başlar?
  A ) Balık
  B ) Kurbağa
  C ) Kuş
  D ) Sürüngen
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerdeki tozlaşmayı kolaylaştıran etkenlerden biri değildir?
  A ) Böcekler
  B ) Rüzgâr
  C ) Kuşlar
  D ) Işık
   SEÇ
 17. Polenler (çiçek tozu) aşağıda verilen yapıların hangisinde oluşur?
  A ) Yumurtalık
  B ) Tepecik
  C ) Başçık
  D ) Sapçık
   SEÇ
 18. I. Hayvanlar yardımıyla bitkilerin tohumları çevreye yayılır.
  II. Her bitki, tek tohum üreterek çoğalma şansını artırır.
  III. Döllenen yumurta gelişerek tohumu ve meyveyi oluşturur.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
  A ) I ve II
  B ) I ve III
  C ) II ve III
  D ) I, II ve III
   SEÇ
 19. Tohumun çimlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
  A ) Sıcaklık
  B ) Su
  C ) Oksijen
  D ) Güneş ışığı
   SEÇ
 20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bitkiler için yanlıştır?
  A ) Daha fazla tohum oluşturarak daha geniş bir alana yayılırlar.
  B ) Organik gübreler bitkilerdeki üreme hızını azaltır.
  C ) Bitkilerde bulunan zararlı maddeler zamanla insanlara geçer.
  D ) Organik tarım insan sağlığını koruyucu bir yöntemdir.
   SEÇ