ANA SAYFA

2.Dönem 3.Değerlendirme

1 / 20
 1. Suda batabilen bir cismin havada dinamometre ile ölçülen ağırlığı 9 N’dur. Aynı cisim su içine tamamen daldırıldığında ise dinamometredeki değer şekildeki gibi oluyor.

  Buna göre, suyun cisme uyguladığı kaldırma kuvveti kaç N’dur?
  A) 4
  B) 3
  C) 2
  D) 1
   SEÇ
 2. Suda erimeyen yoğunluğu 0,5 g/cm3 olan K cismi ile yoğunluğu 1,5 g/cm3 olan L cismi su içine atılıyor. Suyun yoğunluğu 1 g/cm3 olduğuna göre, cisimlerin sıvı içindeki yüzme, batma durumları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
  ---------K---------------- L
  A) Yüzer----------- Askıda kalır
  B) Batar ------------Yüzer
  C) Askıda kalır ---Batar
  D) Yüzer -----------Batar
   SEÇ
 3. Maddelerin sabit sıcaklıkta sesi yayma hızları tabloda verilmiştir.

  Tabloya göre;
  I- Ses en hızlı katılarda yayılır.
  II- Ses en yavaş gazlarda yayılır.
  III- Ses hızı ortamın sıcaklığına bağlıdır.
  ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 4. Ses yüksekliğinin ölçüsü aşağıdakilerin hangisi ile ifade edilir?
  A) Frekans
  B) Genlik
  C) Hız
  D) Şiddet
   SEÇ
 5. Bobin üzerine sarılmış iletken tellerin iki ucu şekildeki gibi bir pile bağlanarak elektromıknatıs yapılmıştır.

  Buna göre, bobinin I ve II ile gösterilen kutupları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? I II
  A) N N
  B) N S
  C) S N
  D) S S
   SEÇ
 6. 100 W’lık bir ampul günde 5 saat yakılırsa, aylık harcayacağı elektrik enerjisi kaç kWh olur?
  A) 5
  B) 10
  C) 15
  D) 20
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi deprem anında yapılmalıdır?
  A) Zarar verecek eşyalardan uzak durmak
  B) İlk yardım hakkında bilgi edinmek
  C) Yapıları fay kuşakları üzerine kurmamak
  D) Deprem konusunda halkı bilgilendirmek
   SEÇ
 8. Yer kabuğunun şeklini değiştiren iç ve dış etmenler vardır. I- Depremler II- Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketi II- Yanardağlar (Volkanlar) Buna göre, yukarıdakilerden hangileri yer kabuğunun şeklini değiştiren iç etmendir?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ

 9. Yukarıda elektron dizilimi verilen elementlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
  A) İki element de ametaldir.
  B) İki element de metaldir.
  C) X ametal, Y metaldir.
  D) X metal, Y ametaldir.
   SEÇ

 10. Yukarıdaki tepkime denklemi, soru işareti (?) ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi gelirse denk olur?
   SEÇ
 11. Aşağıda bazı maddeler pH değerlerine göre pH ölçeğine yerleştirilmiştir:

  Bu maddelerden hangileri bazik özelliktedir?
  A) Saf su ve kan
  B) Portakal ve süt
  C) Kan ve amonyak
  D) Portakal ve amonyak
   SEÇ

 12. Şekildeki kaplarda farklı sıcaklıklarda su bulunmaktadır. Kaplardaki su moleküllerinin ortalama hareket enerjileri karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
  A) İki kapta da eşittir.
  B) Bir şey söylenemez.
  C) I. kapta daha fazladır.
  D) II. kapta daha fazladır.
   SEÇ
 13. Deniz seviyesindeki saf suyun donma noktası 0 ºC olduğuna göre, aşağıdaki sıcaklıkların hangisinde saf su sadece katı hâldedir?
  A) -10 ºC
  B) 5 ºC
  C) 10 ºC
  D) 90 ºC
   SEÇ
 14. Aynı koşullarda bulunan bazı maddelerin buharlaşma ısıları çizelgede verilmiştir:

  Bu maddelerden hangisinin 1 gramını buharlaştırmak için en az enerji gerekir?
  A) Su
  B) Alkol
  C) Eter
  D) Aseton
   SEÇ
 15. Süs bitkisi begonyanın bir dalı nemli bir toprak üzerine bırakılacak olursa kök ve sürgün salarak yeni begonya bitkisi oluşur. Bu üreme biçimi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
  A) Sporla üreme
  B) Vejetatif üreme
  C) Bölünerek üreme
  D) Tomurcuklanarak üreme
   SEÇ
 16. Üreme ana hücresi bölünerek, üreme hücrelerini (gametleri) oluşturur. Üreme ana hücresinin kromozom sayısı, hücre bölünmesinin şekli ve oluşan üreme hücrelerinin kromozom sayısı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangileri genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan yöntemlerdendir?
  I- Üçlü test
  II- Kordosentez
  III- Koryon Villus biyopsisi
  A) Yalnız III
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 18. Canlılarda aşağıdaki durumlardan hangisi adaptasyona (uyum) örnektir?
  A) Bazı keçilerin dört boynuzlu olması
  B) Kurbağanın uzun diliyle böcekleri yakalaması
  C) Güneşlenen insanın ten renginin koyulaşması
  D) Van kedilerinin gözlerinin birbirinden farklı renklerde olması
   SEÇ

 19. Verilen denklem aşağıdaki olaylardan hangisini ifade eder?
  A) Fotosentez
  B) Fermantasyon
  C) Su döngüsü
  D) Oksijenli solunum
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji olarak kullanılamaz?
  A) Tarımda endüstri atıkları
  B) Bitkisel ve hayvansal atıklar
  C) Rüzgar ve fırtınaların oluşturduğu dalgalar
  D) Canlı atıklarının çürümesi sonucu oluşan fosil yakıtlar
   SEÇ