ANA SAYFA

Asitler, Bazlar, Tuzlar Testi

1 / 20
 1. I. N2
  ll. O2
  lll. CO2
  Berrak kireç suyuna cam çubukla üflendiğinde, kireç suyunun bulanması solunumla yukarıdakilerden hangilerinin verildiğini gösterir?
  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir?
  A) Sulu çözeltilerinde (H+) iyonu vermesi
  B) Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesi
  C) Yapılarında hidrojen atomu bulunması
  D) Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirmeleri
   SEÇ
 3. Aşağıda verilen meyve ve içerdiği asit adı hangisinde yanlıştır?
      Meyve    Asit Adı .
  A) Elma      Malik Asit
  B) Limon     Sitrik Asit
  C) Çilek       Folik Asit
  D) Portakal  Tartarik Asit
   SEÇ
 4. Kristal şekli olan ve belli kimyasal yapıda bulunan madde aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kovalent bağlı bileşik
  B) İyonik bağlı bileşik
  C) Çözelti
  D) Karışım
   SEÇ
 5. I. Sabunlu su
  II. Amonyaklı su
  III. Limonlu su
  Yukarıdakilerden hangileri baz özelliği gösterir?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I , II ve III
   SEÇ
 6. Bazlarla karıştırıldığında, bazların elektrik iletkenliği dışındaki bütün özelliklerini yok eden madde aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Asit
  B) Tuz
  C) Belirteç
  D) İndikatör
   SEÇ
 7. I. NH3
  II. Ca(OH)2
  III. CH3COOH (sirke)
  Yukarıdakilerden hangileri kırmızı turnusol kağıdını mavi renge boyamaz?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi mavi turnusol kağıdını kırmızı renge dönüştürmez?
  A) HCI
  B) H2SO4
  C) HNO3
  D) NaOH
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi bir sıvının asit özellikte olduğunu kesin olarak belirtir?
  A) Elektrik akımını iletmesi
  B) Suda çözünmesi
  C) Suda çözünürken iyonlarına ayrışması
  D) Suya (H+) iyonu vermesi
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi bazların özelliklerinden değildir?
  A) Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
  B) Asitlerle tepkimeye girdiklerinde tuz oluştururlar.
  C) Kırmızı turnusol kağıdının rengini mavi renge dönüştürürler.
  D) Suda çözündüklerinde H+ verirler.
   SEÇ
 11. I. İyonlar içermesi
  II. Homojen olması
  III. Moleküler yapıda olması
  Bir sıvının elektrik akımını iletebilmesi için yukarıdakilerden hangileri gereklidir?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 12. I. Kristal yapılı olma
  II. Eritildiklerinde elektriği iletme
  III. Asit-baz tepkimesi sonucunda oluşabilme
  Yukarıdaki yargılardan hangileri tuzların ortak özellikleri vardır?
  A) I ve II
  B) I ve IIl
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazların sulu çözeltilerinin ortak özelliği değildir?
  A) Elektrik akımını iletme
  B) Turnusol kağıdına etki etme
  C) Ekşi olma
  D) Tuz oluşturma
   SEÇ
 14. HCI, NaOH ve NaCI’nin sulu çözeltilerine
  mavi turnusol kağıdı batırılıyor.
  Buna göre, her üç çözeltideki turnusol kağıdının aldığı renk aşağıdakilerden hangisinde doğru olur? HCl NaOH NaCl
  A) Kırmızı Mavi Mavi
  B) Kırmızı Kırmızı Mavi
  C) Mavi Mavi Kırmızı
  D) Mavi Kırmızı Mavi
   SEÇ
 15. I. HNO3 + KOH → KNO3 + H2O
  II. HCl + NH3 → NH4Cl
  III. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
  Yukarıda verilen tepkimelerden hangileri asit – baz tepkimesidir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I, II ve III
   SEÇ
 16. Metal oksitleri genellikle bazik, ametal oksitleri genellikle asidik özellik gösterir.
  Buna göre;
  I. K2O(k)
  II. MgO(k)
  III. CO2(g)
  Yukarıda verilen maddelerin hangileri bazik özellik gösterir? (6C , 12Mg , 19K)
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 17. Aşağıda verilen maddelerin hangisinin sulu çözeltisi elektrik akımını iletmez?
  A) Asit
  B) Tuz
  C) Şeker
  D) Baz
   SEÇ
 18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Asitlerin ayıracı sirkedir.
  B) Bazların ayıracı kırmızı turnusol kağıdıdır.
  C) Nişastanın ayıracı iyottur.
  D) Kireç suyunun ayıracı karbondioksittir.
   SEÇ
 19. I. Tatları acıdır.
  II. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
  lll. Aktif metallerle tepkime verirler.
  Yukarıdakilerden hangileri asit, baz ve tuz çözeltilerinin ortak özelliğidir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 20. Aşağıdaki çözeltilerden hangisinin, HNO3 çözeltisi ile tepkimesinden tuz oluşur?
  A) KOH
  B) CH3COOH
  C) Ca(NO3)2
  D)HCI
   SEÇ