ANA SAYFA

Canlılar ve Enerji İlişkisi Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki canlılardan hangisi bir besin zincirinin başlangıcında bulunur?
  A) Alabalık
  B) Yonca
  C) Mantar
  D) Çekirge
   SEÇ
 2. Fotosentezde aşağıdakilerden hangisi üretilir?
  A) Glikoz
  B) Karbon dioksit
  C) Su
  D) Güneş ışığı
   SEÇ
 3. Fotosentez için hangisi gerekli de#ildir?
  A) Klorofil
  B) Karbon dioksit
  C) Güneş ışığı
  D) Oksijen
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi ATP’nin özelliklerinden biri de#ildir?
  A) Tüm canlılık olaylarında kullanılır.
  B) Glikoza dönüştürülerek kullanılır.
  C) Hücresel enerjidir.
  D) Adenin bazı içerir.
   SEÇ
 5. Oksijensiz solunumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlışştır?
  A) Az enerji elde edilir.
  B)Yorgunluk asidi oluşur.
  C)Yoğurt yapımında faydalanılır.
  D) Tüm canlı hücrelerde gerçekleşir.
   SEÇ
 6. Oksijenli solunumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Karbon dioksit kullanılır.
  B) Işık gereklidir.
  C) Glikoz kullanılır.
  D) Az enerji elde edilir.
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi atmosferdeki azotun canlılar tarafından kullanılmasını sağlar?
  A) Fotosentez
  B) Şimşek
  C) Solunum
  D) Buharlaşma
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından de#ildir?
  A) Doğal gaz
  B) Jeotermal
  C) Rüzgar
  D) Biyokütle
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarının özelliklerindendir?
  A) Havayı kirletir.
  B) Ekosisteme zarar verir.
  C) Ucuz yakıt sağlar.
  D) Doğada sınırlı miktardadır.
   SEÇ
 10. Aşağıdaki enerji türlerinin hangisinin kökeninde fotosentez vardır?
  A) Jeotermal
  B) Güneş
  C) Biyokütle
  D) Rüzgar
   SEÇ