ANA SAYFA

Doğal Süreçler Testi

1 / 20
 1. Dünya’mızda mevsimlerin oluşmasının sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Dünya’nın Güneş ile arasındaki uzaklıktır.
  B) Dünya’nın sahip olduğu kütle çekim kuvvetidir.
  C) Ay’ın Dünya’nın etrafında dolanmasıdır.
  D) Dünya’nın dönme ekseninin eğikliğidir.
   SEÇ
 2. Big Bang Teorisi için aşağıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  I. Önce elementler sonra gaz bulutları, galaksi ler ve gezegenler oluşmuştur.
  II. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu evrenin bir patlama ile olu!tu"unun doğru olamayacağı görülmüştür.
  III. Patlamadan sonra oluşan toz bulutları kendi çevrelerinde dönerek galaksileri oluşturmuştur.
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) II ve III
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi depremle ilgili çalışmalar yapan bilim insanına verilen addır?
  A) Sismolog
  B) Meteolog
  C) Sismograf
  D) Jeolog
   SEÇ
 4. Şekilde gösterilen levha hareketlerinden hangisi ya da hangileri deprem oluşumunda etkin olan levha hareketleridir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I, II ve III
   SEÇ
 5. Yer kabuğu ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  I. İnsanların, hayvanların, bitkilerin üzerinde ya şadığı katmandır.
  II. Su kürenin altındaki katmandır.
  III. Üzerinde kayaçlar hareket eder.
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
   SEÇ
 6. Aşağıdaki levha hareketlerinden hangisi okyanusların şeklinin değişmesine ya da yeni okyanusların oluşmasına neden olur?
  A) Uzaklaşan - Ayrılan Levhalar
  B) Yaklaşan - Çarpışan Levhalar
  C) Yanal yer değiştirme – Sıyırma
  D) İki Kıtasal Levhanın Yaklaşması
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi yeni okyanus tabanlarının oluşumunda etkili olan levha hareketlerini en iyi şekilde temsil eder?

  A)                                                     B)                            C)                                            D)
   SEÇ
 8. Aşağıda depremlerle ilgili olarak verilen bilgi lerden hangisi doğrudur?
  A) Depremler iklim bölgelerine göre çeşitlere ayrılır.
  B) Levha hareketleri sonunda oluşan depremlere çöküntü depremleri denir.
  C) Deprem derecelerini sismograf denilen alet ölçer.
  D) Depremlerin oluşumu önceden kesin olarak bilinebilir.
   SEÇ
 9. Atmosferdeki nem miktarı aşağıdaki ölçü alet lerinden hangisi ile ölçülür?
  A) Termometre
  B) Sismograf
  C) Barometre
  D) Higrometre
   SEÇ
 10. Atmosferdeki nem oranı ile sıcaklık arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Atmosfer sıcaklığı azaldıkça nem oranı artar.
  B) Atmosfer sıcaklığı arttıkça atmosferdeki nem oranı artar.
  C) Atmosfer sıcaklığı arttıkça atmosferdeki nem oranı azalır.
  D) Atmosferdeki nem oranı atmosfer sıcaklığına bağlı değildir.
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünü şekillendiren iç etkenlerden biri değildir?
  A) Kıvrılma
  B) Volkanizma
  C) Kırılma
  D) İklim
   SEÇ
 12. Kıtaların kayması ile ilişkili olarak ilk ayrıntılı ve geniş kapsamlı kuram ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Edwin Hubble
  B) Alexander Friendmann
  C) Harry H. Hess
  D) Georges Lemaitre
   SEÇ
 13. Aşağıdaki şekil iki kıtanın birbirine göre farklı zamanlardaki durumunu göstermektedir. Bu iki durumun farklı olmasını aşağıdakilrden hangisi en iyi açıklayabilir?

  A) Depremler
  B) Levha hareketleri
  C) Volkanik patlamalar
  D) Hava olayları
   SEÇ