ANA SAYFA

Fotosentez – Kemosentez Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki tek hücrelilerden hangisi, fotosentez yaparak ototrof beslenir?
  A) Öglena
  B) Amip
  C) Bira mayası
  D) Paramesyum
   SEÇ
 2. Fotosentez ile ilgili:
  I. Bitkiler fotosentez ile inorganik moleküllerden organik besin moleküllerini sentezler.
  II. Fotosentezde karbon kaynağı olarak havadan alınan karbon dioksit kullanılır.
  III. Fotosentez ile ışık enerjisi, kimyasal bağ enerjisine dönüştürülerek besin molekülünde depolanır.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I - II ve III
   SEÇ
 3. Aşağıdaki canlılardan hangisi, fotosentez yapabilen ototof bir canlı değildir?
  A) Öglena (kamçılı hayvan)
  B) Ökse otu
  C) Şapkalı mantar
  D) Eğrelti otu
   SEÇ
 4. Bitkiler fotosentez olayında:
  I. oksijen
  II. besin
  III. karbon dioksit
  IV. su
  moleküllerinden hangilerini kullanır?
  A) I ve III
  B) I ve II
  C) III ve IV
  D) I - III ve IV
   SEÇ
 5. Aşağıda verilenlerden hangisi, bir bitkinin gerçekleştirdiği fotosentezin hızını etkileyen çevresel bir faktör değildir?
  A) Bitkideki yaprak sayısı ve yaprakların şekli
  B) Ortamdaki ışık şiddeti
  C) Topraktaki su miktarı
  D) Ortam sıcaklığı
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi, bitkilerin fotosentez ile ürettiği bir molekül değildir?
  A) Azot tuzu
  B) Glikoz
  C) Gliserol
  D) Aminoasit
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi, bitkilerin gerçekleştirdiği fotosentez hızını etkileyen çevresel bir faktör değildir?
  A) Klorofil miktarı
  B) Işığın rengi
  C) Karbon dioksit miktarı
  D) Su miktarı
   SEÇ
 8. Fotosentez yapan bir bitki:
  I. karbon dioksit
  II. su
  III. amino asit
  IV. mineral
  yukarıdakilerden hangilerini topraktan alır?
  A) I ve II
  B) II ve IV
  C) I - III ve IV
  D) II - III ve IV
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi, bir bitkinin fotosentez yaptığını kanıtlar?
  A) Karbon dioksit özümlemesi
  B) Oksijen tüketmesi
  C) Karbon dioksit üretmesi
  D) Dışarıya su buharı vermesi
   SEÇ
 10. Aşağıda verilenlerden hangisi, fotosentez ve solunumu etkileyen ortak bir çevresel faktördür?
  A) Işık şiddeti
  B) Sıcaklık
  C) Oksijen miktarı
  D) Karbon dioksit miktarı
   SEÇ
 11. Fotosentez yapan bitkiler ve kemosentez yapan bakterilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Organik besin üretme
  B) Atmosfere O2 verme
  C) Yapılarında klorofil bulundurma
  D) Güneş ışığından yararlanma
   SEÇ
 12. Fotosentez reaksiyonlarının gerçekleştirildiği hücre organeli, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mitokondri
  B) Lökoplast
  C) Golgi
  D) Kloroplast
   SEÇ
 13. Kireç suyu, karbon dioksit ile tepkimeye girdiğinde bulanma meydana gelir.
  Buna göre:
  I. alkolik fermantasyon
  II. oksijenli solunum
  III. kemosentez
  olaylarından hangisi ya da hangileri kireç suyunda bulanmaya neden olmaz?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
   SEÇ
 14. Fotosentez yapan bir bitki hücresi ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Fotosentezde kullanılan karbon dioksit molekülleri sentezlenen glikozun yapısına katılır.
  B) Fotosentezde açığa çıkan oksijenin kaynağı kullanılan su molekülleridir.
  C) Fotosentezde kullanılan su moleküllerinin hidrojenleri sentezlenen glikoz moleküllerinin yapısına katılır.
  D) Fotosentez sırasında kullanılan ATP molekülleri, hücrenin mitokondrilerinde sentezlenir
   SEÇ
 15. Fotosentez yapan bir hücrenin bitki hücresi olduğunu aşağıdakilerden hangisi kanıtlar?
  A) Klorofil pigmentlerinin sitoplazmada bulunması
  B) Nişasta ve selüloz sentezlemesi
  C) Karbon dioksit özümlemesi
  D) Oksijen üretmesi
   SEÇ
 16. Klorofilin asıl görevi aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) Işığı emerek fotosentezi başlatmak
  B) Işığı yansıtmak
  C) Bitkiye yeşil görünümünü vermek
  D) Oksijen açığa çıkarmak
   SEÇ
 17. Bütün fotosentetik ve kemosentik canlılarda aşağıdakilerden hangisi ortaktır?
  A) Klorofile sahip olma
  B) Besinin yapımında kullanılan karbon kaynağı
  C) Işık kullanımı
  D) Besin yapımında kullanılan enerji çeşidi
   SEÇ
 18. Fotosentez yapabilen otsu gövdeli bitkide glikoz:
  I. yaprak
  II. gövde
  III. kök
  gibi yapılardan hangisi ya da hangilerinde sentezlenebilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I, II ve III
   SEÇ
 19. Bir hayvan hücresinde fermantasyon olayının gerçekleştirilme amacı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Metabolizma için gerekli ATP enerjisini üretmek
  B) Metabolizma için gerekli besin moleküllerini sentezlemek
  C) Karbon dioksit moleküllerini oluşturmak
  D) Metabolizma için gerekli enzimleri sentezlemek
   SEÇ
 20. Oksijensiz solunum ile bir glikoz molekülünden elde edilen net ATP enerjisinin, oksijenli solunum ile bir glikoz molekülünden elde edilenden çok daha az olmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Reaksiyonlarda farklı besin moleküllerinin kullanılması
  B) Glikoz molekülünün fermantasyon sırasında, oksijenli solunuma oranla çok daha az parçalanması
  C) Fermantasyon reaksiyonlarının bütün hücrelerde gerçekleştirilememesi
  D) Bütün fermantasyon reaksiyonlarında karbon dioksit oluşumunun gerçekleşmemesi
   SEÇ