ANA SAYFA

İnsanda Üreme, Büyüme Ve Gelişme Konu Kavrama Testi

1 / 10
 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?    

  1. Bütün çöl bitkileri benzer adaptasyonlar geliştirir.
  2. Karaçam ağaçlarının iğne yapraklı olması modifikasyondur.
  3. Kalıtsal bilgiler genlerle taşınır.
  4. Ördeklerin ayaklarının perdeli olması, onların yaşadıkları çevreye adaptasyonlarıdır.
 2. “Yaralandığımızda yaraların iyileşmesi, .............................. sonucu gerçekleşir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

  1. Adaptasyon
  2. Mutasyon
  3. Mayoz
  4.   Mitoz
 3. “Down sendromu, .............................. sonucu oluşan bir kalıtsal hastalıktır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?    

  1. Adaptasyon
  2. Mutasyon
  3. Mayoz
  4. Mitoz
 4. “Bitkiler ve hayvanlar, çevrelerine uyum sağlamak için .............................. gösterirler.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

  1. Adaptasyon
  2. Mutasyon
  3. Mayoz
  4. Mitoz
 5. “Genetiği değiştirilmiş canlılar, .............................. uygulamalarından biridir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?    

  1. Adaptasyon
  2. Mutasyon
  3. Genetik Mühendisliği
  4. Eşeysiz üreme
 6. “Mutasyonlar .................................. hücrelerinde oluşursa kalıtsal olur.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?   

  1. Eşey
  2. Eşeysiz
  3. Mutasyon
  4. Mitoz
 7. Aşağıdakilerden hangisi “Fenotip” kavramına uygun bir tanımdır?  

  1. Eşey hücrelerinin oluşmasını sağlar.
  2. Kalıtsal özelliğe bağlı olarak oluşan fiziksel özelliklerdir.
  3. Canlının kalıtsal yapısında meydana gelen değişikliktir.
  4. Bir hücreli organizmalar için eşeysiz üreme şeklidir.
 8. Aşağıdakilerden hangisi “Nükleotit” kavramına uygun bir tanımdır?    

  1. Eşey hücrelerinin oluşmasını sağlar.
  2. Kalıtsal özelliğe bağlı olarak oluşan fiziksel özelliklerdir.
  3. Canlının kalıtsal yapısında meydana gelen değişikliktir.
  4. DNA’nın yapı birimidir.
 9. Aşağıdakilerden hangisi “Kromozom” kavramına uygun bir tanımdır?   

  1. Canlının kalıtsal yapısında meydana gelen değişikliktir.
  2. Bir hücreli organizmalar için eşeysiz üreme şeklidir.
  3. Hücre çekirdeğinde bulunan kalıtsal özelliklerimizi taşıyan yapıdır.
  4. DNA’nın yapı birimidir.
 10. Aşağıdakilerden hangisi “Mayoz” kavramına uygun bir tanımdır?     

  1. Eşey hücrelerinin oluşmasını sağlar.
  2. Kalıtsal özelliğe bağlı olarak oluşan fiziksel özelliklerdir.
  3. Canlının kalıtsal yapısında meydana gelen değişikliktir.
  4. Bir hücreli organizmalar için eşeysiz üreme şeklidir.
 11. Aşağıdakilerden hangisi “Mitoz” kavramına uygun bir tanımdır?   

  1. Eşey hücrelerinin oluşmasını sağlar.
  2. Kalıtsal özelliğe bağlı olarak oluşan fiziksel özelliklerdir.
  3. Canlının kalıtsal yapısında meydana gelen değişikliktir.
  4. Bir hücreli organizmalar için eşeysiz üreme şeklidir.
 12. Aşağıdakilerden hangisi “Fenotip” kavramına uygun bir tanımdır?

  1. Eşey hücrelerinin oluşmasını sağlar.
  2. Kalıtsal özelliğe bağlı olarak oluşan fiziksel özelliklerdir.
  3. Canlının kalıtsal yapısında meydana gelen değişikliktir.
  4.   Bir hücreli organizmalar için eşeysiz üreme şeklidir.
 13. Aşağıdakilerden hangisi hücre çekirdeğinde bulunan kalıtsal özelliklerimizi taşıyan yapıdır?   

  1. Fenotip
  2. Nükleotit
  3. Kromozom
  4. Mutasyon
 14. Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın yapı birimidir?    

  1. Fenotip
  2. Nükleotit
  3. Kromozom
  4. Mutasyon
 15. Aşağıdakilerden hangisi canlının kalıtsal yapısında meydana gelen değişikliktir?  

  1. Fenotip
  2. Nükleotit
  3. Kromozom
  4. Mutasyon
 16. ˝K˝ kahverengi göz geni, ˝k˝ yeşil göz rengi genini temsil etmektedir. Bu duruma göre yeşil gözlü bir babayla kahverengi gözlü bir annenin yeşil gözlü çocukları olmuştur. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu ailenin genotipleri doğru olarak verilmiştir? (Kahverengi göz rengi geni, yeşil göz rengi genine baskındır.)    

  1. Anne:KK; Baba: kk; Çocuk: Kk
  2. Anne: kk; Baba: Kk; Çocuk: kk
  3. Anne: Kk; Baba: kk; Çocuk: kk
  4. Anne: KK; Baba: KK; Çocuk: KK
 17. Aşağıda verilen olaylardan hangisi mitoz sonucu gerçekleşir?     

  1. Patatesin vejetatif üremeyle çoğalması
  2. Polenlerin oluşması
  3. Yumurta hücrelerinin oluşması
  4. Spermin oluşması
 18. Aşağıdaki olaylardan hangisi kalıtsal değildir?   

  1. Kıvırcık saçlı olma
  2. Uzun boylu olma
  3. Mavi gözlü olma
  4. Gelişmiş kaslı olma
 19. Aşağıda verilen çalışmalardan hangisi biyoteknolojinin uygulama alanına örnek değildir?    

  1. Meyveli yoğurt yapımı
  2. Türlerin ıslahı
  3. Vitamin tabletlerinin yapımı
  4. Gen tedavisi
 20. Aşağıdakilerden hangileri çölde yaşayan canlıların adaptasyonlarındandır?
  I. Yaprakların diken şeklinde olması
  II. Geniş yapraklı olma
  III. Küçük yapraklı olma
  IV. Uzun kulaklı olma
  V. Vücut yüzeyinin geniş olması
  VI. Kalın postunun olması   

  1. I, II, III
  2. I, II, IV
  3. I, III, IV
  4. I, IV, V