ANA SAYFA

hücre bölünmesi ve kalıtım test 8. sınıf
hücre bölünmesi ve kalıtım test çöz
8 sınıf kalıtım testi
hücre bölünmesi ve kalıtım testleri
hücre bölünmesi ve kalıtım test soruları
hücre bölünmesi ve kalıtım soruları
hücre bölünmesi ve kalıtım ile ilgili sorular
hücre bölünmesi ve kalıtım 8. sınıf
Mitoz
Kalıtım
Mayoz
DNA ve Genetik Kod
Adaptasyon ve Evrim

1 / 20
 1. Hücrede yaşamsal olaylar için gerekli olan enerji nerede sağlanır?
  A) RNA          
  B) DNA          
  C) A.T.P         
  D) Çekirdekte
   SEÇ
 2. Tek hücreli canlının DNA’sı 1600 nükleotidden oluşmaktadır. Bu nükleotidlerin %40 sitozin olduğuna göre bu tek hücreli canlının kendini eşlerken kullandığı moleküllerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A)  640 adet guanin nükleotid vardır.
  B)  160 adet adenin nükleotid vardır.
  C)  3200 adet hidrojen bağı vardır.
  D)  1600 adet fosfat vardır.
   SEÇ
 3. Eşey hücresinde 26 kromozom bulunan bir canlının vücut hücresinde kaç kromozom bulunur
  A)104           
  B)52               
  C)26                    
  D)13
   SEÇ
 4. Hücrede yaşamsal olaylar için gerekli olan enerji nerede sağlanır?
  A) RNA          
  B) DNA          
  C) A.T.P         
  D)Çekirdekte
   SEÇ
 5. Bir hücreli canlılarda görülen mitoz bölünme aşağıda verilen  özelliklerden hangisini sağlamaz.
  A) Canlının çoğalmasını
  B) Kromozom sayısının sabit kalmasını
  C) Canlının büyümesini
  D) Ataya benzer yavruların oluşmasını.
   SEÇ
 6. Hücrelerimizde gerçekleşen,besinlerin oksijen ile tepkimesi ne tür  reaksiyonlara örnektir?
  A) Yanma reaksiyonu
  B) Yerdeğiştirme reaksiyonu
  C) Endotermik reaksiyon
  D) Sentez reaksiyonu
   SEÇ
 7. I  . Proteinler        
  II . Yağlar     
  III . Karbonhidratlar
  Canlı hücrede enerji elde etmek için yukarıdaki organik bileşiklerin   kullanım sırası aşağıdakilerdenhangisidir?
  A) I – II - III             
  B) I – III - II             
  C) II – I – III                 
  D) III – II  - I
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisinin fazlalığı bir hücrede glikoz yapımını artırır?

  A) Endoplazmik                 
  B) Golgi                 
  C) Ribozom                       
  D) Kloroplast

   SEÇ
 9. I Aminoasit
  II Vitamin
  III Glikoz
  İnsanların hücrelerinde gerçekleşen oksijenli solunumda yukarıda verilen maddelerden hangileri enerji vermek amacıyla kullanılır?
  A) II ve II                    
  B)I ve III                     
  C)II ve III                    
  D)I ,II ve III
   SEÇ
 10. Proteinlerin hücrelerden geçebilmesi için hangi maddeye  kadar  parçalanmalıdır?
  A) Aminoasit                
  B) Glikoz                
  C) Gliserin        
  D) Nişasta
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi sindirime uğramadan hücre zarından kolaylıkla geçebilir?
  A) Proteinler - Su
  B) Mineraller - Su
  C) Karbonhidratlar
  D) Yağlar – Vitaminler
   SEÇ
 12. Aşağıda verilen besin maddelerinden hangisihücrelerimiz için en fazla enerjiyi sağlar?
  A) Vitaminler
  B) Proteinler
  C) Karbonhidratlar
  D) Yağlar
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi sindirilmeden hücre zarından geçebilir?
  A) Karbonhidrat           
  B)Vitamin                     
  C) Protein                        
  D) Yağlar
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücrelerindeki fazla glikozun depolanma şeklidir?
  A) Protein             
  B) Selüloz           
  C) Nişasta          
  D) Glikojen
   SEÇ
 15. “Mantarlar besin üretmezler.Beraber yaşadıkları yeşil bitkilerin besinlerinden  faydalanırlar.”
  Buna göre mantarları oluşturan hücrelerde hangi yapıyoktur?
  A)Hücre Duvarı            
  B)Kloroplast          
  C)Çekirdek             
  D)Ribozom
   SEÇ
 16. İnsanların çizgili kas hücreleri hem oksijenli hem de oksijensiz solunum yapmaktadır
  Buna göre ,
  I.Glikoz
  II.Enzim
  III.Oksijen
  Verilenlerden hangileri her iki çeşit solunumda da ortak olarak kullanılır?
  A) Yalnız I       
  B) Yalnız II      
  C) I ve II         
  D) I,II,III
   SEÇ
 17. Oksijenli solunumda hücrenin enerji kazancı kaçATP’dir ?
  A) 2 ATP
  B) 38 ATP
  C) 40 ATP
  D) 4 ATP
   SEÇ
 18. Aşağıdaki besinlerden hangisi hücrede bulunduğu halde organik molekül değildir?
  A) Tuz                         
  B) Glikoz         
  C) Protein        
  D) Lipit
   SEÇ
 19. I. Hücrelerde sentezlenir
  II. Vücutta en fazla bulunan organik besindir
  III. Hücre zarının yapısında bulunur.
  Yukarıdakilerden hangileri proteinler için doğru bilgilerdir?
  A) Yalnız I                         
  B) I ve II    
  C) II ve III             
  D) I , II ve III
   SEÇ
 20. I-yağ                       
  II-glikojen                      
  III-nişasta                
  IV-glikoz

  Bitki hücreleri yukarıdaki moleküllerden hangileri sentezlenebilir?
  A) yalnız I                                
  B) II-III-IV              
  C) I-III-IV                                
  D) I-II-III-IV

   SEÇ