ANA SAYFA

Kuvvet ve Hareket Testi

1 / 20
 1. Havadaki ağırlığı 60 N olan bir cisim sıvı içerisine tamamen batırılırsa cismin sıvıdaki ağırlığı 20 N olarak ölçülüyor. Cisme etkiyen kaldırma kuvveti kaç N’dur?
  A) 20
  B) 40
  C) 80
  D) 120
   SEÇ
 2. Şekildeki gibi sıvı içerisinde dengede olan X, Y ve Z cisimlerinin yoğunlukları arasında nasıl bir ilişki vardır?
  A) dz > dy > dx
  B) dx > dy = dz
  C) dy = dz > dx
  D) dx = dy = dz
   SEÇ
 3. Aşağıda görülen şekildeki gibi sıvı içerisinde dengede olan cisimle ilgili olarak aşa!ıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

  I. Sıvının yoğunluğu cismin yoğunluğuna eşittir.
  II. Cismin ağırlı!ı kaldırma kuvvetinden büyüktür.
  III. Sıvının yoğunluğu cismin yoğunluğundan azdır.
  A) Yalnız II
  B) II, III
  C) I, II
  D) I, III
   SEÇ
 4. Aynı metalden yapılmış eşit kütleli kutu ve çivi suya bırakıldığında şekildeki durum oluşuyor. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu açıklar?

  A) Cisimlerin yüzebilmesi kütlelerine bağlıdır.
  B) Kütleleri ne olursa olsun düzgün geometrik biçimli cisimler suda yüzer.
  C) Cisimlerin yüzebilmesi yapıldıkları maddeye bağlıdır.
  D) Cisimler kütleleri aynı kalmak üzere hacimleri artırılarak yüzdürülebilir.
   SEÇ
 5. İçi dolu T topu ile içi boş S topu eşit hacimlidir. Bu toplar şekildeki gibi birbirine bağlanarak suya bırakıldığında denge durumu aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur? (dT > dSu > dS)

   SEÇ
 6. Aynı maddeden yapılmış şekildeki cisimlerin yere uyguladıkları basınçlar sırası ile K, L ve M’dir. Buna göre K, L ve M arasındaki ilişki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ( 2008 / OKS)

  A) K > L > M
  B) K = L = M
  C) M > L > K
  D) K = L > M
   SEÇ
 7. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap, L musluğu açılarak su ile dolduruluyor. Kap dolana kadar geçen süre içinde kabı dolduran suyun kap tabanında bulunan M noktasına yaptığı basıncın zamana bağlı değişimini veren grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

   SEÇ
 8. Yatay düzlemde durmakta olan şekildeki X, Y ve Z cisimlerinin ağırlıkları birbirine eşit ve taban alanları 2S, 4S ve S/2’dir. Buna göre cisimlerin yere uyguladıkları basınçlar arasında nasıl bir ilişki vardır?

  A) X=Z>Y
  B) YC) ZD) X
   SEÇ
 9. Özdeş cisimler farklı yüzeyler üzerine şekildeki gibi konulduklarında zemine yaptıkları basınçlar (P1, P2 ve P3) arasındaki ilişki nedir?

  A) P1 > P2 > P3
  B) P1 = P2 = P3
  C) P3 > P2 > P1
  D) P1 = P3 > P2
   SEÇ
 10. Bir öğrenci, su dolu plastik şişeye, özdeş delikler açtığında suyun şekildeki gibi K, L ve M noktalarına fışkırdığını gözlüyor. Öğrenci bu deneyle sıvı basıncının aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlı olduğunu test etmeye çalışmıştır? (2006/DPY)

  A) Kabın şekline
  B) Sıvının yo!unlu!una
  C) Kabın hacmine
  D) Sıvının yüksekliğine
   SEÇ
 11. Eşit hacim bölmeli ortasında dikey konumda su geçirmeyen bir bölme bulunan şekildeki kap K muslu!u açıldı!ında 12 s’de doluyor. Kap dolu hâlde iken K muslu!u kapatılıp, K ile özdeş olan L muslu!u açıldı!ında M noktasına uygulanan basıncın zamanla de!işim graŞ!i aşa!ıdaki seçeneklerden hangisindeki gibi olur? ( 2006/ OKS)

   SEÇ
 12. Açık hava basıncının etkisinde bulunan şekildeki düzeneklerde sıvı seviyelerinin denge durumu hangilerinde do!ru verilmiştir?

  A) Yalnız II
  B) II-III
  C) I-III
  D) I-II
   SEÇ