ANA SAYFA

Oksijenli Solunum Testi

1 / 20
 1. Oksijenli solunumla enerji üreten bir hücre:
  I. fermantasyon
  II. fotosentez
  III. protein sentezi
  reaksiyonlarından hangilerini gerçekleştirebilir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I - II ve III
   SEÇ
 2. Hücrelerin mitokondri organellerinde:
  I. glikoz
  II. ATP
  III. oksijen
  moleküllerinden hangileri üretilir?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I - II ve III
   SEÇ
 3. Bir deney tüpüne, A bakterilerinin çoğalması için besin çözeltisi konuluyor. Bir süre gözlem yapılıyor ve sonuçta bakterilerin, tüpün alt kısmında yaşamaya başladıkları görülüyor. Buna göre, A bakterileriyle ilgili olarak:
  I. Solunumunda oksijen kullanmaz.
  II. Solunumunda oksijen kullanır.
  III. Çözeltinin artık oranını artırır.
  Şeklindeki yorumlardan hangileri yapılamaz?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) II ve III
   SEÇ
 4. Oksijenli solunum ile ilgili:
  I. Glikoz moleküllerinin CO2 ve H2O’ya kadar parçalandığı olaydır.
  II. Metabolizma için gerekli ATP moleküllerini sentezlemek için gerçekleştirilen olaydır.
  III. Fermantasyona oranla ATP kazancı daha fazla olan bir olaydır.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I - II ve III
   SEÇ
 5. I. Çimlenen tohumlar
  II. Şapkalı mantarlar
  III. Bira mayası
  IV. Yeşil bitkiler
  Yukarıda verilenlerden hangileri, hem fotosentez hem de solunum yapar?
  A) Yalnız IV
  B) I ve IV
  C) II ve III
  D) I - II ve IV
   SEÇ
 6. Oksijenli solunum ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Oksijenli solunumda, besin moleküllerinin yapıtaşları inorganik moleküllerine kadar parçalanır.
  B) Reaksiyon sonucunda CO2 ve H2O oluşur.
  C) Sitoplazmada başlayan ancak mitokondride gerçekleşen bir olaydır.
  D) Son ürün olarak organik moleküller oluşur.
   SEÇ
 7. Oksijenli solunum ile ilgili:
  I. Ökaryot yapılı hücreler tarafından gerçekleştirilebilir.
  II. İnorganik moleküllerden organik besin moleküllerinin sentezlendiği olaydır.
  III. Metabolizma için gerekli ATP enerjisinin üretildiği olaydır.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I - II ve III
   SEÇ
 8. Bitki hücreleri, oksijenli solunumu aşağıda verilen kısımlardan, hangisinde gerçekleştirir?
  A) Kloroplast
  B) Lökoplast
  C) Sitoplazma
  D) Mitokondri
   SEÇ
 9. Oksijenli solunum yapan bir hücrede aşağıdaki moleküllerden hangisinin miktarında bir değişiklik olmaz?
  A) Glikoz
  B) Oksijen
  C) Enzim
  D) Su
   SEÇ
 10. Oksijenli solunum yapan bir bakteri hücresi ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
  A) Oksijenli solunumu mitokondri organellerinde gerçekleştirir.
  B) Solunum reaksiyonları sonucu CO2 ve H2O moleküllerini oluşturur.
  C) Ototrof beslenir.
  D) Laktik asit fermantasyonu ile ATP elde edebilir.
   SEÇ
 11. Oksijenli solunum ile ilgili:
  I. Bitkiler oksijenli solunum reaksiyonlarını sadece geceleri gerçekleştirir.
  II. Bitkilerin bütün canlı hücreleri, oksijenli solunum yapar.
  III. Bitki hücreleri kloroplast organellerinde gündüz fotosentezi, gece ise oksijenli solunumu gerçekleştirir.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I - II ve III
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisi, oksijenli solunumu oksijensiz solunumdan ayıran bir özellik değildir?
  A) Mitokondri organelinde gerçekleştirilme
  B) Oluşan son ürünlerin hepsinin inorganik oluşu
  C) Net ATP kazancı
  D) Gerçekleştirilme amacı
   SEÇ
 13. Dışarıdan oksijen ya da karbon dioksit alış verişi yapmayan canlı bir bitki ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Bitkinin gerçekleştirdiği fotosentez ve solunum olaylarının hızları eşittir.
  B) Bitki solunum yapmamaktadır.
  C) Bitki fotosentez yapmamaktadır.
  D) Bitki fotosentez ya da solunum yapmamaktadır.
   SEÇ
 14. Aşağıda verilen hücrelerden hangisi, oksijenli solunumu mitokondri organellerinde gerçekleştirmez?
  A) Bira mayası hücresi
  B) Bakteri hücresi
  C) Bitki hücresi
  D) Hayvan hücresi
   SEÇ
 15. Bira mayası hücrelerinin gerçekleştirdiği oksijenli solunum ve fermantasyon reaksiyonları ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi ortaktır?
  A) ATP kazancı
  B) H2O’nun oluşumu
  C) CO2 oluşumu
  D) Organik bir son ürünün oluşumu
   SEÇ
 16. Oksijenli solunum sonucu:
  I. karbon dioksit
  II. su
  III. oksijen
  IV. glikoz
  V. ATP moleküllerinden hangileri oluşur?
  A) I ve II
  B) I - II ve V
  C) III - IV ve V
  D) I - II - III ve IV
   SEÇ
 17. I. Ortam sıcaklığı
  II. Ortamdaki O2 miktarı
  III. Ortamda CO2 birikimi
  Yukarıda verilenlerden hangileri, oksijenli solunum reaksiyonlarının hızını etkiler?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I - II ve III
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi, bitki hücreleri tarafından glikoz üretiminde kullanılmaz?
  A) Oksijen
  B) Karbon dioksit
  C) Su
  D) Enzim
   SEÇ
 19. Çimlenmekte olan buğday tohumlarına, aşağıdakilerden hangisi uygulanırsa çimlenme durur?
  A) Tohumları kuru ortama alma
  B) Tohumları karanlık ortama koyma
  C) Tohumları yüksek sıcaklıkta bırakmama
  D) Tohumları aydınlık ortama koyma
   SEÇ
 20. “Mitokondri organeli fazla olan hücrelerin, oksijene olan ihtiyaçları daha fazladır.”
  Buna göre aşağıdaki hücrelerden hangisi daha fazla solunum yapar?
  A) Deri hücresi
  B) Kas hücresi
  C) Kemik hücresi
  D) Kan hücresi
   SEÇ