ANA SAYFA

Oksijensiz Solunum Testi

1 / 20
 1. I. Sıcaklık
  II. Ortamda son ürünlerin birikmesi
  III. Ortamdaki oksijen miktarı
  Yukarıdakilerden hangileri, fermantasyon reaksiyonlarının gerçekleşme hızını etkiler?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I - II ve III
   SEÇ
 2. Aşağıdaki hücrelerden hangisi, etil alkol fermantasyonu yapar?
  A) Laktik asit bakterisi
  B) Çizgili kas hücresi
  C) Bira mayası hücresi
  D) Düz kas hücresi
   SEÇ
 3. I. Besin sentezlemek
  II. ATP üretmek
  III. CO2 oluşturmak
  IV. Alkol oluşturmak
  Bir hücre, yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerini gerçekleştirmek amacı ile etil alkol fermantasyonunu gerçekleştirebilir?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve IV
  D) II - III ve IV
   SEÇ
 4. Etil alkol fermantasyonu sonucu:
  I. CO2
  II. H2O
  III. Glikoz
  IV. Etil alkol
  yukarıdaki moleküllerden hangileri oluşur?
  A) I ve II
  B) I ve IV
  C) II - III ve IV
  D) I - III ve IV
   SEÇ
 5. Bira mayası hücreleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Mitokondri organelleri olduğu için oksijenli solunum yapabilirler.
  B) Ökaryot hücre yapısındadırlar.
  C) Bira oluşumunda, hamurun kabartılmasında etkili olurlar.
  D) Oksijenli solunum sırasında CO2 oluştururken, fermantasyon reaksiyonları sırasında
   SEÇ
 6. Aşağıda verilenlerden hangisi, karşısında belirtilen molekülün yapıtaşı değildir?
  Yapıtaşı Molekül

  A) Aminoasit Protein
  B) Nükleotit DNA
  C) Gliserol Glikojen
  D) Glikoz Nişasta
   SEÇ
 7. Laktik asit fermantasyonu ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) İnsanın vücudunda sadece çizgili kas hücreleri tarafından gerçekleştirilebilir.
  B) Çizgili kas hücrelerinin enerji elde etmek amacı ile sürekli gerçekleştirdiği bir olaydır.
  C) Çizgili kas hücrelerinin fermantasyon sonucu ürettiği laktik asit, karaciğerde glikoza dönüştürülür.
  D) Kanda biriken laktik asit, yorgunluk hissi oluşturur.
   SEÇ
 8. Aşağıda verilenlerden hangisi, laktik asit fermantasyonu ile etil alkol fermantasyonunun ortak bir özelliği değildir?
  A) Son ürün olarak CO2 oluşumu
  B) Son ürün olarak organik bir molekülün oluşumu
  C) Sitoplazmada gerçekleştirilme
  D) Reaksiyondan enerji (ATP) eldesi
   SEÇ
 9. Vitaminler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) B ve C vitaminlerinin fazlası idrarla dışarı atılır.
  B) A, D, E ve K vitaminlerinin fazlası karaciğerde depolanır.
  C) Organik yapılı olup vücutta düzenleyici görev yaparlar.
  D) Enerji verici moleküllerdendir.
   SEÇ
 10. Aşağıda verilenlerden hangisi, fermantasyonu açıklayan doğru tanımdır?
  A) Besin moleküllerinin hücrelerde enerji elde etmek amacı ile CO2 ve H2O’ya kadar parçalanmasıdır.
  B) Büyük besin moleküllerinin enzimler ile kendini oluşturan yapıtaşlarına ayrılmasıdır.
  C) Besin moleküllerinin yapıtaşlarının hücrelerde enerji elde etmek amacı ile oksijen kullanılmadan daha basit yapılı organik moleküllere kadar parçalanmasıdır.
  D) İnorganik moleküllerden, organik besin moleküllerinin sentezlenmesidir.
   SEÇ
 11. Proteinler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Yapıcı - onarıcı ve düzenleyici görev yapan moleküllerdir.
  B) Enerji verici değildirler.
  C) Hücrelerde DNA’daki genetik bilgiye göre sentezlenirler.
  D) Yapıtaşları aminoasitlerdir.
   SEÇ
 12. Bitkiler:
  I. mineral
  II. vitamin
  III. protein
  IV. glikojen
  yukarıdaki moleküllerden hangilerini sentezleyebilir?
  A) II ve III
  B) I ve IV
  C) I - II ve III
  D) II - III ve IV
   SEÇ
 13. I. Organik yapılı olma
  II. Enerji verici olma
  III. DNA’daki genetik bilgiye göre sentezlenme
  IV. Azot elementi taşıma
  Yukarıdakilerden hangileri, karbonhidrat, protein ve yağ moleküllerinin ortak özelliğidir?
  A) I ve II
  B) III ve IV
  C) I, II ve III
  D) I - II ve IV
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisi, bitkiler tarafından sentezlenen bir karbonhidrat değildir?
  A) Glikoz
  B) Glikojen
  C) Nişasta
  D) Selüloz
   SEÇ
 15. Laktik asit fermantasyonu sonucu:
  I. H2O
  II. CO2
  III. Laktik asit
  IV. O2
  yukarıdaki moleküllerden hangileri oluşur?
  A) Yalnız III
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) II - III ve IV
   SEÇ
 16. Oksijensiz solunum yapan bir hücrede glikozun etil alkole dönüştürülmesi, nerede gerçekleşir?
  A) Mitokondri
  B) Sitoplazma
  C) Lizozom
  D) Golgi
   SEÇ
 17. Yağlar ile ilgili:
  I. Enerji verimi en fazla olan organik moleküllerdir.
  II. Karbonhidratlardan sonra enerji eldesinde ikinci sırada kullanılırlar.
  III. Yapıtaşları yağ asidi ve gliserol molekülleridir. IV. Yapıcı görev yaparlar.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) III ve IV
  C) I - II ve IV
  D) I - II - III ve IV
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi, fermantasyon ve oksijenli solunumun ortak özelliği değildir?
  A) Glikoz kullanılması
  B) Suyun açığa çıkması
  C) ATP üretilmesi
  D) Enzim kullanılması
   SEÇ
 19. I. Fermantasyon çok hücreli canlılarda acil enerji elde etme yoludur.
  II. O2‘siz solunumda karbon dioksit oluşmaz.
  III. Fermantasyon mitokondride gerçekleşir.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
   SEÇ
 20. Fermantasyon sonucu açığa az enerji çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Besinin tam olarak parçalanamaması
  B) Yeterince oksijen olmaması
  C) Yeterince ATP olmaması
  D) Yeterince su olmaması
   SEÇ