ANA SAYFA

Organik ve İnorganik Moleküller Testi

1 / 20
 1. Organik moleküller ile ilgili:
  I. Canlıların vücudunda sentezlenebilen moleküllerdir.
  II. Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar enerji verici organik moleküllerdir.
  III. Vitaminler düzenleyici görev yapan organik moleküllerdir.
  Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I - II ve III
   SEÇ
 2. I. Yağ
  II. Glikojen
  III. Nişasta
  IV. Glikoz
  Bitki hücreleri yukarıdaki moleküllerden hangilerini sentezleyebilir?
  A) Yalnız II
  B) II - III ve IV
  C) I - III ve IV
  D) I - II - III ve IV
   SEÇ
 3. ATP molekülü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Organik bir moleküldür.
  B) Yapısındaki beş karbonlu şeker, deoksiribozdur.
  C) Her hücre kendi ATP’sini kendisi sentezler.
  D) ATP molekülü hücre zarından geçemez.
   SEÇ
 4. Proteinler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Yüksek sıcaklıkta yapıları bozulur (denatüre olur).
  B) Yapı birimleri aminoasitlerdir.
  C) DNA’daki genetik bilgiye göre sentezlenirler.
  D) Solunumda kullanıldıklarında yağlardan daha fazla enerji verirler.
   SEÇ
 5. Aşağıda verilenlerden hangisi, organik bir molekül değildir?
  A) Su
  B) Vitamin
  C) Glikoz
  D) ATP
   SEÇ
 6. Aşağıdaki organik moleküllerden hangisi hem bitki, hem de hayvan hücreleri tarafından sentezlenebilir?
  A) Nişasta
  B) Selüloz
  C) Glikojen
  D) Enzim
   SEÇ
 7. I. Organik molekül olma
  II. Hücrelerde enerji eldesinde kullanılma
  III. DNA’daki genetik bilgiye göre sentezlenme
  Yukarıdakilerden hangileri, protein moleküllerinin özelliklerindendir?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) I - II ve III
   SEÇ
 8. Aşağıdaki organik moleküllerden hangisinin, karşısındaki molekülle bir ilişkisi yoktur?
  A) RNA – Timin
  B) RNA – Adenin
  C) ATP – Riboz
  D) Yağ – Gliserin
   SEÇ
 9. I. Protein
  II. Glikojen
  III. Yağ
  Yukarıdaki organik moleküllerden hangilerinin sindirimi sonucu, hücrenin asitliği artar?
  A) Yalnız II
  B) Yalnız I
  C) I ve III
  D) I - II ve III
   SEÇ
 10. Hücrelerde solunum olayında besin moleküllerinin monomerleri kullanılır.
  Yukarıdaki bilgi dikkate alındığında, aşağıdaki moleküllerden hangisinin doğrudan solunum olayında kullanılamayacağı söylenebilir?
  A) Glikojen
  B) Aminoasit
  C) Yağ asidi
  D) Glikoz
   SEÇ
 11. Aşağıdaki rahatsızlıklardan hangisi, karşısında verilen vitaminin eksikliğinde oluşmaz?
  A) Renk körlüğü - A vitamini
  B) Raşitizm - D vitamini
  C) Kısırlık - E vitamini
  D) Gece körlüğü - A vitamini
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisi, vitaminler ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
  A) Bütün vitaminler organik moleküllerdir.
  B) Vücutta düzenleyici görev yaparlar.
  C) B ve K vitaminleri kalın bağırsaklardaki bakteriler tarafından sentezlenir.
  D) Bütün vitaminler karaciğerde depolanır.
   SEÇ
 13. I. Enerji verici olarak kullanılma
  II. Hücre zarının yapısına katılma
  III. Organik yapılı olma
  Yukarıda verilenlerden hangileri protein, karbonhidrat ve yağlar için ortaktır?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 14. I. Yağ
  II. Nişasta
  III. Mineral
  IV. Vitamin
  Yukarıda verilen besinlerden hangilerinin bağırsaklardan kana emilmesi için, sindirilmesi gerekir?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) III ve IV
  D) II - III ve IV
   SEÇ
 15. I. İnorganik moleküllerdir.
  II. Bitki hücreleri tarafından sentezlenirler.
  III. Düzenleyici görev yaparlar.
  Yukarıda verilen özelliklerden hangileri mineraller için geçerlidir?
  A) II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
   SEÇ
 16. Vitaminler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) B ve C vitaminlerinin fazlası idrarla dışarı atılır.
  B) A, D, E ve K vitaminlerinin fazlası karaciğerde depolanır.
  C) Organik yapılı olup vücutta düzenleyici görev yaparlar.
  D) Enerji verici moleküllerdendir.
   SEÇ
 17. Proteinler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Yapıcı - onarıcı ve düzenleyici görev yapan moleküllerdir.
  B) Enerji verici değildirler.
  C) Hücrelerde DNA’daki genetik bilgiye göre sentezlenirler.
  D) Yapıtaşları aminoasitlerdir.
   SEÇ
 18. Bitkiler:
  I. mineral
  II. vitamin
  III. protein
  IV. glikojen
  yukarıdaki moleküllerden hangilerini sentezleyebilir?
  A) II ve III
  B) I ve IV
  C) I - II ve III
  D) II - III ve IV
   SEÇ
 19. I. Glikoz moleküllerinden oluşma
  II. İnsanın sindirim sisteminde kimyasal sindirime uğrama
  III. Bitki hücreleri tarafından sentezlenebilme IV. Organik yapılı olma
  Yukarıdakilerden hangileri, nişasta, glikojen ve selüloz için ortak özelliklerdir?
  A) I ve IV
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I - II ve IV
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi, bitkiler tarafından sentezlenen bir karbonhidrat değildir?
  A) Glikoz
  B) Glikojen
  C) Nişasta
  D) Selüloz
   SEÇ