ANA SAYFA

Ses Ünitesi Testi

1 / 20
 1. İnsan vücudunda ses hangi organ ya da bölgede oluşur?
  A) Akciğer
  B) Bronş
  C) Yutak
  D) Gırtlak
   SEÇ
 2. Titreşen bir telin frekansı aşağıda verilen öncüllerden hangisi ya da hangilerine bağlıdır? I. Telin cinsine
  II. Telin iletkenliğine
  III. Telin boyuna

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve IIII
   SEÇ
 3. Ses ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Sesin oluşması için mutlaka titreşim olmalıdır.
  B) Ses dalgalarının hızı, ışık hızından küçüktür.
  C) Ses katı maddelerde sıvı maddelerden daha hızlı yayılır.
  D) Ses boşlukta yayılır.
   SEÇ
 4. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
  A) Sesin şiddeti kaynağa olan uzaklığa bağlı olarak değişir.
  B) Sesin boşluktaki hızı havadaki hızından büyüktür.
  C) Ses madde moleküllerinin titreşimiyle oluşan dalga hareketidir.
  D) Sesin inceliği ya da kalınlığı frekansla ilgilidir.
   SEÇ
 5. Ses ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Ses hızı, ışık hızından büyüktür.
  B) Sesin havadan suya geçince hızı azalır.
  C) Boşlukta ses havadakine göre daha hızlı yayılır.
  D) Metallerde ses havadakinden daha hızlı yayılır.
   SEÇ
 6. I. Alçaktan uçan bir uçağın pencere camlarını titreştirmesi
  II. Sesin mutlaka maddesel bir ortamda yayılması
  III. Ses dalgaları yardımıyla böbrek taşlarının kırılması
  ifadelerinden hangisi ya da hangileri sesin bir enerji türü olduğunu kanıtlar?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
   SEÇ
 7. Gözleri kapalı bir dinleyiciye gitar ve sazdan aynı notaları ayrı ayrı dinlettiğimizde, dinleyici notaların hangi müzik aletine ait olduğunu anlamaktadır. Sesin, hangi kaynağa ait olduğunu anlamamızı sağlayan bu özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tınısı
  B) Frekansı
  C) Şiddeti
  D) Genliği
   SEÇ
 8. Sesin belli bir uzaklığa ulaşabilmesi için geçen süre aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
  A) Sesin Hızı
  B) Sesin tınısı
  C) Ortamın cinsi
  D) Ortamın sıcaklığı
   SEÇ