ANA SAYFA

Yaşamımızda Elektrik Testi

1 / 20
 1. Gücü 5 kW olan bir ütü günlük 8 saat çalıştırılmaktadır. Ütünün çalıştırılması ile bir aylık elektrik enerjisinin tutarı kaç TL olur? (1 kWh enerjinin 0,2 TL olduğu kabul edilecek)
  A) 80
  B) 240
  C) 120
  D) 300
   SEÇ
 2. Aşağıdaki birimlerden hangisi elektrik enerjisi birimi deşildir?
  A) Joule
  B) Watt
  C) Kilowatt- saat
  D) Watt- saniye
   SEÇ
 3. Günlük hayatta kullandığımız elektrikli araçla rın harcadığı enerji aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangilerine bağlı değildir?
  I. Elektrikli aracın gücüne
  II. Elektrikli aracın boyutlarına
  III. Elektrikli aracın kullanıldığı süreye
  IV. Elektrikli aracın cinsine

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) II ve IV
   SEÇ
 4. Bir öğrenci; bir çivi üzerine sardığı bakır telin uçlarına bir pil bağlayarak oluşturduğu elektromıknatısı toplu iğne dolu bir kaba daldırıyor ve mıknatısın çektiği toplu iğneleri sayıyor. Daha sonra çiviye sardığı telin uçlarına ikinci bir pili seri bağlayarak yine toplu iğne dolu bir kaba daldırıyor ve mıknatısın çektiği toplu iğneleri sayıyor. Öğrenci son olarak telin uçlarından pilleri çıkarıp toplu iğne dolu bir kaba daldırarak mıknatısın çektiği toplu iğ neleri sayıyor. Bu öğrenci, yukarıdaki denemelerle, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabını bulmaya çalış maktadır?
  A) Elektromıknatıs ne tür cisimleri çekmektedir?
  B) Doğal bir mıknatıs ile yapay bir mıknatısın çekme etkileri arasında fark var mıdır?
  C) Elektromıknatısın şekli, çekme etkisini değiştirir mi?
  D) Elektromıknatısın üzerinden geçen akım şiddetinin çekme etkisi üzerindeki rolü nedir?
   SEÇ
 5. Aşağıdaki araçlardan hangisi elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürebilen araçtır?
  A) Dinamo
  B) Elektrik motoru
  C) Jeneratör
  D) Akümülatör
   SEÇ
 6. Gücü 1500 W olan bir ısıtıcı 3 saatte kaç kWh değerinde elektrik enerjisi kullanır?
  A) 1,5
  B) 4,5
  C) 500
  D) 4500
   SEÇ
 7. Yüksek elektrik akımlarının oluşturabileceği tehlikelerden korunmak için aşağıdaki araçlar dan hangisi kullanılır?
  A) Reaktör
  B) Akümülatör
  C) Jeneratör
  D) Sigorta
   SEÇ
 8. Gücü 3 kW olan bir klimanın günde 6 saat çalıştırılması ile bir aylık kullanılan elektrik enerjisi miktarının tutarı kaç TL olur? (1 kWh enerjinin 0,2 TL olduğunu düşünelim.)
  A) 145
  B) 220
  C) 235
  D) 108
   SEÇ
 9. Basit bir elektrik devresinde bulunan elektrik ampulü, enerjisinin % 5’ini ışığa. % 95’ini ısıya dönüştürmektedir. Lambanın gücü 20 W ise 2 dakikada dışarıya yayılan ışık enerjisi kaç J olur?
  A) 400
  B) 120
  C) 180
  D) 240
   SEÇ
 10. Elektromıknatısın manyetik çekme özelliği aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangilerine bağlı olarak değişir?
  I. Akım şiddetine
  II. Bobin telinin rengine
  III. Sarım sayısına

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
   SEÇ
 11. Transformatör ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Alternatif akımın gerilimini değiştirir.
  B) Alternatif akımı doğru akıma çevirir.
  C) Elektromanyetik dalgaları sese çevirir.
  D) Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir.
   SEÇ
 12. “Nükleer elektrik santrallerinde………………, termik santrallerde ise …………………. yararlanılarak elektrik enerjisi üretilir.” cümlesindeki boşluğa sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) fosil yakıtlardan, barajlardaki sudan
  B) radyoaktif maddelerden, fosil yakıtlardan
  C) barajlardaki sudan, radyoaktif maddelerden
  D) barajlardaki sudan, fosil yakıtlardan
   SEÇ