ANA SAYFA

Düzey belirleme testi, Seviye belirleme testi, Dbs testi, Sbs testi, Başarı değerlendirme testi, Konu tarama testi, Başarı belirleme testi,

1 / 20
 1. Pozitif bir rasyonel sayısının toplama işlemine göre tersi ile çarpma işlemine göre tersinin çarpımı  aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

   En küçük pozitif tam sayıdır. 
   (-7)+(+7)
   En büyük negatif  tam sayıdır.       
   En küçük asal sayıdır.
 2. 2ax – 6a – 9b + 3bx ifadesinin çarpanlara ayrılmış şekli hangisidir? 

   ( x – 3 ) ( 2a + 3b )
   ( x + 3 ) ( 2a + 3b )  
   ( x – 3 ) ( 2a – 3b )
   ( x + 3 ) ( 2a- 3b )
 3.  b-a = 8
  c+d = 2  ise    bc-da-ac+db   ifadesi kaça eşittir ? 

   21 
   16  
   10  
   6
 4. Farklı iki sayının toplamlarının karesi sıfıra eşit ise bu iki sayı hakkında aşağıdakilerden hangisi
  kesin olarak söylenebilir?

   Sayılardan biri diğerinin iki katıdır.  
   Sayılardan biri diğerinin ters işaretlisidir.
   Bu iki sayı birbirine eşittir.   
   Farkları sıfırdır.
 5. 78-6=72
  72:3=24
  Yukarıda verilen işlemler aşağıdaki problemlerden hangisinin çözümüdür?

   6 eksiğinin  3 katı 72 olan sayı kaçtır?
   3 katının 6 fazlası 78 olan sayı kaçtır?
   6 eksiğinin üç te biri 24 olan sayı kaçtır?
   3 katının 6 fazlası 24 olan sayı kaçtır?
 6. a=1, b=2 için;     
  2a+3b-8ab   ifadesinin değeri kaçtır?

   -4
   -8  
   +4 
   +8
 7. 6x-3y+4x-x+y işleminin sonucu nedir?        

   11x-2y  
   9x-4y  
   3x-2y  
   9x-2y
 8. a+b= 5
  a-b = 3   olduğuna göre a ile b ni karelerinin farkı kaçtır?

   15   


   8
 9. 2x – 18 = 0  ve  3 ( y +4 ) = 21 denklemleri veriliyor. Buna göre  x+y  kaçtır?

   11
   12 
   13  
   14
 10. (-2a-3) ifadesinin a = -2 için değeri nedir ?

   -1 
   0  

   7
 11. Pascal Üçgeninde 3.sıraya kadar (3. sıra dahil) olan sayıların toplamı kaçtır?

   3  
   5  
   7  
   9
 12. 79.81 işleminin sonucu kaçtır?

   6398
   6399 
   6401
   7981
 13. İlk terimi 3, ortak farkı 8  olan aritmetik dizinin 7. terimi kaçtır?

   50   
   51 
   56 
   61
 14. Aşağıdaki ifadelerden hangileri birer özdeşliktir?
  I.  2(5+x)+4x= 10+6x
  II. a.a=2a
  III.2-x=(3+x)2-3x-4
  IV.4x-3x=x

   I ve II  
   II,III ve IV  
   I,III ve IV 
   I,II ve III
 15. Bir sınıftaki öğrenciler ikişer ikişer  otururlarsa 6 kişi ayakta kalıyor. Üçer üçer otururlarsa iki sıra boş kalıyor. Sınıftaki sıra sayısı kaçtır?

   10 
   12
   14  
   15
 16. Bir anne ile ikiz çocuklarının yaşları toplamı 42’dir. Dört yıl sonra annenin yaşı, çocuklarının yaşının toplamının üç katından iki eksik ise annenin şimdiki yaşı kaçtır?

   28
   32
   36
   40
 17. Hızları  oranı iki bölü beş olan iki araçtan biri A, diğeri B şehrinden hareket ettikten 2 saat sonra aralarındaki uzaklık 130 km’dir. Hızlı olan araç, iki saatte yolun yarısını 10 km geçtiğine göre  hızlı olan aracın hızı kaçtır?

   50
   75
   100 
   125
 18. 7  ile 10 yaşlarındaki iki kardeş yaşları ile orantılı olarak  85 YTL  yi bölüşmek istiyorlar.Küçük kardeş kaç YTL  almış olur?

   25 
   35 
   45 
   55
 19. Bir üçgen çizmek istiyoruz. a kenarı 11 cm, b kenarı 13 cm olarak alıyoruz. Bu üçgeni çizebilmemiz için c kenarının alabileceği kaç farklı değer vardır ?

   22
   21  
   18
   17
 20. Sadece Türkçe ve matematik derslerinden soru çıkan bir sınava giren Ali 27 matematik, 23 Türkçe neti yapmıştır ve 173 puan almıştır. Aynı sınavda Mehmet 15 matematik  ve 22 Türkçe neti yaparak 133 puan almıştır. Buna göre her bir Türkçe sorusu kaç puandır ?

   3
   4
   5  
   2,5