ANA SAYFA

2.Ünite 1.Değerlendirlme Testi

1 / 20
 1. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’nda hangi cephede savaşmamıştır?
  A) Kanal
  B) İran
  C) Filistin
  D) Kafkasya
   SEÇ
 2. Hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden biridir?
  A) Milli Kongre
  B) Pontus
  C) Kilikyalılar
  D) İzmir Müdafaa-i Hukuk
   SEÇ
 3. Hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı sonrasında imzaladığı ateşkes antlaşmadır?
  A) Mondros
  B) Triyanon
  C) Versay
  D) Nöyyi
   SEÇ
 4. 1. Dünya Savaşı sonrası İngilizler hangi bölgeyi işgal etmemiştir ?
  A) Kars
  B) Batum
  C) Antalya
  D)
   SEÇ
 5. 23 Nisan 1920’de açılan 1. TBMM’nin yaptığı çalışmalardan değildir?
  A) İlk anayasayı hazırladı
  B) Uluslar arası antlaşmalar yaptı
  C) Çıkan iç isyanları bastırdı
  D) Saltanatın korunmasını sağladı.
   SEÇ
 6. Hangisi farklı bir grup içindedir?
  A) Fransa
  B) Almanya
  C) Avusturya-Macaristan
  D)Bulgaristan
   SEÇ
 7. 28 Ocak 1920’de kabul edilen Misak-i Milli ile hangisi söylenemez ?
  A) İnkilap hareketlerinin.
  B) Azınlık haklarının.
  C) Türk vatanının sınırlarının
  D) Boğazların hangi şartlarda kullanılabileceğinin
   SEÇ
 8. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’nda hangi müttefik cephesine yardım göndermiştir?
  A) Çanakkale
  B) Romanya
  C) Kanal
  D) Suriye
   SEÇ
 9. Hangisi Kuvayimilliye’nin özelliklerinden biri değildir?
  A) Yerel direniş örgütleridir
  B) İstanbul Hükümetinin desteğini almışlardır
  C) Düzensiz birliklerdir
  D) İçlerinden düşman safına geçen olmasıdır.
   SEÇ
 10. Hangisi, Mustafa Kemal’in kurtuluş planları arasında değildir?
  A) Türk ulusunu temsil eden bir kurul oluşturmak
  B) Padişaha tam bir bağlılık sunmak
  C) Mitinglerle ulusal heyecan yaratmak
  D) Ulusal dernekleri birleştirmek
   SEÇ
 11. Hangisi Çanakkale Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
  A) 1. Dünya Savaşı uzamıştır
  B) İngilizler 1. Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir
  C) Ölenlerin sayısı yarım milyonu aşmıştır
  D) Mustafa Kemal’in cesaret ve başarısı önem kazanmıştır
   SEÇ
 12. Hangisi Rusya’nın 1. Dünya Savaşı’ndan çekilmesine neden olmuştur
  A) Çanakkale Cephesi
  B) Suriye-Filistin Cephesi
  C) Kafkas Cephesi
  D) Kanal Cephesi
   SEÇ
 13. Hangi savaşta Mustafa Kemal ATATÜRK Muş ve Bitlis’i geri almıştır?
  A) Çanakkale Cephesi
  B) Kanal Cephesi
  C) Kafkas Cephesi
  D) Suriye-Filistin Cephesi
   SEÇ
 14. Hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak mücadele ettiği son savaştır?
  A) Kafkas
  B) Suriye-Filistin
  C) Çanakkale
  D) Kanal
   SEÇ
 15. Hangisi 2. Meşrutiyet’e bir tepki olarak ortaya çıkmıştır?
  A) Hareket Ordusu’nun kurulması
  B) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurulması
  C) 2. Abdülhamit’in başa geçirilmesi
  D) 31 Mart Vak’ası
   SEÇ
 16. Hangisi Kuvayi Milliye’nin ortaya çıkmasına neden olmuştur?
  A) Yurdun her tarafının işgal edilmesi
  B) Londra Konferansı’nın sonuçsuz kalması
  C) Ayaklanmaların çıkması
  D) Fransızların ilerlemesi
   SEÇ
 17. Direniş cemiyetleri hangisiyle daha az mücadele etmiştir?
  A) Alman Askerleri
  B) İtalyan Askerleri
  C) Yunan Askerleri
  D) Azınlık Cemiyetleri
   SEÇ
 18. İlk TBMM için hangisi söylenemez?
  A) Ülkeyi işgalden kurtarmıştır
  B) Tekalif-i Milliye emirlerini yayınlamıştır.
  C) Halifeliği kaldırmıştır.
  D) Saltanatı kaldırmıştır
   SEÇ
 19. Adana,Kilis,Antep,Urfa bölgelerinde Kuvayimilliye birlikleri hangi devletin askerlerine karşı savaşmıştır?
  A) Yunanistan
  B) Fransa
  C) İtalya
  D) İngiltere
   SEÇ
 20. Türk Halkı Anadolu’da yaptığı işgallere karşı hangisine daha çok tepki göstermiştir?
  A) İngiltere
  B) İtalya
  C) Yunanistan
  D) Fransa
   SEÇ