ANA SAYFA

2.Ünite 3.Değerlendirlme Testi

1 / 20
 1. 1.TBMM’nin öncelikli hedefi hangisidir?
  A) Eğitimi iyileştirmek
  B) Misaki Milli’yi gerçekleştirmek
  C) Avrupa ile iyi geçinmek
  D) Asker sayısını arttırmak
   SEÇ
 2. Erzurum Kongresi öncelikle hangi devletin faaliyetlerini engellemek için yapılmıştır?
  A) Yunanistan
  B) Ermenistan
  C) Rusya
  D) Fransa
   SEÇ
 3. İstanbul Hükümetine karşı ilk tepkiyi hangi genelgede gösterilmiştir?
  A) Havza
  B) Amasya
  C) Misaki Milli
  D) Erzurum
   SEÇ
 4. Hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşında yenik çıkmasının sonuçlarından değildir?
  A) Türk Ordusu’nun terhis edilmesi
  B) Milli direniş cemiyetlerinin kurulması
  C) Osmanlı’ya para yardımı yapılması
  D) Anadolu’ya işgallerin başlanması
   SEÇ
 5. Hangisi yurdun her tarafından gelen delegelerin katılımıyla gerçekleşmiştir?
  A) Balıkesir
  B) Alaşehir
  C) Erzurum
  D) Sivas
   SEÇ
 6. ‘’Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızı tehlikededir.’’ sözü nerede kullanılmıştır?
  A) Amasya Genelge
  B) Sivas Kongre
  C) Erzurum Kongre
  D) Amasya Görüşmeleri
   SEÇ
 7. Toplanış yönüyle bölgesel bir kongre olmasına rağmen, hangisi Erzurum Kongresi’nin milli bir kongre olmasını sağlamıştır ?
  A) Alınan kararların tüm vatanı ilgilendirmesi
  B) İlk defa temsil heyetinin burada oluşturulması
  C) Doğuda ermeni devletinin kurulmasını önlemeye çalışması
  D) Mustafa Kemal’in bu kongreye katılması
   SEÇ
 8. Hangisi halkı bilgilendirmek için kurulmuştur?
  A) Takvim-i Vakayi
  B) Hakimiyet-i Milliye
  C) Resmi Gazete
  D) TRT
   SEÇ
 9. Hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerin ortak özelliklerindendir?
  A) Manda ve Himayeciliğe karşı olmaları
  B) Türklerin başlattığı milli harekete karşı olmaları
  C) İşgalci devletleri istememeleri
  D) Ülke bütünlüğünü korumaya çalışmaları
   SEÇ
 10. Sevr’e göre aşağıda verilen şehirlerden hangisinin yönetimi Osmanlı Devletine bırakılmamıştır?
  A) Samsun
  B) Van
  C) Ankara
  D) İstanbul
   SEÇ
 11. Doğu Karadeniz’de çalışmalar yapan Pontus Rum Cemiyeti’nin faaliyetlerine karşı kurulan milli cemiyet hangisidir ?
  A) Doğu Anadolu Mudafa-i Hukuk Cemiyeti
  B) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti
  C) Paşaeli Cemiyeti
  D) Kilikyalılar Cemiyeti
   SEÇ
 12. I.Dünya Savaşı sonrasında imzalanan antlaşmalardan hangisi Osmanlı topraklarının işgaline neden olmuştur
  A) Mondros
  B) Versay
  C) Sevr
  D) Trianon
   SEÇ
 13. Cemiyetlerden hangisi İzmir’in Yunanlılarca işgaline karşı kurulmuştur?
  A) Kilikyalılar
  B) Teali İslam
  C) Redd-i İlhak
  D) Trakya Paşaeli
   SEÇ
 14. Hangi olay sonucunda Osmanlı Devleti , I.Balkan Savaşı’nda Midye-Enez çizgisinin batısındaki tüm topraklarının kaybettiğini kabul etti?
  A) Belgrad Konferansı
  B) Londra Konferansı
  C) Uşi Antlaşması
  D) Berlin Antlaşması
   SEÇ
 15. Hangisi TBMM’ye karşı çıkan isyanlardan biri değildir?
  A) Bozkır İsyanı
  B) Anzavur İsyanı
  C) Düzce İsyanı
  D) Menemen İsyanı
   SEÇ
 16. Hıyanet-i Vataniye Kanu’nun çıkartılma gerekçesi hangisidir?
  A) TBMM’ye karşı çıkan isyanları bastırmak
  B) Kuvay-ı Milliye’yi ortadan kaldırmak
  C) İstiklal Mahkemelerini kurmak
  D) Halifeliği kaldırmak
   SEÇ
 17. M. Kemal’in Şam da kurduğu cemiyet hangisidir?
  A) Vatan ve Hürriyet
  B) İttihat ve Terakki
  C) Jön Türkler
  D) Reddi-i İlhak
   SEÇ
 18. Hangisini M. Kemal yazmamıştır?
  A) Nutuk
  B) Geometri Kitabı
  C) İstiklal Marşı
  D) Vatandaş için medeni bilgiler
   SEÇ
 19. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra kurulan cemiyetlerden hangisi zararlı cemiyetlerden biri değildir?
  A) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
  B) Trakya Paşaeli Cemiyeti
  C) Wilson Prensipleri Cemiyetleri
  D) Teali İslam Cemiyeti
   SEÇ
 20. Atatürk, Karadeniz’de halkı bilinçlendirmek için ilk olarak hangisini hazırlamıştır
  A) Amasya Genelgesi
  B) Sivas Kongresi
  C) Havza Bildirgesi
  D) Erzurum Kongeresi
   SEÇ