ANA SAYFA

3.Ünite 1.Değerlendirlme Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki konulardan hangisi Lozan’da çözümlenememiştir?
  A) Azınlıkların durumu
  B) Irak sınırı
  C) Dış borçlar
  D) Kapitülasyonlar
   SEÇ
 2. Batı Anadolu'nun aşağıdaki devletlerden hangisine verilmesi itilaf devletleri arasında görüş ayrılığına neden olmuştur?
  A) İngiltere
  B) Yunanistan
  C) Rusya
  D) Fransa
   SEÇ
 3. İtilaf devletlerinin I. İnönü savaşı sonrası barış tekliflerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sevr anlaşmasını tekrar kabul ettirmek
  B) Fransa’ya Musul ve Kerkük’ü vermek
  C) Lozan barışını zorla kabul ettirmek
  D) Kuvayı Milliye yardım etmek
   SEÇ
 4. Rusya’nın Milli Mücadelede Türkiye’ye yakınlaşmasının ve destek vermesinin sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
  A) İngiltere ve Fransa’yla olan ortak düşmanlık
  B) Türkiye’de kendi rejimini kabul ettirmek
  C) Türkiye’den Batum’u alabilmek
  D) Kapitalizmle mücadele etmek
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş savaşında batı cephesinde yapılan savaşlardan değildir?
  A) Sakarya
  B) Başkomutanlık
  C) İnönü
  D) Çanakkale
   SEÇ
 6. Tarihimizde aşağıdaki antlaşmalardan hangi ikisi imzalandığı halde yürürlüğe girmemiştir?
  A) Sevr Ant.-Ayastefanos Ant.
  B) Sevr Ant-Lozan Ant.
  C) Karlofça Ant.- Lozan Ant.
  D) Ayastefanos Ant.- Ankara Ant
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi TBMM karşı yapılan ayaklanmalardan biri değildir?
  A) 31 Mart Olayı
  B) Bolu, Düzce, Hendek İsyanları
  C) Aznavur İsyanı
  D) Kuvayı İnzibatiye
   SEÇ
 8. Düzenli ordu’nun ilk zaferi hangisidir?
  A) Ermenistan Savaşı
  B) I. İnönü Savaşı
  C) II. İnönü Savaşı
  D) Sakarya Savaşı
   SEÇ
 9. Mustafa Kemal’in “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vartandır. Vatanın her karış toprağı kanla sulanmadıkça terk olunamaz… “dediği savaş hangisidir?
  A) Çanakkale Savaşı
  B) Sakarya Savaşı
  C) Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi
  D) I. İnönü Muharebesi
   SEÇ
 10. Kurtuluş savaşı sırasında yeni Türk Devletinin İtilaf devletlerince de tanınmasını sağlayacak Londra Konferansı hangi olay sonrası yapılmıştır?
  A) Büyük Taarruz
  B) I. İnönü Savaşı
  C) I. Dünya Savaşı
  D) Sakarya Savaşı
   SEÇ
 11. Mustafa Kemal kurtuluş Savaşı’nda katıldığı ilk savaş hangisidir?
  A) Büyük Taarruz
  B) Sakarya Savaşı
  C) Ermenistan Savaşı
  D) I. İnönü Savaşı
   SEÇ
 12. Mustafa Kemal hangi savaş sonunda Gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi almıştır?
  A) Sakarya Savaşı
  B) I. Dünya Savaşı
  C) I. İnönü Savaşı
  D) Büyük Taarruz
   SEÇ
 13. Tekalifi Milliye Emirleri neden dolayı çıkarılmıştır?
  A) Osmanlı’dan kalan dış borçları ödemek
  B) Kuvayı Milliye’nin ihtiyaçlarını karşılamak
  C) Düzenli ordunun ihtiyaçlarını gidermek
  D) Ülke ekonomisini düzeltmek
   SEÇ
 14. Mustafa Kemal dışında mareşallik rütbesi alan kimdir?
  A) Kazım Karabekir
  B) Fevzi Çakmak
  C) İsmet İnönü
  D) Fethi Bey
   SEÇ
 15. Türk tarihinin son savunma savaşı hangisidir?
  A) Büyük Taarruz
  B) I. İnönü Savaşı
  C) I. Dünya Savaşı
  D) Sakarya Savaşı
   SEÇ
 16. Tehcir Kanunu hangi savaş sırasında çıkarılmıştır?
  A) I. Dünya Savaşı
  B) Kurtuluş Savaşı
  C) 93 Harbi
  D) II. Dünya Savaşı
   SEÇ
 17. Lozan Barış görüşmeleri sırasında itilaf devletlerini Türk tarafını temsilen hem Ankara’dan hem de İstanbul’dan iki ayrı temsilci çağırması üzerine TBMM’nin tavrı ne olmuştur?
  A) Saltanatı kaldırmıştır.
  B) İki farklı heyet olarak gitmeyi kabul etmiştir.
  C) İstanbul hükümetini ikna ederek tek başına katılmıştır.
  D) Protesto ederek görüşmelere katılmamıştır.
   SEÇ
 18. İstanbul, boğazlar ve Batı Trakya’nın savaş yapılmadan geri alındığı siyasi gelişme hangisidir?
  A) Lozan Barış Antlaşması
  B) Mondros Mütarekesi
  C) Mudanya Mütarekesi
  D) Londra Konferansı
   SEÇ
 19. Misakı Milli sınırları içinde olup en son anavatana katılan yer neresidir?
  A) İstanbul
  B) Hatay
  C) Antep
  D) Adana
   SEÇ
 20. Hangisi Lozan Konferansı’na katılan devletlerden değildir?
  A) İngiltere
  B) Türkiye
  C) Avusturya
  D) Yunanistan
   SEÇ