ANA SAYFA

3.Ünite 3.Değerlendirlme Testi

1 / 20
 1. Kurtuluş savaşında Kuva yi milliye hareketi ilk olarak hangi cephede ortaya çıkmıştır?
  A) Güney
  B) Batı
  C) Doğu
  D) İstanbul
   SEÇ
 2. Kuva yi milliye güçleri hangi savaştan sonra düzenli orduya katılmıştır?
  A) Sakarya
  B) I. İnönü
  C) İkinci İnönü
  D) Başkomutanlık
   SEÇ
 3. Hangisi Kuva yi milliye güçlerinin yararlarından değildir?
  A) Osmanlı Devletinin Anadolu’daki gücünü temsil etme.
  B) Düzenli ordunun kurulmasına zaman kazandırma
  C) Türk köylerini baskınlardan koruma
  D) Yunan ilerleyişi yavaşlatma
   SEÇ
 4. Atatürk Samsun’a ayak bastıktan sonra ilk kez hangi şehre giderek milli bilincin uyanması için çalışmalarda bulunmuş ve miting düzenlemiştir ?
  A) Sivas
  B) Erzurum
  C) Havza
  D) Amasya
   SEÇ
 5. Sivas’ta milli kongre düzenleme kararı nerede ilan edilmiştir ?
  A) Erzurum Kongresi
  B) Sivas Kongresi
  C) Havza Tamimi
  D) Amasya Genelgesi
   SEÇ
 6. Hangi toplantı öncesi Atatürk Osmanlı Devletine ait tüm görevlerinden istifa etmiştir ?
  A) Erzurum kongresi
  B) TBMM’nin açılışı
  C) Sivas kongresi
  D) Amasya görüşmesi
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi kurtuluş savaşı merkezinin Ankara olmasının nedenlerinden değildir ?
  A) Tarihi bir şehir olması
  B) Batı cephelerine yakınlığı
  C) Güvenli bir yer olması
  D) İstanbul ile ulaşımın kolay olması
   SEÇ
 8. Türk yurdunun sınırlarını belirleyen Misak-ı Milli nerede kabul edilmiştir ?
  A) İlk TBMM’de
  B) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
  C) I. Meşrutiyette
  D) II. Meşrutiyette
   SEÇ
 9. Atatürk ilk meclise hangi ilden milletvekili seçilmiştir ?
  A) Konya
  B) Ankara
  C) Samsun
  D) İstanbul
   SEÇ
 10. TBMM hükümetine karşı olan ayaklanmaları önlemek için hıyanet-i vataniye kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunun uygulanması için kurulan mahkemelere ne ad verilir ?
  A) Asliye Hukuk Mahkemesi
  B) İstiklal Mahkemesi
  C) Devlet Güvenlik Mahkemesi
  D) Yargıtay
   SEÇ
 11. Batı cephesinde Yunanlılarla olan savaşlarda başarılı olamayan Ali Fuat Paşa’nın yerine kim batı cephesi komutanlığına atanmıştır?
  A) Kazım Karabekir
  B) İsmet İnönü
  C) Rafet Bele
  D) Fevzi Çakmak
   SEÇ
 12. Doğu cephesindeki savaşı sonlandıran ve TBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarıyı simgeleyen antlaşma hangisidir?
  A) Gümrü antlaşması
  B) İstanbul antlaşması
  C) Ankara antlaşması
  D) Moskova antlaşması
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü savaşının sonuçlarından değildir?
  A) İtilaf devletlerinin politikalarını gözden geçirmeleri
  B) Milli mücadeleye olan inancın artması
  C) Yunanlıların Anadolu’dan atılması
  D) Londra konferansına TBMM hükümetinin çağrılması
   SEÇ
 14. Hangi savaştan sonra Atatürk gazilik ve mareşallik unvanını almıştır.
  A) II. İnönü
  B) Sakarya
  C) I. İnönü
  D) Büyük Taarruz
   SEÇ
 15. Kurtuluş savaşından sonra Trakya toprakları hangi antlaşma ile yurda katılmıştır?
  A) Sevr
  B) Moskova
  C) Mondros
  D) Mudanya
   SEÇ
 16. Yunanlılar hangi savaş ile kesin yenilgiye uğrayıp Anadolu’yu terk etmişlerdir?
  A) Başkomutanlık
  B) II. İnönü
  C) Sakarya
  D) Kütahya
   SEÇ
 17. Lozan barış antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
  A) 24 Temmuz 1923
  B) 24 Temmuz 1922
  C) 24 Temmuz 1924
  D) 24 Temmuz 1921
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi Lozan barış antlaşması ile ilgili değildir?
  A) Yunanistan’ın savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye vermesi
  B) Osmanlı devletinin borçlarının üstlenilmesi
  C) Ülkemizin bugünkü sınırlarının belirlenmesi
  D) Kapitülasyonların kaldırılması
   SEÇ
 19. Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozan antlaşmasına taraf olarak katılmamışlardır?
  A) İngiltere
  B) İran
  C) Yunanistan
  D) Fransa
   SEÇ
 20. 20 Ekim 1921 tarihli Ankara antlaşması hangi devlet ile imzalanmıştır?
  A) Yunanistan
  B) İngiltere
  C) Fransa
  D) Rusya
   SEÇ