ANA SAYFA

Konu Anlatımlı Etkileşimli Eğitim
Batıya Erken Açılan Kent: Selanik, Mustafa da Çocuktu, Mustafa Kemal Okulda, Cepheden Cepheye Mustafa Kemal, Askeri Deha Mustafa Kemal, Disiplin, Çaba ve Zafer, Milli Sınırlar Önünde, Dört Şehir ve Mustafa Kemal, Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya, Mustafa Kemal Liderlik Yolunda,

1 / 20
 1. BATIYA AÇILAN KENT SELANİK

  Selanik Osmanlı Devleti nin Rumeli’deki ve önemli bir ticaret merkezi olan kentiydi.Avrupa’ya ve İstanbul’a demir yolu ile bağlı olan nadir bir Osmanlı kenti idi.Bu demir yoluda şehre ayrı bir canlılık, zenginlik ve bilgi alış verişi sağlamıştır.

  Selanik ayrıca bir çok dinden ve milletten insanları barındırıyordu.Türklerin çoğunluğu oluşturmakla beraber şehirde Rum, Bulgar, Sırp, Ermenililer yaşıyordu.Bu durumda şehirde çok zengin bir kültürel hayata denen oluyordu.

  Fransız ihtilaline kadar barış içinde bir kent iken Fransız İhtiallinin çıkardığı Milliyetçilik akımları sonucu balkanlar karışmış Balkan ulusları bağımsız olmaya çalışmıştır.Bu durumdan Selanik’te etkilenmiş ve kentte kargaşa ortamı hüküm sürmeye başlamıştır.

  Fransız ihtilalı sonucu Osmanlı devleti parçalanmaya başlanmış Osmanlı Devleti de bu duruma çözüm oramış ve bazı fikir akımları ortaya çıkarmıştır.Bunlar bütün Osmanlı Devletindeki insanları kapsamak olan Osmanlıcılık fikri bu fikre göre ırk ve din ayrımı gözetilmeksisiz herkez Osmanlı vatandaşı fakat balkan savaşlarında balkan devletlerin bağımsız olmak istemesi ve diğer ulusların Osmanlı Devletinde ayrılmak istemesi nedeni ile bu fikir başarısız olmuştur.Daha sonra İslamcılık fikri ortaya atılmıştır bu fikre göre sadece Müslüman halkı devletin çatısı altında tutmaktı.Buda 1. dünya savaşında Müslüman Arapların Osmanlıya saldırması ile başarısız oldu.En sonunda Türkçülük akımı ortaya çıkmış ve başarılıda olmuştur.Kurtuluş savaşı bu başarıya önek gösterebilir.
  SORU: Selanik, Rumeli'de yer alan bir Osmanlı kentiydi. Limanıyla Ege Denizi'ne açılan şehir, Osmanlı'nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. Selanik; Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul'a demir yolu ile bağlanmıştı. Bu özellikler Selanik'te aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine katkı sağlamış olamaz?

   

   Sosyal hayatın
   Merkezi otoritenin
   Ekonomik faaliyetlerin
   Eğitim ve kültür düzeyinin
 2. Mustafa Kemal Osmanlı Devletinin çöküşüne yol açan olayların yoğunlaştığı Rumeli’nin en önemli kenti Selanik’te büyüdü.Bölge farklı alanlarda komşu ülkelerden etkilenmekteydi.Hristiyan milletlerin Osmanlı Devletine karşı ayaklanmaları,büyük devletlerin yayılma politikaları en çok burada hissediliyordu.Bu durum Mustafa Kemali çok etkiliyordu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin çevresinde yaşanan olaylardan etkilenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır?

   Azınlıklara yeni haklar verilmesini istemesi
   Ülke ile ilgili kararlar alırken daha gerçekçi ve daha sağduyulu hareket etmesi
   Mali kalkınmaya önem vermesi
   Padişahlığın devamını istemesi
 3. Mustafa Kemal'in doğduğu ve büyüdüğü Selanik'te Türkler ile birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler de yaşıyordu. Selanik'in bu durumunun Mustafa Kemal'e aşağıdakilerden hangisini kazandırdığı savunulabilir?

   Çeşitli kurumlarda önemli görevler üstlenmeyi
   Askerlik mesleğinde yeni gelişmeleri takip etmeyi
   Osmanlı Devleti'nin etnik ve kültürel yapısı hakkında bilgi sahibi olmayı
   Avrupa devletleri arasındaki ilişkileri öğrenmeyi
 4. MUSTAFA KEMAL’DE ÇOCUKTU

  Mustafa Kemal Atatürk kültürlü bir ailenin çocuğu olarak 1881 yılında Selanik kentinde doğdu.

  Peki Selanik Kentinde doğmanın ne gibi ajantajları vardı.

   

  1.Öncelikle diğer Osmanlı kentlerine göre oldukça zengin bir kentti.Maddi durumu iyidi

  2.Bir çok milletten ve dinden insanlar yaşadığı için Kültür zenginliği vardı.Atatürk böğlece her çeşit milleti tanımış ve bilgi sahibi olmuştur.

  3.Ticaret yolu ve demir yolu üzerinde olmasından dolayı hızlı bilgi alış verişinin olduğı İstanbul’dan ve Avrupa’da olan olaylardan anında haberlerin ulaştığı bir kent olması.

  4.Özgürce düşüncelerin ifade edildiği eğitim imkanların üst düzeyde olduğu çağdaş eğitim sitemin olduğu nadir Osmanlı kentlerinde olmasıda Mustafa Kemal’in yetişmesine önemli katkı sağlamıştır.
  Soru: Aşağıdaki Selanik ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Öncelikle diğer Osmanlı kentlerine göre oldukça zengin bir kentti.
   Bir çok milletten ve dinden insan yaşadığı için büyük bir karmaşa vardır.
   Ticaret yolu ve demir yolu üzerinde olmasından dolayı hızlı bilgi alış verişinin olduğı İstanbul’dan ve Avrupa’da olan olaylardan anında haberlerin ulaştığı bir kent olması.
   Özgürce düşüncelerin ifade edildiği eğitim imkanların üst düzeyde olduğu çağdaş eğitim sitemin olduğu nadir Osmanlı kentlerinde olmasıda Mustafa Kemal’in yetişmesine önemli katkı sağlamıştır
 5. MUSTAFA KEMAL OKULDA

  Kazanım:Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.

  Mustafa kemal öncelikler annesinin ısrarı nedeni ile din ağırlık eğitim verildiği Mahalle Mektebine gider

  Daha sonra babası bu okuldan alıp Mustafa Kemal’i çağdaş ve iyi bir eğitim verildiği Şemsi efendi Mektebine(ilkokul) verir.Bu okuldan günün şatlarına göre kaliteli eğitim alır.

  Mustafa Kemal bu okulda iken babası ölür.Bu yüzden öğren hayatı yarım kalır.Annesi ile birlikte köyde dayısının yanına gider.Bir süre köyde çalışır.

  Mustafa Kemal2in ısrarı ile annesi Atatürk’ü Selanik’te teyzesinin yanına gönderir.Öğrenin hayatına kaldığı yerden devam eder.

  Girdiği askeri okul sınavını kazanarak Selanik Askeri rüştüye (orta okul) başlar.Artık Mustafa Kemal Askerliğe ilk adımını atmış olur.Selanik askeri rüştiyesinde üstün başarısından dolayı Matematik öğretmeni Atatürk’ Kemal ismini veriri böylece ismi Mustafa Kemal olur.

  Mustafa Kemal Daha sonra Manastır askeri İdadisini(Lise) kazanır.Mustafa kemal burada edebiyat ve tarihe ilgi duyar.Tarih dersine ilgi duyması Mustafa Kemal’de milli bilinç duygularını güçlendirmiş, vatan sevgisi ile dolmasına neden olmuştur

  Mustafa Kemal Manastır askeri idadisini başarı ile bitirerek Harp Okulun kazanır.Daha sonra harp akademisine gider ve buradan kurmay yüzbaşı olarak mezun olur.

  Soru: Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey, mektebe, gitmek meselesine aittir. Annem, mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Babam yeni açılan Şemsi Efendi Mektebi'ne devam etmemi ve yeni yöntemlere göre okumamı istiyordu. Nihayet babam bu meseleyi ustaca hâlletti. Önce mahalle mektebine başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden alınıp Şemsi Efendi Mektebi'ne kaydedildim.
  Atatürk'ün çocukluk yılları hakkında verdiği bu bilgilere bakarak ailesi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

   Babası baskıcı bir düşünceye sahiptir
   Annesi geleneklere daha fazla bağlıdır
   Demokratik bir anlayış vardır.
   Eğitime önem vermektedirler
 6. CEPHEDEN CEPHEYE MUSTAFA KEMAL

  31 Mart Olayı

  İstanbul’da meşrutiyet karşıtı insanlar toplanıp ayaklanma çıkarmışlardı.Amaçları ise Meşrutiyet yani padişah ve meclisin aynı anda yönetime katılması değil de sadece padişahın devleti yönetmesini istiyorlardı.Bu amaç için İstanbulda meşrutiyeti yıkmak yerine padişahlık sistemini geri getirmek için ayaklanma çıkardırlar.Buayaklanmayı bastırmak için Mustafa Kemal’inde komutanı olduğu adına hareket ordu denilen ordu kuruldu ve istanbul’da ayaklanmayı bastırdı.31 mart olayı denilmesi hicri takvime göre 31 Mart’a denk gelmesidir

  Mustafa Kemal Trablusgarp’a

  İtalya geç sanayileştiği için sömürge arayışı içine girmişti.sömürge için en uyun yer kendisine yakın ve güçsüz bir devlet himayesinde olan Trablusgarp oldu.Osmanlı denizden ve karadan Trablusgarp ile bağlantısı olmadığı için buraya ordu sevk etmek imkansızdı.Trablusgarp savunmak için Mustafa Kemal ve arkadaşları kılık değiştirip tarblusgarpta yerli halkı organize edip İtalya’ya karşı savaşmışlar ve başarılıda olmuşlardı.Fakat İtalya adalara ve Çanakkale’ye saldırması sonucunda zor durumda kalan Osmanlı devleti Tarblusgarp’ı İtalya’ya Uşi Anlaşması ile vermek zorunda kaldık

  Çanakkale Savaşı

  İtilaf devletleri 1.dünya savaşında hem Osmanlı devletini ele geçirmek hem de Rusya’ya yardım etmek için Çanakkale boğazına saldırırlar.Boğazdan geçemeyecekleri anlayınca karadan geçmek için Gelibolu’ya çıkartmışlar ve Mustafa kemalin başarıları sonucu geri çekilmişlerdi.Atatürk buradaki başarıları sonucu bir çok madalya ve Albay rütbesi almıştır

  Kurtuluş Savaşı

  1.dünya Savaşını Osmanlı devletinin kaybetmesi sonucu İtilaf devletleri Anadolu’yu işgal etmeye başlamışlardı.Mustafa Kemal2in önerliğinde Türk milleti düşmanı yurttan atmışlardır.

  Tüm başarılar gösteriyor ki Mustafa Kemal katıldığı bütün savaşları kazanmıştır.Trablusgarp gibi yabancı bir milletin bulunduğu yerde insanları organize etmiş ve dünyanın en güçlü devletlerinden olan İtalya’ya karşı Osmanlı Devletinin hiçbir desteği olmadan başarılı olmuştur.Çanakkale savaşında ileri görüşlülüğü ile düşmanın nasıl hareket edeceğini daha önceden kestirmiş ona göre önlem almıştır.Atatürk savaşçı, cesur iyi bir lider zeki olmasının yanında iyi bir vatanseverdir.

  Soru: Mustafa Kemal, -31 Mart olayını bastıran orduda görev almıştır -Italya'nın, Trablusgarp'a saldırması üzerine gönüllü olarak savaşmıştır. -İtilaf Devletlerine karşı Çanakkale'de savaşmıştır, Yukarıdaki bilgilere dayanarak ortak özellik olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

   Mustafa Kemal askeri alanda birçok faaliyet göstermiştir.
   Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta İtalyanları geri püskürtmüştür.
   İtilaf Devletleri Çanakkale'yi geçememiştir.
   31 Mart olayı rejim karşıtları tarafından çıkarılmıştır.
 7. İtalya’nın, Trablusgarp’a saldırması üzerine gönüllü olarak gizlice Trablusgarp’a giderek burada halkı örgütledik Derne ve Tobruk’ta başarılı bir mücadele verdik.Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

   Mustafa Kemal Trablusgarp’ta öğrenim görmüştür
   Mustafa Kemal İtalyanlara karşı başarılı bir mücadele vermiştir
   Mustafa Kemal özverili bir kişidir
   Mustafa Kemal vatansever bir askerdir
 8. Çanakkale Savaşlarında Gelibolu yarımadasında büyük bir başarıya imza atan M. Kemal’in başarılı olmasındaki bir etken de 1912 yılındaki Balkan Savaşları sırasında Gelibolu Yarımadası’nda, görev almış olmasıdır. Buna göre, Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı’nda başarılı olmasında hangi duruma vurgu yapılmaktadır?

   Hareket Ordusu’nun kurmay başkanlığını üstlenmesinin
   İyi bir askeri eğitim almasının
   Bölgeyi iyi tanımasının
   Sofya’da askeri ateşe olarak görev yapmasının
 9. I. Dünya Savaşında Suriye ve Hicaz’daki ordularımızın yönetiminde Almanların yer almasını uygun görmediğim için Savaş Bakanı Enver Paşaya bir rapor ile bildirdim'' Bu durum, Mustafa Kemal’in aşağıdakilerden hangisini önemsediğinin bir göstergesidir?

   Ordudaki düzeni
   Bağımsız devlet anlayışını
   Türk – Alman dostluğunu
   Türk topraklarında başlayan ulusçuluk hareketlerini
 10. DÖRT ŞEHİR VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

  Kazanım:Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.

  SELANİK

  Selanik Osmanlı devleti’nin balkanlardaki en gelişmiş şehiridi.Avrupa ile Anadolu arasında demiryolu ağınasahipti.bu yüzden ticarete hayatı oldukça canlı idi.Çeşitli din ve millete sahip insanlar bir kültür zenginliği ile hep beraber yaşıyorlardı.Avrupa da basılan kitapları nında okuma fırsatları vardı.Yani Avrupa’nın her türlü imkanlarından yararlanılıyordu.Bu da atatürk2ün fikir hayatının gelişmesine çeşitli kültürdeki insanları tanımasına ve özgür bir ortamda özgürce düşünerek yetişmesine neden olmuştur.Atatürk Selanike göreve geldiğinde İttihak ve terakki cemiyetine katılmıştı.Bu cemiyetin amacı Meşrutiyeti tekrar ilanettirmekti.başarılı olunmuş fakat Atatürk halka daha fazla özgürlüğün tanınmasından yanadı bu uğurda çalışmalarını yağunlaştırdı fakat görüşleri İttahat ve Terekki cemiyetinin ileri gelenleri ile görüşleri uyuşmaya başlamıştı.Bunu yanında Atatürk Ordunun siyasete karışmasını istemediğin bütün bu sebeplerden dolayı bu teşkilattan ayrılmış ve daha bir fazla askerlik mesleğine sarılmıştır.


  Soru: Selanik, Rumeli'de yer alan bir Osmanlı kentiydi. Limanıyla Ege Denizi'ne açılan şehir, Osmanlı'nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. Selanik; Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul'a demir yolu ile bağlanmıştı. Bu özellikler Selanik'te aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine katkı sağlamış olamaz?
   Eğitim ve kültür düzeyinin
   Sosyal hayatın
   Ekonomik faaliyetlerin
   Merkezi otoritenin
 11. MANASTIR

  Manastır şehri çeşitli milletlerdeki insanların çekişmesi içinde bulunmaktaydı.bir kargaşa ortamı hakim sürmekteydi. Atatürk bu şehirde okul hayatı boyunca tarih konularına merak salmış ve Milli duyguları gelişmişti. Mehmet Emin Yurdakul, Namık Kemal ve Tarih öğretmeni Mustafa Kemal'i milli duygular bakımından son derece etkilemiş ve vatansever olmuştur. Bilhassa bu dönemde savaşta kazanmamıza rağmen sanki malup olmuş gibi anlaşma imzalamamız Atatürkü çok etkilemiştir.

  Soru: Manastır şehri bir çok ülkenin konsolosunun bulunduğu bir şehirdi, bu nedenle bu şehre konsolosluklar şehri de denmiştir. Bu bilgilere dayanarak Manastır şehri için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?

   Osmanlı Devleti'nin başkentidir.
   Uluslararası ticaretin merkezidir.
   Siyasi açıdan çok önemlidir
   Coğrafi olarak dağlık bir yapısı vardır
 12. Askeri idadide öğrenim görmek için geldim Manastır'a. Zamanla daha iyi tanıdım bu şehri. Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan'ın, kendi kiliseleri aracılığıyla bölgeye hakim olmak istediklerini fark ettim. Aralarında çekişme olan çeşitli din ve milletten insanlar barınmaya çalışıyor bu şehirde. Mustafa Kemal'in bu konuşmasından aşa-ğıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

   Manastır'da farklı inançtan ve milletten insanlar yaşadığına
   Manastır halkının, Sırp, Bulgar ve Yunanlılardan oluştuğuna
   Mustafa Kemal'in askeri liseyi Manastır'da okuduğuna
   Kiliseler aracılığıyla çeşitli ülkelerin şehre hakim olmaya çalıştığına
 13. İSTANBUL

  Mustafa Kemal İstanbul’da yani Osmanlı evlet2inin başkentinde siyasi partileri İstabulu memleketin içinde bulunduğu ortamı daha bir iyi kavramıştı.Siyasilerle bilgi alış verişinde bulunmuş gizli dergiler gazeteler çıkarmış Osmanlı devletini yakından tanımaya başlamıştır.

  Soru: Mustafa Kemal, gazete ve dergilerin çıkarıldığı, romanların yazıldığı bir kültür şehri olan başkent İstanbul’da,. hem askeri öğrencilik hem de askeri görevi nedeniyle bulunmuş ve buradaki gelişmeleri yakından takip etmiştir. Bu bilgilere göre, Mustafa Kemal ile ilgili olarak hangisini söyleyemeyiz?

   Farklı durumlarda İstanbul’da bulunmuştur
   Yaşamında İstanbul’un önemli etkisi vardır
   Birçok gazete ve dergide çalışmıştır
   İstanbul'daki kültür yaşamının düşüncelerini etkilemiştir
 14. SOFYA

  Sofya ataşesi olarak Mustafa Kemal sofyada görev yapmaya başladı.Sofya da o zamanlar sosyal hayatı çok canlı idi.Burada Avrupa’nın üst düzey siyasetçileri yetkilileri ile yakından yüz yüze görüşme imkanı buldu.Avrupa siyasi temsilcileri ile yemekli balolarda istişare etmiştir.Bulgaristan’da yaşayan Türkler hakkında yakından bilgi almış ve onların haklarını savunmuştur.

  Soru: Sofya'daki görevim sırasında Bulgaristan'da kalan Türklerle yakın ilişki kurdum ve yaşadıkları yerleri ziyaret ettim. Türkçe yayınlanan gazetelerle irtibat kurarak bölgedeki Türklerin sosyal ve siyasi haklarının yük-seltilmesi çalışmalarına katıldım. Bulgar Meclisi'nin toplantılarını takip ettim Mustafa Kemal'in bu konuşmasından aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

   Bulgaristan'ın bağımsızlığı için çaba harcadığına
   Sofya'da yaşayan Türklerle yakın ilişkiler kurduğuna
   Mustafa Kemal'in Sofya'da görevli olduğuna
   Türklerin sosyal ve siyasi hakları için mücadele verdiğine
 15. Mustafa Kemal Sofya'da Ataşemiliter olarak görev yaparken Batılı toplumların yaşam tarzını daha yakından tanıma imkanı buldu. Bu bilgilere dayanarak,
  I. Mustafa Kemal yeni fikirler elde etmiştir.
  II. Avrupalı toplumlar çağdaş değildir.
  III.Mustafa Kemal çağın gereklerini yakından takip etmektedir.
  Yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

   Yalnız I
   I ve III
   Yalnız II
   I, II ve III
 16. Mustafa Kemal, düşünce hayatına etki eden şehirlerden hangisinde, diğerlerine göre daha az bir süre bulunmuştur?

   İstanbul
   Manasıtır
   Selanik
   Sofya
 17. Mustafa Kemal’in bulunduğu; I. Türk, rum ermeni, yahudi, bulgar, sırp gib farklı milletlerin olduğu ve Atatürk’ün doğduğu şehirdir. II. Mustafa Kemal’in Askeri idadi olarak görev yaptığı ve konsolosluların olduğu şehirdir III. Osmanlının başkenti olan ve M. Kemalin arkadaşları ile çeşitli toplantılar yaptığı şehirdir IV. Askerî ateşelik yaptığı şehirdir Bu özellikleri verilen şehirlerin eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

   Sofya Manastır Selanik İstanbul
   Selanik Manastır Sofya İstanbul
   Selanik Manastır İstanbul Sofya
   Manastır Selanik Sofya İstanbul
 18. MUSTAFA KEMAL LİDERLİK YOLUNDA

  Mustafa kemal her katıldığı teşkilatta ve toplantılarda hep lider olmuştur.Şam daki ilk görev yerinde teşkilatlı bir Vatan ve Hürriyet cemiyeti kurmuştur.Her gittiği görev yaptığı yerlerde vatanın kurtulması için ya gizli teşkilatlar kurmuş gazeteler çıkarmış toplantılar yapmıştır.Çanakkale, 31 mart olayı Trablusgar savaşı, Kafkas cephesi, Sofya ateşeliği yapmıştır.
  Soru: Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman nerede, hangi görevde bulunuyordu? 

   Şam-5. Ordu Komutanı 
   Trablusgarp- Derne Komutanı 
   Sofya-Askerî Ataşe 
   Çanakkale-19. Tümen Komutanı
 19. Mustafa Kemal, Şam’da kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyetini İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleştirmiştir. Ancak daha sonra kendisi bu cemiyetten ayrılmıştır. Bu ayrılışın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
   Mustafa Kemal’in bu cemiyete lider olmak istemesi 
   İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin meşrutiyete karşı olmaları 
   31 Mart Ayaklanması’nın bastırılamamış olması 
   Mustafa Kemal’in ordunun politikadan ayrılmasını istemesi
 20. I. Manastır Askerî İdadisine girişi
  II. Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığına getirilişi
  III. Selanik Askerî Rüştiyesine girişi
  IV. Harp Okuluna girişi
  Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

   I-II-III-IV 
   II-III-IV-I 
   III- I- IV-II 
   IV-III-I-II