ANA SAYFA

Kongreler Testi

1 / 20
 1. Mondros Mütarekesi sonrasında İstanbul Hükümetinin teslimiyetçi tutumu karşısında Anadolu ve Rumeli’de işgallere veya işgal ihtimallerine karşı halkın silahlı veya silahsız mücadelesine ne ad verilmiştir?
  A) Kuvayı İnzibatiye
  B) Kuvayı Milliye
  C) Misakı Milli
  D) Misakı İktisadi
   SEÇ
 2. Batı Cephesinde ilk kurşunu atan kahraman kimdir?
  A) Mustafa Fehmi Kubilay
  B) Hasan Tahsin
  C) Şahin Bey
  D) Sütçü İmam
   SEÇ
 3. Kurtuluş Savaşı’nın amacı planı ve programı nerede belirlenmiştir?
  A) Amasya Genelgesi
  B) Havza Mitingi
  C) Amasya Görüşmeleri
  D) Sivas Kongresi
   SEÇ
 4. Müdafai hukuk cemiyetleri nerede birleştirilmiştir?
  A) Amasya Genelgesi
  B) Amasya Görüşmeleri
  C) Sivas Kongresi
  D) Erzurum Kongresi
   SEÇ
 5. İstanbul Hükümeti Milli Mücadelenin varlığını ve gücünü nerede kabul etmiştir?
  A) Amasya Genelgesi
  B) Erzurum Kongresi
  C) Sivas Kongresi
  D) Amasya Görüşmeleri
   SEÇ
 6. Misakı Milli nerede kabul edilmiştir?
  A) Osmanlı Mebusan Meclisi’nde
  B) TBMM’de
  C) Erzurum Kongresi’nde
  D) Amasya Genelgesi’nde
   SEÇ
 7. Erzurum Kongresini aşağıdaki cemiyetlerden hangisi toplamıştır?
  A) Doğu Anadolu Müdafai Hukuk
  B) Sulh ve Selameti Osmani
  C) Kilikyalılar
  D) Reddi İlhak
   SEÇ
 8. TBMM kaç tarihinde açılmıştır?
  A) 23 Nisan 1923
  B) 23 Nisan 1920
  C) 23 Nisan 1921
  D) 29 Ekim 1923
   SEÇ
 9. Misakı Milli ne anlama gelmektedir?
  A) Milli Egemenlik
  B) Milli Yemin
  C) İktisat Yemini
  D) Bağımsızlık
   SEÇ
 10. İstanbul’un İtilaf Devletlerince resmen işgali kaç tarihindedir?
  A) 13 Kasım 1918
  B) 16 Mart 1920
  C) 30 Ekim 1918
  D) 23 Nisan 1920
   SEÇ
 11. Mustafa Kemal Samsun’a giderken amacı neydi?
  A) 9. Ordu müfettişliği görevini yerine getirmek,
  B) Türk milletini bilinçlendirip, bir amaç etrafında toplamak,
  C) Temsil Heyeti’ni oluşturmak,
  D) Sivas Kongresi’ni düzenlemek
   SEÇ
 12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Amasya Genelgesi’nin maddelerinden birisi değildir?
  A) Osmanlı Devleti’nin vereceği emirlere uymak gerekmektedir.
  B) Sivas’ta milli bir kongre toplanacaktır.
  C) Milletin bağımsızlığını , yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır?
  D) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
   SEÇ
 13. Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal’in tepkisi ne oldu ?
  A) Bu göreve tekrar alınması için Padişaha istekte bulundu.
  B) Bunun üzerine Türk milleti ona Gazi’lik unvanı verdi
  C) Türk milletinin azim ve cesaretine güvenerek askerlik görevinden tümüyle istifa etti.
  D) Osmanlı Devleti’ne, aynı göreve devam etme azim ve kararlılığında olduğunu belirtti.
   SEÇ
 14. Gümrü Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Bu antlaşmayla doğu sınırımız kesin olarak belirlenmiş oldu.
  B) Bu antlaşma yeni Türk devletinin yaptığı ilk antlaşmadır.
  C) Bu antlaşmayla savaşsız olarak, boğazların egemenliği bize geçiyordu.
  D) İngilizlerle yapılan ve Hatay hariç Güney sınırımızın belirlendiği antlaşmadır.
   SEÇ
 15. Sevr Antlaşması’nın amacı neydi?
  A) Osmanlı Devleti’nin ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak,
  B) Osmanlı Devleti’nin yeni sınırlarını belirlemek,
  C) Boğazların egemenliğini Osmanlı Devleti’ne bırakmaktı.
  D) Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla başlayan haksiz işgalleri Osmanlı Devleti’ne kabul ettirmek,
   SEÇ
 16. Güney Cephesinde Antepliler kimlerle savaşmıştır?
  A) Fransızlara karşı
  B) Yunanlılara karşı
  C) İngilizlere karşı
  D) İtalyanlara karşı
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Zaferi’nin sonuçlarından değildir?
  A) İngilizlerle Mudanya Antlaşması yapıldı.
  B) Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması yapıldı.
  C) Zaferden sonra İtilaf devletleri Londra Konferansını düzenlediler
  D) TBMM Hükümeti gücünü artırdı, Türk halkının morali yükseldi.
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Samsuna çıktığında bulunduğu ordu makamıdır?
  A) General
  B) 3. Ordu Müfettişi
  C) 9. Ordu Müfettişi
  D) Doğu Komutanı
   SEÇ
 19. Mustafa Kemal’in İstanbul hükümeti ile ilk görüş ayrılığına düşmesi aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda oluşmuştur?
  A) Amasya genelgesi
  B) Havza genelgesi
  C) Erzurum kongresi
  D) SİVAS kongresi
   SEÇ
 20. Kurtuluş savaşının programı aşağıdaki belgelerin hangisinde açıklanmıştır?
  A) Sivas Kongresi
  B) Erzurum Kongresi
  C) Amasya Genelgesi
  D) Amasya görüşmesi
   SEÇ