ANA SAYFA

Fen ve Teknoloji 2.Dönem TEOG Hazırlık Sınavı

1 / 20
 1. Dinamometre ile havada tartılan cismin ağırlığı 20 N olarak ölçülüyor.

  Bu cisim, su dolu kaba şekildeki gibi tamamen daldırıldığında dinamometre aşağıdakilerden hangisini gösterir?
  A) 30
  B) 25
  C) 20
  D) 15
   SEÇ
 2. Ayşe, özdeş tuğlaları masa üzerine dört farklı şekilde koydu.

  Buna göre, hangi şekildeki tuğlaların masaya uyguladığı basınç en büyüktür?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
   SEÇ
 3. Günlük hayatımızda duyduğumuz bazı seslerin dB cinsinden değerleri verilmiştir.

  Buna göre, resimdeki durumların hangisinde ses şiddeti en yüksektir?
  A) Kamyon
  B) İş makinesi
  C) Uçak
  D) Sınıf ortamı
   SEÇ
 4. Sesin ortamlarda ve sıcaklıkta yayılma hızları çizelgede verilmiştir.

  Çizelgeye göre;
  I- Sesin yayılma hızı sıcaklığa göre değişir.
  II- Ses en hızlı katılarda yayılır.
  III- Ses boşlukta da yayılır.
  İfadelerinden hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 5. Süha, yeteri kadar uzunlukta yalıtılmış iletken teli bir çivinin etrafına sıkıca sardı. Daha sonra telin uçlarını pilin kutuplarına bağlayarak şekildeki aracı yaptı.

  Süha, yaptığı bu aracı toplu iğnelere yaklaştırdığında toplu iğneleri çektiğini gördü.
  Buna göre, Süha’nın yaptığı aracın adı nedir?
  A) Ampermetre
  B) Voltmetre
  C) Reosta
  D) Elektromıknatıs
   SEÇ
 6. Resimde bazı elektrikli araçlar ve elektriksel güçleri verilmiştir.

  Bu araçlar aynı süre çalıştırıldıklarında hangisi daha çok enerji tüketir?
  A) Ütü
  B) Süpürge
  C) Fırın
  D) Monitör
   SEÇ
 7. Büyük patlama teorisi (Big-Bang)’ne göre bundan yaklaşık 15 milyar yıl önce büyük bir patlama gerçekleşmiştir. Bu patlamanın etkisiyle gök, adalar, güneşler ve galaksiler oluşmuştur. Parçaya göre, Büyük Patlama (Big-Bang)
  Teorisi aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu açıklamada kullanılır?
  A) Evrenin
  B) Mevsimlerin
  C) Yerkabuğunun
  D) Dünyanın atmosferinin
   SEÇ
 8. Doğal süreçler ünitesi ile ilgili aşağıdaki cümleler verilmiştir.
  • Yer kabuğu magma üzerinde hareket eden levhalardan oluşur. (...)
  • Deprem öncesinde meydana gelen sarsıntılara artçı depremler denir. (...)
  • Hava olayları yeryüzü şekillerinin oluşumunda etkilidir. (...)
  Bu cümlelerden doğru olanların sonuna (
  D), yanlış olanların sonuna ise (Y) işareti koyduğunuzda sonuç sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

   SEÇ
 9. X elementinin atomu elektron verme eğiliminde, Y elementinin atomu elektron alma eğilimindedir. Buna göre, X ve Y elementinin sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
  -----X ---------Y
  A) Ametal -----Metal
  B) Metal -------Metal
  C) Ametal -----Ametal
  D) Metal -------Ametal
   SEÇ
 10. K elementi periyodik tablonun 1A (1. grup) grubunda, Cl elementi 7A (17. grup) grubundadır. Buna göre, K ve Cl atomları arasında iyonik bağ oluşur mu? Neden?
  A) Oluşmaz. Çünkü Cl soy gazdır.
  B) Oluşur. Çünkü K metal, Cl ametaldir.
  C) Oluşmaz. Çünkü her iki element de metaldir.
  D) Oluşur. Çünkü her iki element de ametaldir.
   SEÇ
 11. Zn+HCl$ZnCl2+H2 tepkimesinin denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde hangi maddenin kat sayısı 1’den farklı olur?
  A) Zn
  B) ZnCl2
  C) HCl
  D) H2
   SEÇ
 12. Halk arasında kezzap olarak bilinen maddenin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) HCl
  B) NaOH
  C) KOH
  D) HNO3
   SEÇ
 13. Bir öğrenci iki taşı birbirine sürttüğünde taşların ısındığını farketti. Öğrencinin yaptığı bu etkinlik, hangi enerji türlerinin birbirine dönüşmesine örnektir?
  A) Hareket enerjisinin ısı enerjisine
  B) Elektrik enerjisinin ısı enerjisine
  C) Hareket enerjisinin elektrik enerjisine
  D) Elektrik enerjisinin hareket enerjisine
   SEÇ

 14. Isıtılan saf katı bir maddenin sıcaklık-zaman grafiği aşağıdaki gibidir: Grafiğe göre, katı maddenin erime sıcaklığı kaç cC’tur?
  A) -10
  B) 0
  C) 5
  D) 80
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangileri mitoz bölünmenin canlılar için önemini ifade eder?
  I- Bir hücreli canlılarda üremeyi sağlaması
  II- Çok hücreli canlılarda büyüme, yenilenme ve onarımı sağlaması
  III- Tür içi biyolojik çeşitliliği sağlaması
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 16. İnsanda vücut ve eşey hücrelerinin kromozom gösterimi hangisinde doğru ifade edilmiştir? Vücut hücresi --------Eşey hücresi
  A) n----------------------------- n
  B) 2n ---------------------------2n
  C) n -----------------------------2n
  D) 2n---------------------------- n
   SEÇ
 17. • Bir hücreli canlıların çoğunda görülen bir üreme şeklidir. • Bu üreme şeklinde, bir hücre iki eşit hücreye ayrılır. • Amip, öglena, paramesyum ve mavi-yeşil alglerde görülür. Yukarıda verilen özellikler, hangi üreme şekline aittir?
  A) Bölünerek üreme
  B) Sporla üreme
  C) Vejetatif üreme
  D) Tomurcuklanarak üreme
   SEÇ
 18. Genlerde meydana gelen değişmelere mutasyon denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi mutasyona örnektir?
  A) Bir süre güneş ışığı alamayan bitki yapraklarının geçici olarak sararması
  B) Yaz mevsiminde güneşli günlerde tenimizin bronzlaşması
  C) Van kedisinin iki gözünün farklı renkte olması
  D) Spor yapan kişilerin kaslarının gelişmesi
   SEÇ

 19. Şekilde ATP molekülünün yapısı verilmiştir. Hücreler için gerekli olan enerji, ATP üzerinde gösterilen kaç numaralı kısımdan sağlanır?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
   SEÇ

 20. Şekilde besin zincirindeki madde ve enerji akışında, canlılar arasındaki ilişki ifade edilmiştir. Buna göre şekildeki “?” yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A) Organik maddeler
  B) İnorganik maddeler
  C) Azot ve oksijen
  D) Karbondioksit ve su
   SEÇ