ANA SAYFA

İnkılap Tarihi 2.Dönem TEOG Hazırlık Sınavı

1 / 20
 1. Mustafa Kemal, ilk askerî başarısını, aşağıdaki cephelerin hangisinde kazanmıştır?
  A) Suriye
  B) Galiçya
  C) Çanakkale
  D) Trablusgarp
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi Uşi Antlaşması’nın sonuçlarından değildir?
  A) Trablusgarp İtalya’ya bırakıldı.
  B) Kıbrıs Adası, Yunanistan’a bağlandı.
  C) On iki Ada geçici olarak İtalya’ya bırakıldı.
  D) Kuzey Afrika’daki son Osmanlı toprağı kaybedildi.
   SEÇ
 3. “31 Mart Olayı” sonrası tahttan indirilen Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) IV. Murat
  B) V. Murat
  C) V. Mehmet
  D) II. Abdülhamit
   SEÇ
 4. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra “dünya barışını” sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
  A) NATO
  B) Varşova Paktı
  C) Milletler Cemiyeti
  D) Birleşmiş Milletler
   SEÇ
 5. Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi, yöntemi ve programı, aşağıdakilerden hangisi ile ortaya konulmuştur?
  A) Havza Genelgesi
  B) Amasya Genelgesi
  C) Erzurum Kongresi
  D) Sivas Kongresi
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi, azınlıkların çıkardığı ayaklanmalardan biridir?
  A) Pontus Ayaklanması
  B) Konya Ayaklanması
  C) Anzavur Ayaklanması
  D) Bolu-Düzce Ayaklanması
   SEÇ
 7. Sakarya Meydan Savaşı ile ilgili olarak, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Türklerle İngilizler arasında olmuştur.
  B) Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır.
  C) 23 Ağustos - 13 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılmıştır.
  D) Mustafa Kemal, savaş öncesi “Başkomutan” yetkisini almıştır.
   SEÇ
 8. TBMM’nin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısı olan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ankara
  B) Lozan
  C) Gümrü
  D) Mudanya
   SEÇ
 9. İstiklal Marşı’nın şu anki bestesi, aşağıdakilerden hangisine aittir?
  A) Saadettin Kaynak
  B) Osman Zeki Üngör
  C) Osman Hamdi Bey
  D) Mehmet Akif Ersoy
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi, Türk denizciliğinin gelişmesine katkı sağlamıştır?
  A) Borçlar Kanunu
  B) Medeni Kanun
  C) Kıyafet Kanunu
  D) Kabotaj Kanunu
   SEÇ
 11. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile, hangi alanda düzenleme yapılmıştır?
  A) Eğitim
  B) Sanat
  C) Siyaset
  D) Ekonomi
   SEÇ
 12. Atatürk’e göre; millî ekonominin temeli, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tarım
  B) Sanayi
  C) Hayvancılık
  D) Madencilik
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi, ilerleme ve çağdaşlığın ölçütleri arasında yer almaz?
  A) Akıl
  B) Bilim
  C) Çalışkanlık
  D) Tutuculuk
   SEÇ
 14. “Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” sözü, hangi ilkenin doğrudan bir ifadesidir?
  A) Halkçılık
  B) Laiklik
  C) Milliyetçilik
  D) Cumhuriyetçilik
   SEÇ
 15. Atatürk’ü, Türkçülük fikirleriyle etkileyen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Reşat Nuri Güntekin
  B) Ziya Gökalp
  C) Refik Halit Karay
  D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerden hangisi, Balkan Antantı’na üye olan devletlerden biridir?
  A) Bulgaristan
  B) Yunanistan
  C) Fransa
  D) Almanya
   SEÇ
 17. Yeni Türk Devleti’nin uluslararası alanda bağımsız bir devlet olarak tanınması hangi antlaşma ile olmuştur?
  A) Lozan
  B) Sevr
  C) Gümrü
  D) Mudanya
   SEÇ
 18. “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz.” Atatürk, bu sözü aşağıdakilerden hangisi için söylemiştir?
  A) Musul
  B) Hatay
  C) Kıbrıs
  D) İstanbul
   SEÇ
 19. Soğuk Savaş Dönemi, aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?
  A) NATO’nun kurulmasıyla
  B) Kıbrıs Savaşı’ndan sonra
  C) Varşova Paktı’nın kurulmasıyla
  D) Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla
   SEÇ
 20. Çok partili siyasi hayata geçiş aşamasında kurulan ilk siyasi parti, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Millet Partisi
  B) Adalet Partisi
  C) Millî Kalkınma Partisi
  D) Cumhuriyet Halk Partisi
   SEÇ