ANA SAYFA

Türkçe 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Yüzünü yıkadıktan sonra yukarıya gel.
  B) Bana hediye ettiğin kitabı bulamadım.
  C) Ayağında kırmızı bir ayakkabı varmış.
  D) Bu işte mutlaka senin de parmağın var.
   SEÇ
 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
  A) Arabanın hem içini hem de dışını yıkattım.
  B) Koridorun dar ve uzun olmasına şaşırdı.
  C) Gelir gelmez evi temizlemeye başladı.
  D) Gülmemek için odadan hızlıca çıktım.
   SEÇ
 3. “Gelmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “izlemek, takip etmek” anlamında kullanılmıştır?
  A) Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir.
  B) Ondan kimseye kötülük gelmez.
  C) Çocuklar arkadan geliyordu.
  D) Kahve Brezilya’dan geliyor.
   SEÇ
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme yapılmıştır?
  A) Güvercin, fareye teşekkür ederek oradan ayrıldı.
  B) Belgeselde bir arslanın avlanmasını seyrettim.
  C) Avcı, tilkileri yakalamak için tuzak kurdu.
  D) Bahçede gri bir kedi dolaşıyordu.
   SEÇ
 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı bildirmektedir?
  A) Nusretname kitabı 1584’de atlas kumaşla kaplanmıştır.
  B) III. Selim yağlıboya portrelerini yaptırmıştır.
  C) Nakkaş Osman sarayda resimli el yazmalarını hazırlamıştır.
  D) Evliya Çelebi’nin “Seyahatname”si en çok okunan ve beğenilen eserlerimizdendir.
   SEÇ
 6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
  A) Hasta olduğu için bugün işe gelememiş.
  B) Bu eksiklik onu hiç rahatsız etmiyordu.
  C) Dosyaları konularına göre tasnif etti.
  D) Denizde yüzmeyi havuzda yüzmeye tercih ederim.
   SEÇ
 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
  A) İtfaiyenin siren sesi aklımı başımdan aldı.
  B) Babamın söylediklerine kulak verdim.
  C) İstanbul’da iş bulup çalışmaya başlamış.
  D) Onu hiç gözüm tutmamıştı.
   SEÇ
 8. Affan Dede’ye para saydım,
  Sattı bana çocukluğumu.
  Artık ne yaşım var ne adım;
  Bilmiyorum kim olduğumu.
  Hiçbir şey sorulmasın benden
  Haberim yok olan bitenden.
  (Cahit Sıtkı Tarancı)
  Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Geçmişi unutma isteği
  B) Çocukluğa duyulan özlem
  C) Yaşlanma korkusu
  D) Yalnızlık duygusu
   SEÇ
 9. İnsanların beğenileri birbirine uymaz. O belki kırmızıdan hoşlanıyor, siz yeşili seviyorsunuz. O belki Wagner’in müziğini beğeniyor, siz Mozart’ı yeğliyorsunuz. Beğenileri sizinkine uymuyor diye, onu beğenisizlikle, kabalıkla mı suçlayacaksınız? Ona kızacak mısınız? Kuşkusuz ki hayır. Onun beğendiği şeylere kendi beğendikleriniz gibi değer vermelisiniz. Bu paragrafta asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hoşgörülü olmanın gerekliliği
  B) Özgür düşüncenin önemli olduğu
  C) Beğenilerde seçici olmak gerektiği
  D) İnsan isteklerinin sınırsız olduğu
   SEÇ
 10. Ulusların en eski dönemlerinde yer alan ve toplumların üzerinde derin izler bırakan, tarihsel toplumsal olayları anlatan yazılara ne ad verilir?
  A) Fıkra
  B) Fabl
  C) Destan
  D) Makale
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerin hangisinde zaman kayması vardır?
  A) Abim onları karşılamaya otogara gidecek.
  B) Dün seni bizim mahallede gördüm.
  C) Yarın, kahvaltıya size geliyorum.
  D) Her yaz tatilini Antalya’da geçiririz.
   SEÇ
 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne vardır?
  A) Şehrin en işlek yerinde geziyorduk.
  B) Dalgalar sandalımızı kıyıya atmıştı.
  C) Emre dün uçakla Adana’ya gitti.
  D) Uzun süre gökyüzüne baktım.
   SEÇ
 13. Aşağıdaki fiillerden hangisi geçişli fiildir?
  A) Gidecek
  B) Uçmuş
  C) Yatıyor
  D) Tuttum
   SEÇ
 14. Kahramanlık duygularını ifade eden şiir türüne ne ad verilir?
  A) Didaktik şiir
  B) Lirik şiir
  C) Epik Şiir
  D) Pastoral şiir
   SEÇ
 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
  A) Gündelik işlere kaptırıveriyor insan kendini.
  B) Sana hiç kızmıyoruz, aksine çok seviyoruz.
  C) Şiir okumak, başka ülkelerde dolaşmaktır.
  D) Siyah beyaz bu fotoğrafa yansıyan çocukluğumdu.
   SEÇ
 16. “Akşam hiç kuşkusuz sizin evde toplanmış olabilirler.” cümlesinde anlatım bozukluğu vardır. Bunun giderilmesi için aşağıdakilerden hangisi cümleden çıkarılmalıdır?
  A) Akşam
  B) Toplanmış
  C) Sizin evde
  D) Hiç kuşkusuz
   SEÇ
 17. Kötülükleri, çirkinlikleri, güzel olmayan davranışları ortaya koymak ve eleştirmek amacıyla yazılmış; insanlar arasında geçebilecek olayları hayvanlar, bitkiler veya cansız varlıklar arasında geçiyormuş gibi gösteren, insanlara daima bir ders verme amacıyla oluşturulmuş eserlere ne denir?
  A) Anı
  B) Fabl
  C) Fıkra
  D) Deneme
   SEÇ
 18. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi sıfatfiildir?
  A) Sabahları yarım saat yürüyüş yaparım.
  B) Arabanın arka koltuğunda uyuyup kaldı.
  C) Okuldan gelince ilk işi, ödevlerini yapmaktı.
  D) Parkta koşan çocuk, ağaçların altında dinlendi.
   SEÇ
 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
  A) Her sabah yayan yürüyerek okula gider.
  B) Ablam elmalı pastayı henüz yapmamış.
  C) Sabahları büfeden gazeteyi ilk ben alırım.
  D) Dergide ayrıntılı açıklamalara yer verilmişti.
   SEÇ
 20. Artık onun sözlerini dinlemiyor ()kendimi iknaya çalışıyordum () Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
  A) (;) (...)
  B) (,) (.)
  C) (!) (?)
  D) (...) (.)
   SEÇ