ANA SAYFA

Türkçe 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. “Söylediklerini uzun uzun düşündüm.” Cümlesindeki altı çizili öge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Özne
  B) Zarf tümleci
  C) Belirtili nesne
  D) Dolaylı tümleç
   SEÇ
 2. Başarılı işler yapmış, çalıştığı alanda kendini kanıtlamış, yaptıkları ve yaşadıklarıyla toplum açısından önemli olan kişilerin hayatlarını anlatan yazılara ne ad verilir?
  A) Biyografi
  B) Deneme
  C) Otobiyografi
  D) Gezi yazısı
   SEÇ
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
  A) Gündelik işlere kaptırıveriyor insan kendini.
  B) Sana hiç kızmıyoruz, aksine çok seviyoruz.
  C) Şiir okumak, başka ülkelerde dolaşmaktır.
  D) Siyah beyaz bu fotoğrafa yansıyan çocukluğumdu.
   SEÇ
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişsiz bir fiil vardır?
  A) Onu yakından tanıyorum.
  B) Bu sabah servisi kaçırdım.
  C) Odasındaki kitaplığı düzenliyor.
  D) Akşama kadar denizde yüzdük.
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerin hangisinde kişileştirme vardır?
  A) Bu düşünce, sana olan sevgimi artıracaktır.
  B) Güvercin, küçük fareyi adıyla çağırdı.
  C) Bir avcı, sırtında ağı ile ormana doğru yürüyordu.
  D) İri dalları birbirine girmiş gür ağaçlar arasında kuşlar yaşardı.
   SEÇ
 6. Bir dinleyici topluluğu karşısında belirli bir duygu, düşünce ve isteği aşılamak amacıyla yapılan etkili, coşkulu, heyecanlı, içten ve inandırıcı konuşmalara ne denir?
  A) Açık oturum
  B) Konferans
  C) Mülakat
  D) Söylev
   SEÇ
 7. Kahramanlık duygularını ifade eden şiirlere ne ad verilir?
  A) Epik şiir
  B) Lirik şiir
  C) Pastoral şiir
  D) Didaktik şiir
   SEÇ
 8. “Ahmet her gün bir saat Türkçe, matematik, sosyal( ) iki saat de İngilizce, fen bilgisi ve coğrafya çalışır.”
  Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
  A) (,)
  B) (;)
  C) (:)
  D) (?)
   SEÇ
 9. “Akşam hiç kuşkusuz sizin evde toplanmış olabilirler.” cümlesinde anlatım bozukluğu vardır. Bunun giderilmesi için aşağıdakilerden hangisi cümleden çıkarılmalıdır?
  A) Akşam
  B) Toplanmış
  C) Sizin evde
  D) Hiç kuşkusuz
   SEÇ
 10. Kötülükleri, çirkinlikleri, güzel olmayan davranışları ortaya koymak ve eleştirmek amacıyla yazılmış; insanlar arasında geçebilecek olayları hayvanlar, bitkiler veya cansız varlıklar arasında geçiyormuş gibi gösteren, insanlara daima bir ders verme amacıyla oluşturulmuş eserlere ne denir?
  A) Anı
  B) Fabl
  C) Fıkra
  D) Deneme
   SEÇ
 11. “Küçük Ali, dedesini özlemişti.’’ Cümlesinin öge dizilişi, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Özne - nesne - yüklem
  B) Tümleç - özne - yüklem
  C) Yüklem - özne - nesne
  D) Özne - yüklem - tümleç
   SEÇ
 12. “Acemi-toy” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Anlamdaşlık
  B) Terim anlamlılık
  C) Eş seslilik
  D) Karşıt anlamlılık
   SEÇ
 13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlıdır?
  A) Zarfın üzerine adresini yazmayı unutmuş.
  B) İki meridyen arasında yerel saat farkı vardır.
  C) Doğruları söylemekten hiçbir zaman çekinmedi.
  D) Konuyu bilimsel açıdan değerlendirmek gerekir.
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerin hangisinde olumsuz bir fiil kullanılmıştır?
  A) Olanları öğrendikten sonra daha etkili konuşacaktı.
  B) Beyaz konağa doğru hızla yürümeye başladı.
  C) Yıllar sonra da olsa seni ilk görüşte tanıdım.
  D) Neden böyle bir tepki verdiğini anlatmadı.
   SEÇ
 15. “Tiyatro eseri yazarının duyuş, düşünüş, anlatış özelliklerini yansıtır.” Bu açıklama aşağıdaki tiyatro terimlerinin hangisi için söylenmiştir?
  A) Senarist
  B) Dublör
  C) Üslup
  D) Sahne
   SEÇ
 16. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
  A) Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar.
  B) Bir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardır.
  C) Aç doymam, tok acıkmam sanır.
  D) Kısa günün kârı az olur.
   SEÇ
 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznellik söz konusudur?
  A) Yazdığı şiirlerin tamamı bestelenmiştir.
  B) Muğla, doğal güzellikleriyle eşsiz bir şehrimizdir.
  C) Oyunda dört kadın, beş erkek oyuncu rol almış.
  D) Bu romanın ilk üç bölümü sinemaya uyarlanmış.
   SEÇ
 18. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi sıfatfiildir?
  A) Sabahları yarım saat yürüyüş yaparım.
  B) Arabanın arka koltuğunda uyuyup kaldı.
  C) Okuldan gelince ilk işi, ödevlerini yapmaktı.
  D) Parkta koşan çocuk, ağaçların altında dinlendi.
   SEÇ
 19. Yaşamın, dörtte üçü mutluluğu hazırlamakla geçiyor ama sanılmasın ki kalan dörtte birinde mutlu olunuyor. Bu hazırlığa öylesine alışılmıştır ki kendisi için yaptığı hazırlık tükenince başkasına hazırlık yapar kişi, sonunda mutluluk ölümden sonraya kalır. Oysa, gerçek mutluluğa, mutluluğun hiç hazırlık gerektirmediğini anlamakla ulaşılır.
  Bu metinde vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mutluluk, başkalarının mutluluğu için çalışmaktır.
  B) Mutluluğa hazırlık yapmak zamanla alışkanlığa dönüşür.
  C) Asıl mutluluk, her durumun sevindirici yüzünü keşfetmektir.
  D) Hazırlık yapmadan ona ulaşılacağını anlamak, gerçek mutluluğa götürür.
   SEÇ
 20. Yağmur durmuştu. Meydan sis içindeydi. Her şey yine yapış yapıştı. Burnuma ayva, muşmula kokusu geliyordu. Sarı bir aydınlık içindeydim. Bir salepçinin kalaylı güğümü tütüyordu.
  Bu parçadaki altı çizili sözcük “hikâye’’nin hangi unsurudur?
  A) Olay
  B) Kişiler
  C) Yer
  D) Zaman
   SEÇ