ANA SAYFA

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

   Halı satıcısının ince davranışı müşteriyi etkiledi.
   Yazmaya başlamadan önce bilgi toplanmalı.
   Bugün giydiği yeşil kazak çok yakışmıştı.
   Yemeğin tadı nasıl olmuş diye baktı.
 2. Aşağıdakilerin hangisinde eş anlamlı sözcükler birlikte verilmiştir?

   Uzun - kısa
   Büyük - küçük
   Acı - tatlı
   Çeşit - tür
 3. “Eli işe yatkın bir gençtir.” cümlesindeki “el” sözcüğünün sesteşi, aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

   El eli yıkar, el de döner yüzü yıkar.
   El elin eşeğini türkü çağırarak arar.
   Elini sıcak sudan soğuk suya sokmaz.
   Yine elini kolunu sallaya sallaya gelmiş.
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özneldir?

   Görülmeye değer, etkileyici tablolar yapıyordu.
   Beş dakika sonra tekrar konuşmaya başladı.
   Pencerenin önünde bir güvercin vardı.
   Bugün siyah bir takım elbise giymişti.
 5. Aşağıda masallarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

   Başlangıç bölümü bir tekerlemeden oluşur.
   Kişileri toplumun her kesiminden seçilebilir.
   Olmuş ya da olabilecek olayları anlatan kısa yazılardır.
   Anlatımında genellikle öğrenilen (duyulan) geçmiş ya da geniş zaman kullanılır.
 6. Aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisi yanlış açıklanmıştır?

   Dublör: Tiyatro ve sinemada bir rolün yedek oyuncusu.
   Senarist: Tiyatro eserinin sahnelerini yazan kişi.
   Rol: Sahne sanatlarında oyuncuların, eser kişilerini sahnede canlandırması.
   Dekor: Tiyatro oyununun oynandığı olayın geçtiği yer.
 7. “Küçük sarmaşık ağlıyordu yine durduğu yerde.” cümlesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

   Kişileştirme
   Konuşturma
   Abartma
   Benzetme
 8. Aşağıdakilerden hangisi “dinleyici topluluğunu etkileyerek bir düşünceyi ya da amacı benimsetmek, dinleyici topluluğunu harekete geçirmek” amacı taşır?

   Hikâye
   Mektup
   Söylev
   Gezi
 9. Öyle insanlar vardır ki elli yaşına gelmiştir de hâlâ kendini tanımaz. Aslında kendini tanımak, pek o kadar kolay bir iş de değildir. Bir görüşe göre insanın üç kişiliği varmış; biri herkesin zannettiği kişilik, bir diğeri insanın kendisinin olduğunu sandığı kişilik ve sonuncusu da gerçek kişilik. İşte o gerçek kişiliği bulun. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

   Kendini tanımak
   Kişilik gelişimi
   Gençliğin değeri
   Çevreyle barışık olmak
 10. Akşam olunca kazmasını alıyor, gün ağarıncaya kadar söküyor, koparıyor, kazıyordu. Kazdıkça kaya, kazdıkça taş... Bütün bir yaz, bütün bir kış palamut, defne, koca yemiş, diken, ot, kök ona karşı koydular. Bu korkunç mücadeleye, bir avuç toprak için, Mustafa’dan başka kimse girişemezdi. Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi belirgin değildir?

   Olay
   Yer
   Zaman
   Kişi
 11. Aşağıdakilerden hangisi “biyografi” türü için söylenemez?

   Toplumda önemli bir yere sahip kişilerin hayatını anlatır.
   İlgili kişiye ait bilgiler kişinin kendisinden, yakınlarından, çeşitli kaynaklardan ve varsa kendi eserlerinden toplanmalıdır.
   Hemen her şey bu türün konusu olabilir.
   Kesinlik taşımayan bilgilere yer verilmemelidir.
 12. “Son yıllarda birçok insan bayramlarda tatil beldelerine gitmeyi tercih ediyor.” Cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

   Son yıllarda
   Birçok insan
   Bayramlarda
   Tatil beldelerine gitmeyi
 13. Dün akşam bize geldiler.” cümlesindeki altı çizili öge aşağıdakilerden hangisidir?

   Özne
   Belirtisiz nesne
   Dolaylı tümleç (Yer tamlayıcısı)
   Zarf tümleci (Zarf tamlayıcısı)
 14. Burada tam bir saate yakın seni bekledim. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisi yapılarak düzeltilir?

   “tam” sözcüğü cümleden çıkartılarak
   “burada” sözcüğü cümleden çıkartılarak
   “seni” sözcüğü yerine “onu” sözcüğü getirilerek
   “bekledim” sözcüğü yerine “dinliyorum” sözcüğü getirilerek
 15. “Sıralı cümlelerde bir cümlenin öznesinin diğer cümleyi karşılamaması anlatım bozukluğuna
  yol açar.”
  Bu açıklamaya uygun örnek aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

   Yaşlı adam, çınar ağacının altında oturuyordu.
   Adama yardım etti, onu arabaya bindirdi.
   Akşam yemeğinde sadece çorba içtim.
   Kimse beni dinlemiyor, ona bakıyordu.
 16. “Koş-” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi olarak kullanılmıştır?

   “Koşacağım.” dedi fakat çok yorgundu.
   Bütün gücüyle tepeye doğru koşuyordu.
   Ufuk çizgisinden bir gölge geliyordu koşarak.
   Koşmalı ve yarışı herkes gibi o da tamamlamalıydı.
 17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi etken çatılıdır?

   Bu konuda çok şey yazıldı.
   Ertan, adamı hemen tanıdı.
   Fabrika inşaatına başlanmış.
   Yerler, özenle temizlendi.
 18. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde büyük ünlü (kalınlık-incelik) uyumu yoktur?

   Böcek
   Masa
   Çelişki
   Kitapçı
 19. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?

   Kitabın kapağı ilgi çekiciydi.
   Kıştan bu yana ağzını bıçak açmıyordu.
   Evin çatısı akmaya başlamış, tamir etmek lazım.
   Saçları birkaç ay içinde gözle görülür ölçüde döküldü.
 20. “Küçük bir sürü ( )dört inekle birkaç koyun( ) köye giren geniş yolun ağzında durmuştu.”
  Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

   .
   ;