ANA SAYFA

2.Dönem 3.Değerlendirme

1 / 20
 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

  A) Bu haber hepimizi sevince boğdu.
  B) Uzaktan ozanın yanık sesi geliyordu.
  C) Misafirlerine oldukça samimi davrandı.
  D) İnce davranışlarıyla herkesi etkiledi.

   SEÇ
 2. Yüz defa söylediğim hâlde kahvaltıya elini,

  yüzünü yıkamadan oturuyordu.”
  Bu cümledeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eş seslilik
  B) Zıt anlamlılık
  C) Karşıt anlamlılık
  D) Eş anlamlılık
   SEÇ
 3. Merhaba yeni gelen gün
  Gökyüzünde belirsiz aydınlık
  Denizde çivit mavisi
  Merhaba yaşama gücüm
  Sabahattin Kudret Aksal
  Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Özlem
  B) Yaşama sevinci
  C) Merak
  D) Ayrılık acısı
   SEÇ
 4. “Filiz’in dokuzuncu yaş günüydü. Doğum gününü kutlamak için arkadaşlarını evine davet etmişti. O gün Filiz’e birçok hediye verildi. Onu sevindiren en güzel hediye ise uzun süredir almak istediği bir kitaptı.”
  Bu parçadaki altı çizili ifade, hikâyenin hangi ögesidir?
  A) Ana karakter
  B) Yer
  C) Olay
  D) Zaman
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi “açıklayıcı anlatım”ın tanımıdır?
  A) Karşıdaki kişinin bir konu üzerinde duygu, düşünce ve davranışını etkileyip değiştirmek, istenilen şekle yöneltmek amacıyla kullanılan anlatım biçimidir.
  B) Bir olayı, bir varlığı, bir kişiyi; karşısındakinin gözünde canlandıracak, gerekli izlenimleri uyandıracak biçimde yapılan anlatıma denir.
  C) Görülen, bilinen, yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları başkalarına anlatma şekline denir.
  D) Herhangi bir konu hakkında bilgi vermek ya da bir şey öğretmek amacıyla yapılan anlatımlara denir.
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazıları içerisinde yer almaz?
  A) Makale
  B) Deneme
  C) Söyleşi
  D) Tiyatro
   SEÇ
 7. Olmuş ya da olabilecek olayların gerçeğe uygun biçimde yer, zaman ve kişi unsurlarına bağlı olarak anlatıldığı uzun düz yazılara ne denir?
  A) Öz yaşam öyküsü
  B) Öykü
  C) Roman
  D) Fabl
   SEÇ
 8. Bir kimsenin kendi yaşamını anlattığı yazılara ne ad verilir?
  A) Otobiyografi
  B) Biyografi
  C) Hikâye
  D) Deneme
   SEÇ
 9. İnsan olmayan varlıkların insan gibi gösterilmesine ne ad verilir?
  A) Mecaz
  B) Kişileştirme
  C) Abartma
  D) Konuşturma
   SEÇ
 10. Tabiat güzelliklerini anlatan şiir türüne ne ad verilir?
  A) Pastoral
  B) Lirik
  C) Epik
  D) Didaktik
   SEÇ
 11. “İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehridir.” cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İstanbul
  B) Türkiye
  C) En kalabalık
  D) Şehridir
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili ifade, cümlenin yüklemidir?

  A) Serpil’in babası doktormuş.
  B) En yakın arkadaşına telefon etti.
  C) Ali’nin doğum günü dündü.
  D) Ahmet’in ödevidir bu.

   SEÇ
 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, zarf tümlecidir?

  A) Dün akşam bize geldiler.
  B) Patron hemen seni çağırıyor.
  C) Bahçeyi el birliğiyle iyice temizledik.
  D) Evde akşama kadar oturmak yorar beni.

   SEÇ
 14. Aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinde fiilimsi yoktur?
  A) Koşan çocuk
  B) Çıkmaz sokak
  C) Çalar saat
  D) Beyaz dolap
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerin hangisinde edilgen fiil vardır?
  A) Dayımgil, dün yola çıkmışlar.
  B) Ertan, adamı hemen tanıdı.
  C) Fabrika inşaatına başlandı.
  D) Bu akşam, kardeşim yemek pişirmiş.
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerin hangisinde geçişli fiil kullanılmıştır?
  A) En sonunda büyük bir balık tuttum.
  B) Dün sabah okula arabayla gittim.
  C) Akşama kadar arkadaşlarıyla havuzda yüzdü.
  D) İki kırlangıç evin çatısına doğru uçuyordu.
   SEÇ
 17. “Sabahları ilk gazeteciden gazeteyi ben alırım.” Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  A) “Ben” sözcüğü cümlenin en başına getirilmelidir.
  B) “Sabahları” yerine “her sabah” ifadesi getirilmelidir.
  C) “İlk” sözcüğü “gazeteyi” sözcüğünün önüne getirilmelidir.
  D) “Gazeteyi” ile “ben” sözcükleri birbiriyle yer değiştirmelidir.
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerin hangisinde “anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması”ndan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
  A) Arkadaşını azımsamakla ayıp ediyorsun.
  B) Burada tam bir saate yakın seni bekledim.
  C) Her sabah yayan yürüyerek okula gider.
  D) Gazetelerde ayrıtlı açıklamalara yer verilmişti.
   SEÇ
 19. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde büyük ünlü uyumu yoktur?
  A) Odun
  B) Böcek
  C) Kalem
  D) Masa
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?
  A) Düşmüş, alnını yaralamış.
  B) Ağzını bıçak açmıyordu.
  C) Sabahtan beri bu konuyu inceliyor.
  D) Kıştan bu yana omzu ağrıyordu.
   SEÇ