ANA SAYFA

Anlatım Bozukluğu Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarıldığında cümlenin anlamında bir daralma olur?
  A) Kötü haberi alır almaz hemen eve geldik.
  B) Buradan ayrılmakbize zor geliyor.
  C)Bizim insanımız, sağlığının kıymetini kaybedince anlıyor.
  D)Sen, bu soruları tek başına çözümleyebilirsin.
   SEÇ
 2. Yazar olmaya çok küçük yaşlarda karar vermiştim ben.Yukarıdaki cümlede sözcüklerden hangisinin çıkarılması cümlenin anlamında daralma yapmaz?
  A) çok
  B) ben
  C) yaşlarda
  D) olmaya
   SEÇ
 3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
  A) Dün gece bu saatlerde onlarla birlikte çalışıyorduk.
  B) Güneş Dünya'yı, kitaplar da insanı aydınlatır.
  C) Akşam olmadan önce kamp yerine dönmeliyiz.
  D) Hepimiz burayı temizlemek için geldik.
   SEÇ
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
  A) Zor soruları çözebilmek için çok çalışmalısın.
  B) Hiçbirinizi kırmayacağım, hepinize yardım edeceğim.
  C) Düşüncelerim beni yanıltıyor olabilirler.
  D) Bu konuda size ısrar etmeyeceğim.
   SEÇ
 5. Yeni eve gelmiştim ki elektrikler kesildi. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Özne eksikliği
  B) Çatı uyumsuzluğu
  C) Tümleç eksikliği
  D) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
   SEÇ
 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüklerin yanlış yerde kullanılması anlatım bozukluğu yaratmıştır?
  A) Teker teker derslerinden zayıf not almaya başlamasıyla hastalığı ortaya çıktı.
  B) Ömer Seyfettin'i örnek aldığını söylüyor.
  C) Onu bir daha aramadım, mektup yazacağım.
  D) Hasta günden güne giderek iyileşiyordu.
   SEÇ
 7. (l)Bugüne kadar bir çok şiirim dergilerde yayımlandı. (ll)Şu ana kadar bir kitap haline getirmedim. (lll)Şiirlerimi bir kitap haline getirmem önerisi, senden olduğu gibi pek çok şairden de geldi. (IV) Şiirlerimin, o özgür mavi kuşların, kitap haline geldiklerinde eskisi gibi özgür olmayacaklarını biliyorum. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
  A) II
  B) III
  C) I
  D) IV
   SEÇ
 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam belirsizliği vardır?
  A) Eşyalar belli belirsiz görünüyordu karanlıkta.
  B) Aradığında evde olduğumu biliyorlar.
  C) Bir gün seninle er geç görüşürüz.
  D) Bizimle konuşmak için bazıları yanımıza geldi.
   SEÇ
 9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
  A) Ortaklarıyla pek anlaşmak istemiyor.
  B) Çocuk içeri girdi ve kendisini tanıştırdı.
  C) Sıkıntı çektiği için böyle çabuk çöktü
  D) Bize olan borcu epeyce birikti.
   SEÇ
 10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
  A) Herkesin içinde gülünç duruma düştük.
  B) Sıcakta çok durduğundan dolayı burnu kanadı
  C) Arkadaşını beş on dakika sonra arayacak.
  D) Daha önemli konuyu unutuyorsunuz.
   SEÇ
 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan durumundaki zamirin düşürülmesi anlam belirsizliğine yol açmıştır?
  A) Her hafta mutlaka sinemaya gideriz.
  B) Hayatından esinlenerek kitap yazmış.
  C) Hiçbir kuvvet onu bizden ayıramaz.
  D) Elindeki kitabı iki günde bu hale getirmiş.
   SEÇ
 12. "Bu rutubetli, nemli havada dizleri ağrıyordu. " Cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
  A) Çocukları sağlıklı ve sıhhatli yetiştirmeliyiz.
  B) Kışın her gece bozacı geçer sokağımızdan.
  C) Annem,çocuklarıyla her zaman gurur duymuştur.
  D) Pencereden muhabbet kuşu girmişti odama.
   SEÇ
 13. "Ablam beş gün sonra iyi oldu. " cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanımı
  B) Gereksiz sözcük kullanımı
  C) Gereksiz yardımcı eylem kullanımı
  D) Tamlama yanlışlığı
   SEÇ
 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uyumu yoktur?
  A) Eşyaları beşinci kata çıkardılar.
  B) Ellerim ve kulaklarım çok üşüyorlar.
  C) Çocuklar güzel güzel oynuyor.
  D) Yarışmacılar finale kaldılar.
   SEÇ
 15. "Yaşamını zenginleştiren, anlam kazandıran bir olaydı bu. " Cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  A) "yaşam" ve "anlam" sözcükleri yer değiştirerek
  B) "bu" sözcüğü cümleden atılarak
  C) "yaşamını" sözcüğü yerine "yaşamı" sözcüğü getirilerek
  D) "anlam" sözcüğünden önce "yaşamına" sözcüğü getirilerek
   SEÇ
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
  A) Sigarayı az, içkiyi hiç sevmezdi.
  B) Ben arkadaşını bilmem, seni bilirim.
  C) Çocuklarına kızmaz, onları severdi.
  D) Dünden kalmış çorbayı içebiliriz.
   SEÇ
 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
  A) Yazdığı yazılar beğenildi ve yazar ödüllendirildi.
  B) Çocuklarına laf söyletmez ama döver
  C) Beni çağırdı ve söylemediğini bırakmadı.
  D) Boyu kısa, bedeni ise pek biçimli değildi.
   SEÇ
 18. "O sorunları hatırlıyorum ve beni ürkütüyor. " Cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yüklem eksikliği
  B) Nesne eksikliği
  C) Özne eksikliği
  D) Tümleç eksikliği
   SEÇ
 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
  A) Deneme sınavı kaçta başlıyor?
  B) Bunca konuları nasıl anlatıyorsun?
  C) Bu yağmurda evden çıkılır mı?
  D) İstediği kitaplar geldi mi?
   SEÇ
 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
  A) Onun bize zarar vermesini sağladı.
  B) Elbiseye uzun uzun baktı ve aldı.
  C) Ömrünü çocuklara adamış bir öğretmendi.
  D) Ben şiiri Ali'den fazla severim.
   SEÇ