ANA SAYFA

Deyimler ve Atasözleri Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?
  A) Dikensiz gül olmaz.
  B) Eski dost düşman olmaz
  C) Kaynayan kazan, kapak tutmaz
  D) Yalnız taş, duvar olmaz
   SEÇ
 2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, mecaz anlamlıdır?
  A) Bugünün işini yarına bırakma.
  B) İki kaptan bir gemiyi batırır
  C) Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir
  D) Dost ile ye, iç; alışveriş etme
   SEÇ
 3. Aşağıdaki ikililerden hangisinde deyimler eş anlamlı değildir?
  A) Yüreği ağzına gelmek-içine ateş düşmek
  B) İçli dışlı olmak-içtikleri su ayrı gitmemek
  C) İçi burkulmak-yüreği sızlamak
  D) Gönlünden kopmak-içinden gelmek
   SEÇ
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük deyim içinde kullanılmamıştır?
  A) Mahalle, ağız birliği etmişçesine bakkalı suçluyordu.
  B) Kendisine karşı gelen herkesi dize getirmişti.
  C) Eli kolu bağlı olan çocuk suyunu da içemiyordu.
  D) El attığı bütün işler, baş aşağı gidiyormuş.
   SEÇ
 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte kullanılmıştır?
  A) Yaşadıklarından ders almayı bilmiyordu
  B) Müdür, hızını alamamış; öğretmenlere de bağırmaya başlamıştı
  C) Her kafadan bir ses çıkınca konferans yarım kaldı
  D) İstediği hiçbir şeyi elde edemedi, hevesi kursağında kaldı.
   SEÇ
 6. I. Deyimlerin sözcük dizimi bozulamaz. II. Deyimler öğüt verici, yol gösterici özelliğe sahiptir. III. Gerçek anlamıyla kullanılan deyimler de vardır. IV. Deyimler en az iki sözcükten oluşur. Deyimlerle ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?
  A) II
  B) I
  C) III
  D) IV
   SEÇ
 7. Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?
  A) İşi bitiriyoruz çoğu gitti azı kaldı
  B) Gül'ün diline düşerseniz hepiniz yanarsınız
  C) Biraz da dişe dokunur bir şeyler söyleseniz
  D) Bazen dışarıdan gelen seslere kulak kabartıyordu
   SEÇ
 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
  A) İstenen şeyler her gün artıyor, insanı canından bezdiriyordu
  B) Verdiğim işi yapmamak için bahaneler öne sürüyor, bin dereden su getiriyordu
  C) Kalabalığın ortasında bana o sözleri söyleyince çok şaşırmış, yerin dibine geçmiştim
  D) Onu kardeşimin yanında görünce içime kurt düştü, yanından uzun süre ayrılmadım
   SEÇ
 9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
  A) Üzüm üzüme baka baka kararır
  B) El kazanında aş kaynamaz
  C) Körle yatan şaşı kalkar
  D) Topalla gezen aksamak öğrenir
   SEÇ
 10. Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca farklıdır?
  A) Pot kırmak
  B) Başına çalmak
  C) Çam devirmek
  D) Baltayı taşa vurmak
   SEÇ
 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki deyim, hem gerçek hem mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Alnının akıyla bu işten de çıkmıştı
  B) Yeni aldığı arabasına toz kondurtmuyordu
  C) Kişiliğime dil uzatmaya çalışmıştı
  D) Tanıdık isimler görünce kanı dondu
   SEÇ
 12. I. Gözü kara olmak II. Gözü kesmemek III. Göz dikmek IV. Gözünü daldan budaktan esirgememek Yukarıdaki deyimlerden hangileri anlamca birbirine yakındır
  A) I ve IV
  B) I ve II
  C) III ve IV
  D) I ve III
   SEÇ
 13. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "kısmet" ile ilgili değildir?
  A) Ağılda oğlak doğsa, ovada otu biter
  B) Tanrı deldiği boğazı boş bırakmaz
  C) Açın gözü, ekmek teknesinde olur
  D) Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer
   SEÇ
 14. "Başkalarının yanlış düşündüğünü, sadece kendi düşündüklerinin doğru olduğunu savunan ve eleştiriye de hiç tahammül edemeyen insanlar vardır. Bunlar, eğer bir eleştiride bulunursanız sinirleniverirler." Bu cümlede tanıtılan kişiyi, en iyi anlatan deyim aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Burnu havalarda olan
  B) Burnundan kıl aldırmayan
  C) Bumu büyük olan
  D) Burnunun dibindekini görmeyen
   SEÇ
 15. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi "kusurun er geç ortaya çıkacağı" anlamını taşır ?
  A) Minareyi çalan, kılıfını hazırlar
  B) Görünen köy kılavuz istemez
  C) Körler mahallesinde ayna satılmaz
  D) Mızrak çuvalda gizlenmez
   SEÇ
 16. "Demir tavında dövülür." atasözünün konusu aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Zamanlama
  B) Çalışma
  C) Kararlılık
  D) Azim
   SEÇ
 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
  A) Gözünde büyüyen bir leke vardı kızcağızın
  B) Kendine geldiğinde arkadaşı gitmişti
  C) Onu inandırmak için bir saat dil döktüm
  D) Basketbolcularımız maçlarda göz doldurdu
   SEÇ
 18. "Kulak" sözcüğünün deyim oluşturduğu seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kızcağızın kulağı iyice kabardı
  B) Kulakları pek duymuyormuş
  C) Kulağına küpe olsun; anlamadığın işe karışma
  D) Kulağından düşen küpeleri arıyor
   SEÇ
 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
  A) Göre göre kendini ateşe atma
  B) Sağ ayağı yere basmıyordu
  C) Ekmekle oynayanın, ekmeğiyle oynarlar
  D) Bu olayda gözü dönmüş gibiydi
   SEÇ
 20. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
  A) Yalnız taş duvar olmaz
  B) Birlikten kuvvet doğar
  C) İki kaptan bir gemiyi batırır
  D) Bir elin nesi var, iki elin sesi var
   SEÇ