ANA SAYFA

Edat Testi

1 / 20
 1. "için" edatı, aşağıdaki cümlelerin hangisine "amacıyla, maksadıyla" anlamını katmıştır?
  A) Çok yorulduğu için uyumak istiyormuş.
  B) Zayıf not almamak için sürekli çalışıyor.
  C) Senin için her şeyi yapabilirim.
  D) Sürekli, benim için problem değil, diyor
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerin hangisinde "gibi" edatı, cümleye "benzerlik" anlamı katmamıştır?
  A) Sizin gibi hızlı olmayı çok istiyorum.
  B) Belinden tuttuğu gibi yere çarpıverdi.
  C) Ateş gibi ayranı bize içirdiler akşam.
  D) Düşman gibi bakması zoruma gidiyor.
   SEÇ
 3. "Yalnız; yalnız insanlar yalnız yaşar. " cümlesinde altı çizili sözcüklerin türü, sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Edat-sıfat-zarf
  B) Sıfat-sıfat-zarf
  C) Zarf-sıfat-sıfat
  D) Edat-zarf-zarf
   SEÇ
 4. "Ancak" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde edat olarak kullanılmıştır?
  A) Yıllardan beri burada ancak pek tanınmaz.
  B) Ancak gelebildik hiç kimse öyle bakmasın bize!
  C) Evrensel tipleri ancak büyük yazarlar yaratır.
  D) Seyretsin ancak bizi rahatsız etmemeye çalışsın
   SEÇ
 5. "Doğru" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde edat olarak kullanılmıştır?
  A) Benim tek amacım doğru şeyler yapmak
  B) Doğru demek isterdim; ama değil ki!
  C) Sana doğru söylemek yakışırdı zaten!
  D) Kameraya doğru bakmak yönetmenin isteğiydi.
   SEÇ
 6. Edatlarla öbekleşen söz grupları yüklem göreviyle kullanılabilir. Aşağıdakilerin hangisinde bu kuralın bir örneği vardır?
  A) Vitrindeki siyah çizgili takım bana göre.
  B) Bu topraklar için binlerce gencimiz savaştı.
  C) Çocuklar gibi davranmak akıllı insanlara yakışmıyor.
  D) İki ordu savaşmak üzere ovada karşılaştı.
   SEÇ
 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla edat kullanılmıştır?
  A) Sanki bana göre dikilmiş bu elbise.
  B) Öğleye doğru kar yağışı az da olsa yavaşladı.
  C) Onunla bir mağazada karşılaştığımızı biliyorsun.
  D) Aspirin ağrı kesici olduğu için çok kullanılır.
   SEÇ
 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır?
  A) Kararsız tavırlarıyla bizi de zor durumda bırakıyor.
  B) "için" en çok kullanılan edatlardan biridir.
  C) Suçlu benmişim gibi üzerime gelmenizden bıktım.
  D) Öyle lezzetli yemekleri tek annem yapabilir.
   SEÇ
 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ise" (-se, -s
  A) bağlaç olarak kullanılmıştır?
  A) Birazcık onur sahibiyse özür diler.
  B) Dedesiyse hiç oyalanmamış oralarda.
  C) Çocukları gönderen bensem sen haklısın.
  D) Yanına gelirsem görürsün gününü sen.
   SEÇ
 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne edat ne bağlaç kullanılmıştır?
  A) Bu sene mi Antalya'ya döneceklermiş?
  B) Hep iyi giden şansım birden nasıl döndü?
  C) Yazı yazmak da hırstan başka ne idi!
  D) Kapalı çarşıda bunlardan başka ne var?
   SEÇ
 11. "Suyu hemen için, beni öyle kızdırıyorsunuz ki! " Bu cümlede aşağıdaki sözcük türlerinden hangisine örnek yoktur?
  A) Bağlaç
  B) Edat
  C) Zamir
  D) Zarf
   SEÇ
 12. "ile" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç görevinde kullanılmıştır?
  A) Oyuncuyla seyirci bir bütünlük sağlamalı.
  B) Hileyle evin önündeki küçük arsayı da sahiplendi.
  C) Sayı sıfatlarıyla kurulmuş sıfat tamlamaları da vardır.
  D) Köy kilimleri allı yeşilli desenlerle süslüdür.
   SEÇ
 13. "hem. . . hem. . . " bağlacı aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleçleri bağlamıştır?
  A) Böyle yerleri nedense hem seviyorum hem sevmiyorum.
  B) Hem İtalyancayı hem Fransızcayı çok iyi biliyor.
  C) Amcam hem benden hem senden mektup bekliyormuş.
  D) Bu köyde hem elma hem şeftali bolca yetiştirilir.
   SEÇ
 14. "ne. . . ne. . . " bağlacı aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleçlerini bağlamıştır?
  A) Ne çocukları ne kardeşleri onu arayıp sorar.
  B) Ne bugün ne yarın onların dediklerini yaparım.
  C) Ne dünü ne bugünü iyi olur öyle insanların.
  D) Ne annesine ne babasına karşı gelmiştir.
   SEÇ
 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bağlaç değildir?
  A) Soruları asla çözemez çünkü etüde gelmiyor.
  B) Çok uğraştı lakin üstesinden gelemedi
  C) Dinliyormuş gibi yapıyor ancak dinlemiyor.
  D) Ders çalışmak üzere kendi odasına geçti.
   SEÇ
 16. "Para istedin de, vermem mi dedim? " cümlesinde "de" hangi işlevi üstlenmiştir?
  A) Birinci cümleciğe olumsuzluk anlamı katmak.
  B) İkinci cümleciğe olumsuzluk anlamı katmak.
  C) İkinci cümleciği birincinin koşulu yapmak.
  D) Birinci cümleciğin anlamını pekiştirmek.
   SEÇ
 17. Aşağıdaki ünlemlerden hangisi, cümleye farklı bir anlam katmıştır?
  A) Ah! O zamanlar neydim ben
  B) Eyvah! Güzelim gömlek yandı.
  C) Vah! Araba da pek güzelmiş.
  D) Tüh! Zamanında gelemedik.
   SEÇ
 18. "Sakın" sözcüğü, hangisinde ünlem olarak kullanılmamıştır?
  A) Sakın beni kızdırayım deme
  B) Soruları yanlış okuma sakın
  C) Kendini öyle insanlardan sakın
  D) Sakın büyüklerine karşı gelme
   SEÇ
 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "pişmanlık" söz konusudur?
  A) Sınav yerine bir sinemada olsaydım.
  B) Son üç soruyu keşke atmasaydım.
  C) Bir de matematikten iyi not alsam.
  D) Kaş yapayım derken göz çıkarırsan!
   SEÇ
 20. "Aman! Ne hali varsa görsün. " Buradaki "aman" ünlemi cümleye hangi anlamı katmıştır?
  A) Sitem
  B) Acıma
  C) Kızma
  D) Pişmanlık
   SEÇ