ANA SAYFA

Edat- Bağlaç- Ünlem Testi

1 / 20
 1. I. Çalışmadığı için sınavı kazanamadı. II. Çok iyi bir insandı. III. Çocuk, bütün gün yaramazlık yaptı. IV. Beni yalnız sen aradın. Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde edat vardır?
  A) II. ve III
  B) I. ve IV.
  C) III. ve IV.
  D) I. ve II
   SEÇ
 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de" yerine "bile" sözcüğü getirilebilir?
  A) Saatlerce yazdı da yazdı.
  B) Ayşe de takdir belgesi almış.
  C) Bekledi de gitti.
  D) Gelir de uğramadan gider.
   SEÇ
 3. Yağmur yağar, şimşek çakar, gök gürler, Çoban kaval çalar seslenir kırlar, Güneş vurur buharlanır o yerler, Derin derin derelerden su çağlar, Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Bağlaç
  B) isim
  C) Sıfat
  D) Fiil
   SEÇ
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ilk sözcükten sonra "da (de)" bağlacının kullanılması uygun olmaz?
  A) Biraz yürüyelim isterseniz.
  B) Yarın erken gelsek iyi olur.
  C) Sabaha kadar uyuyamadım.
  D) Biz tiyatroya gidiyoruz.
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerin hangisinde "de" bağlacı cümleye neden-sonuç ilgisi katmıştır?
  A) Ankara'ya gitsek de onu bulamayız.
  B) Bu romanı da çok beğendim.
  C) Bir şapkada sana aldım.
  D) Uyuyakalmış da derse gelememiş.
   SEÇ
 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ile" sözcüğünün çeşidi diğerlerinden farklıdır?
  A) Kedi ile köpek gibi dalaşıyorlardı.
  B) Bu hal ile nereye gideceksin?
  C) Düşüncelerini sözlerin ile açığa vurmalısın.
  D) Eve taksi ile mi gideceksin?
   SEÇ
 7. "Bu kitabı bitirmek için çok sabırsızlanıyor. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin türü sırasıyla aşağıdakilerden hangisine uyar?
  A) Sıfat, isim, edat, zarf
  B) Zamir,sıfat, edat, isim
  C) Zamir, isim, edat, sıfat
  D) Sıfat. edat, isim, zarf
   SEÇ
 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki" bağlacı neden-sonuç ilgisi kurmuştur?
  A) Bir de baktım ki karşımda duruyor.
  B) Hasta iyi olmuş ki ayağa kalkmış.
  C) Güzel konuş ki herkes dinlesin.
  D) Bana öyle geliyor ki her şey güzel olacak.
   SEÇ
 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kuSlanıimamıştır?
  A) Geç kaldık; ama ancak gelebildik.
  B) Sınıfın ortasında yalnız oturuyordu.
  C) Sen bile bana güvenmiyorsun.
  D) Şunları al da sesini çıkarma
   SEÇ
 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de" bağlacı "gerekli koşul sağlansa da gerçekleşmeyecek bir eylem"i bildirmektedir?
  A) Okula kadar yürümesine de gerek yok artık
  B) En güzel kompozisyonu yazsa da yüksek not alamaz.
  C) Siz de anlayışlı davranırsanız sorun çözülür.
  D) Gerekli malzemeleri bulsak da işimize başlasak.
   SEÇ
 11. En gerçeğinden dost isterim Gelsin elinde dermanı ile Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Adlaşmış sıfat
  B) Bağlaç
  C) Edat
  D) Ad
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerin hangisinde "kızma" anlamı vardır?
  A) OflNe kadar yavaşsın.
  B) Sen de mi bizimle geleceksin?
  C) Aaa! Şuna bakın nasıl uçuyor?
  D) Of, yine romatizma ağrım tuttu!
   SEÇ
 13. "Yalnız" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlam ve türde kullanılmıştır?
  A) Ben, yalnız sana kitabımı veririm.
  B) Yalnız onlar mı başkalarının sırtından geçiniyor?
  C) Arkadaşız, yalnız her konuda anlaştığımız söylenemez.
  D) Bu önemli görevde yalnız sana güvendim.
   SEÇ
 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bağlaçtır?
  A) Ödevini getirmediği için ona kızdım.
  B) Bundan sonra çalışsa dahi başaramaz.
  C) Bu işi ancak sen başarabilirsin.
  D) Yüzü güneş kadar aydınlıktı.
   SEÇ
 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla edat kullanılmıştır?
  A) Bu kadar para karnımızı doyurmaya yeter
  B) Sizi görmek için erkenden buraya geldim.
  C) Çocuk, ayna gibidir, her gördüğünü yansıtır.
  D) Bunlar ile ancak ben baş edebilirim, diyormuş.
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerin hangisinde "bir" sözcüğü edat göreviyle kullanılmıştır?
  A) Bir sizinkiler beni ziyarete geldi.
  B) Bu işleri bir an önce bitirin.
  C) Bu okulu hayırsever bir vatandaş yaptırdı.
  D) Tedavi bir hafta sonra başlıyor.
   SEÇ
 17. "Doğru" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Çocuk bize doğru koşuyordu. " cümlesindeki göreviyle kullanılmıştır?
  A) Konuklar çamlığa doğru yürüyüşe çıkmıştı.
  B) O, çevresinde doğru bir insan olarak tanınır.
  C) Soruların çoğunu doğru cevapladı.
  D) Doğru söze ne denir?
   SEÇ
 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" edatını görev yönünden karşılayan bir ek kullanılmıştır?
  A) Beyazımsı bir örtüyle kaplanmıştı her yer.
  B) Yazdıklarıma dair bir açıklama yapacağım.
  C) Söylediklerimi işitmediğinden cevap vermedi.
  D) Olaylar görüldüğü kadar basit değildi.
   SEÇ
 19. "mi" soru edatı aşağıdakilerin hangisinde cümleye "zaman" ilgisi katmıştır?
  A) İnsan böyle güzel bir günde ağlar mı?
  B) Kaşlarını çattı mı hepimiz korkardık.
  C) Kitapları almış mı, almamış mı bilmiyorum.
  D) Tatlı mı tatlı bir kavun yedik.
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerin hangisinde -la (-le) eki ötekilerden farklı bir görev ve anlamda kullanılmıştır?
  A) Elindeki kağıtları öfkeyle fırlatmıştı.
  B) Şaşkınlıkla toplantıdaki tartışmayı izliyordu
  C) Köylüler, ellerinde kürekleriyle çalışmaya başladılar.
  D) Eşyaların bir kısmını güçlükle taşıdım.
   SEÇ