ANA SAYFA

Fiilde Yapı Konu Değerlendirlme Testi

1 / 20
 1. Suçlanıyordu" eylemi aşağıdaki cümlelerin hangisindeki eylem ile aynı kip ve yapıdadır?
  A) Ben de onun dediklerini yapacakmışım.
  B) İki yılda bir, ev adresini değiştiriyordu
  C) Ara sıra küçük kardeşine bakıyordu.
  D) Altı yaşına kadar hiç konuşmamış.
   SEÇ
 2. "Olmak" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde tek başına eylemdir?
  A) Kalorifer bozulunca soğuktan hasta olduk.
  B) Çocuklar gelmeden evde olmalıyım.
  C) Kızı işinde yükseldikçe o da mutlu oluyordu.
  D) Bize de yer ayırmanıza gerçekten memnun oldum.
   SEÇ
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeterlik bildiren kurallı bileşik eylemin olumsuzu kullanılmıştır?
  A) Bu şekilde hedeflerine asla ulaşamaz.
  B) Hoşuna gitmeyen soruları yanıtlamaz.
  C) Kuru güz yaprakları uçuşmuyor Rüzgârda.
  D) Bu ameliyattan sonra ağrı hissetmeyeceksiniz.
   SEÇ
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bileşik eylem" kullanılmıştır?
  A) Bir şeyler hatırlatıyor belki maceramızdan.
  B) Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarıvermiş evi.
  C) Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak.
  D) Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman.
   SEÇ
 5. "Sahilde gezerken nerdeyse bayılacaktım. " Aşağıdaki altı çizili bileşik eylemlerden hangisi,altı çizili sözün yukarıdaki cümleye kattığı anlamı vermektedir?
  A) Çekim hazırlıklarını üç günde tamamlayıverdi.
  B) Ahmet salondaki misafirleri oyalayadursun.
  C) Yeterli desteği olmayınca hazırlanamadı.
  D) Gecen yaz Bodrum'da boğulayazdım.
   SEÇ
 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylem yoktur?
  A) Vişneler, kirazlar olmuştur şimdi oralarda.
  B) Bana biraz su vermesini rica ettim.
  C) Kaşla göz arasında yanımızdan kayboldu.
  D) Teklifini hiç düşünmeden kabul etmeliydin.
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerin hangisi "yapamam" fiilinin olumlusudur?
  A) Yapabilirim
  B) Yaparım
  C) Yapayım
  D) Yapsam
   SEÇ
 8. Hazırlardım" fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Türemiş yapılı bir fiildir.
  B) Bileşik yapılı bir fiildir.
  C) Bileşik zamanlı bir fiildir.
  D) 1. Tekil kişiye göre çekimlenmiştir.
   SEÇ
 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem basit hem de bileşik yapılı bir fiil kullanılmıştır?
  A) Kendisine hatırlattım anahtarı eve bırakacak.
  B) Dışarı atıvereceğim sonra yalvaracaksın.
  C) Bakamam, boş yere bana ısrar etmeyin.
  D) Bütün gece düşündü ve sabah kararını açıkladı
   SEÇ
 10. Aşağıdaki fiillerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?
  A) Açıldı
  B) Diledi
  C) Asıldı
  D) Ekledi
   SEÇ
 11. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?
  A) Daldan birkaç elma kopardı.
  B) Dolaba koymasak çoktan çürürdü.
  C) İki saatte ödevlerini bitirdi.
  D) Fazla eşyaları dışarı çıkardı.
   SEÇ
 12. Aşağıdaki bileşik eylemlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
  A) Fark etmek
  B) Zannetmek
  C) Şükretmek
  D) Azmetmek
   SEÇ
 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik fiil diğerlerinden farklı şekilde oluşturulmuştur?
  A) Son kitabınızı akşama kadar okuyuverdim.
  B) Onun suçsuzluğuna kimseyi inandıramadı.
  C) En sonunda arkadaşlarının yardımına başvurdu.
  D) Dün akşam televizyonun karşısında uyuyakalmış.
   SEÇ
 14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi basit yapılıdır?
  A) Vedalaşırken dostlarına tek tek sarıldı.
  B) Yaptığı yemeklerden yemeyince kızdı.
  C) Çok yorulduğundan bir köşeye kıvrıldı.
  D) Doğum gününde de arkadaşlarınca anıldı.
   SEÇ
 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi yansımadan türemiş bir fiildir?
  A) Çocuklar yatağın üzerinde zıplıyor
  B) Sinek vızıltıları giderek artıyordu.
  C) Erken öten horozu komşuya verdiler.
  D) Kilolarından dolayı sürekli olarak horluyor.
   SEÇ
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi isimden türemiş bir fiildir?
  A) Yoksul ve kimsesizleri sürekli gözetirdi.
  B) Aynı filmlerin tekrarı bizi bıktırdı
  C) Bu şiiri öğretmenimiz bana okuttu.
  D) Önümüzdeki sorunlar tek tek aşıldı
   SEÇ
 17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi basit yapılı fiildir?
  A) Şimdiye kadar bir işte hiç çalışmamış.
  B) Yazın Antalya'ya gitmekten vazgeçtim.
  C) Bu iş yerini yıllar boyunca o yönetti.
  D) Koltuğunda kendi kendine mırıldanıyor.
   SEÇ
 18. Aşağıdaki çekimli fiillerden hangisi zamirden türemiştir?
  A) Uzmanlaştım
  B) Yaylanacaksın
  C) Bencilleşti
  D) Sessizleşmiş
   SEÇ
 19. "Bilmezler yalnız yaşamayanlar Nasıl korku verir sessizlik insana Ne ışıkta gezeyim, ne göze görüneyim Gündüzler size kalsın verin karanlıkları" Yukarıdaki dizelerde kaç tane türemiş yapılı fiil vardır?
  A) 3
  B) 1
  C) 4
  D) 2
   SEÇ
 20. "Anımsayamadım" fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Ek fiil almamıştır.
  B) Basit zamanlıdır.
  C) Basit yapılıdır.
  D) I. tekil kişiye göre çekimlenmiştir
   SEÇ