ANA SAYFA

Fiilimsiler Testi

 

1 / 20
 1. Hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil (ortaç) değildir?
  A) Çalışkan insanları ben de severim.
  B) Boşa harcanan zamana acırım.
  C) Onarılmış bir araba almışları.
  D) Onulmaz bir derde düşmüştü.
   SEÇ
 2. Eve gidip biraz dinlenince yeniden çalışma isteği bulurum kendimde. Bu cümlede kaç fiilimsi vardır?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
   SEÇ
 3. Cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsi değildir?
  A) Güzel yazmak için az yazdıklarını söyleyenlere gülerim.
  B) Genç şairlerimiz heceden kaçarak serbest yazıyorlar.
  C) Okumuşun bilgisizden farkı nitelikli kitaplar okumasıdır.
  D) Ne diyeyim, nasıl anlatayım, kime benzeteyim.

   SEÇ
 4. Cümlelerin hangisinde ad eylem yoktur?
  A) Bir çiçeği koparıp yakama takmak isterdim.
  B) İnsan bir yanınca Kerem misali yanmalı.
  C) Kuşlarla yaşamaya karar vermiş.
  D) Neydi o gidişiniz huduttan huduta.
   SEÇ
 5. Hangisinde bağ fiil zaman anlamı vermektedir?
  A) Koyu kestane kabuk çatırdayarak birden ayrıldı.
  B) Göz alabildiğine uzanan tarlalar su içindeydi.
  C) Sen gidince zaman durdu sanmıştım.
  D) Çubuk belini döne döne tırmanıyorduk.
   SEÇ
 6. Gökyüzünün başka rengi de varmış Geç fark ettim taşın sert olduğunu Su insanı boğar, ateş yakarmış. Yukarıdaki dizelerde kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 7. 1-Kirpiklerin susamış da kaşına
  2-Döküp kaşını otur bir yanıma
  3-Sana gelen dert gelsin canıma
  4-On altı yaşına kurban olduğum

  Altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3

  D) 4
   SEÇ
 8. ”Havada kokusunu duyduğum bir çiçektir. Ahengi kulağımda kalmış bir şiir.” Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Fiilimsi
  B) Sıfat
  C) Fiil
  D) İsim
   SEÇ
 9. Hangisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?
  A) Arabayla şehre giderken kaza yapmış.
  B) Taşkın bir suyun şırıltısını duydum.
  C) Kendine güvenen bir insan olmalıyız.
  D) Seni görünce ağlamaya başladı.
   SEÇ
 10. ”Bazı fiilimsi ekleri kalıcı isimler türetebilir.” Cümlelerin hangisinde bu kuralın bir örneği yoktur?
  A) Kış gelmeden yakacak sorununu çözmeliyiz.
  B) Bakkala ekmek almaya gönderdim onu.
  C) Sular, havuza dolmaya başladı sanırım.
  D) Dondurma mevsimi başladı.
   SEÇ
 11. ”Sen gideli onu hiç görmedim.”cümlesindeki altı çizili fiilimsi ile aynı türde bir fiilimsi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
  A) El, elin eşeğini türkü çağırarak arar.
  B) Bir gülüşü bile çok gördüler ona.
  C) Gelecek günler sizlerin olacak.
  D) Kaybolan yıllarıma çok acıdım.
   SEÇ
 12. Altı çizililerden hangisi eylemi durum yönünden nitelemiştir?
  A) Sinirlenince gözü hiçbir şey görmezdi.
  B) Koşarken kitaplarını düşürdü.
  C) Okuyunca mutlaka anlarsın.
  D) Sürekli gülerek konuşuyordu.

   SEÇ
 13. ”Gülmek sana yakışıyor.” cümlesindeki fiilimsiye benzer bir fiilimsi cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
  A) Kimseyi rahatsız etmeden yolunuza devam edin.
  B) Görünmez kaza, herkesin başına gelir.
  C) Yol yürümekle, ömür yaşamakla biter.
  D) Atı alan Üsküdar’ı geçti.
   SEÇ
 14. ”Seni dinlerken kalbim uçan kuşlara eş.” dizesindeki fiilimsilerin çeşidi sırasıyla hangisidir?
  A) Bağ-fiil- sıfat-fiil
  B) Sıfat-fiil- sıfat-fiil
  C) Bağ-fiil- isim-fiil
  D) İsim-fiil- sıfat fiil
   SEÇ
 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?
  A) Bana karşı çıkınca sinirlendim.
  B) Dökülmüş yaprakları topluyor.
  C) Kitap okumayı sevmiyor.
  D) Gelecek hafta köye gideceğiz.
   SEÇ
 16. ”Rahat etmeyi, bol bol para harcamayı isteyen adamlar ne istediklerini bilmeyen, bu yüzden istediklerini elde edemeyen insanlar olarak kalacaklardır.” Cümlede kaç tane fiilimsi vardır?
  A) 5
  B) 6
  C) 7
  D) 8
   SEÇ
 17. Cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi vardır?
  A) Sen de geçebilirsin anadan, babadan, yardan.
  B) Çalıştığı işyerinden ayrılmaya karar vermişti.
  C) Okuldan çıkar çıkmaz babasına yardıma giderdi.
  D) Kaderini değiştiren bir olay olmuş dün..
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerin hangisinde bağ-fiil vardır?
  A) Yıkılası dünya bana zehir etti hayatı.
  B) Akacak akan damarda durmaz.
  C) İnsanları tanıdıkça daha çok seveceksin.
  D) Yaşamak için çalışmak zorundayız.
   SEÇ
 19. Hangisinde isim-fiil (mastar) kullanılmamıştır?
  A) Geziye gitmeyi çok istiyorum.
  B) Şiir okuyuşunu beğenmedim.
  C) Size gelmek, uzun uzun konuşmak istedim.
  D) Kayaların üzerine oturup denizi seyretti.
   SEÇ
 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır?
  A) Yolda pek çok tanıdık kimseyle karşılaştık.
  B) Biraz konuştuk, sonra ayrıldık.
  C) Onu uzaktan gördük, ama yetişemedik.
  D) Okuldan çıktık, hemen eve geldik.
   SEÇ