ANA SAYFA

İsim Bilgisi Konu Değerlendirlme Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması yoktur?
  A) Batılılaşma kavramına oldukça cesur eleştiriler getiriliyor
  B) Tarihi olaylar incelenirken gözlem yapılmaz
  C) Gerçekliği olduğu gibi vermez, veremez sanat eseri.
  D) Sorularının cevabını yine okuduğu kitapta bulabilmeli
   SEÇ
 2. "İsim tamlamalarında tamlayan, tamlananın neyden yapıldığını gösterebilir. " Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?
  A) Temizlik görevlisi söylene söylene işini yapıyor.
  B) Böyle bir kabak tatlısı yenilir doğrusu.
  C) Bu ürünlerin yetiştirildiği yer Konya Ovası'dır.
  D) Sonunda sana da bir deli gömleği giydirecekler
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır?
  A) Çocuk camı kırınca babası sinirli sinirli baktı.
  B) Yeşil bir sonsuzluktu sevinçleri kuşların.
  C) Delinin biri bir kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramıyor.
  D) Kiminin alnında boncuk boncuk ter birikmişti
   SEÇ
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan durumundaki şahıs zamirinin kaldırılması anlam belirsizliğine yol açar?
  A) Onun sesiyle bu tablo daha da güzelleşti.
  B) Pencere kenarına, senin masanı almak istiyorum.
  C) Buraya onun kahrını çekmek için gelmedik.
  D) Üç yıldır sizin yolunuzu beklediğimi itiraf edeyim.
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisinde tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır?
  A) Puslu bir güneş çayırların çiğlerini içiyor.
  B) Çocukların sevinç çığlıkları yankılanıyordu duvarda.
  C) Güneşin tatlı ışığı onları okşuyor, içlerini ısıtıyor.
  D) Tepelerin üstündeki dallarını yaldızlıyor asmaların.
   SEÇ
 6. "ve" bağlacı isim tamlamalarında birden çok tamlanan arasına girebilir. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?
  A) Kitabın kapağı ve konusu birbirine hiç uymuyor.
  B) Yeşilin ve mavinin tonlarını bir arada görebilirsiniz
  C) Ezilen sebzelerden ve meyvelerden faydalanılıyor
  D) Kilim ve halı tozu ciğerlerine kadar işlemiş
   SEÇ
 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir isim tamlaması vardır?
  A) Uyarlamalarda yazarların düşüncelerine önem verilmemiş.
  B) Köylerde yaşam koşulları kentlerden daha ağırdır
  C) Basın görevlisi gerekli açıklamaları sabah yaptı.
  D) Amerika'daki hayat tarzı Türkiye'dekinden çok farklı.
   SEÇ
 8. "Bazı isim tamlamalarında tamlayan eki '-in, -m' yerine '-den, -dan' kullanılabilir. " Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna bir örnek vardır? /font>
  A) Biz de dededen kalma yöntemlerle balık avlıyoruz
  B) Çocuklardan dördü nöbeti devralmak için hazırlandı.
  C) Sonunda canından çok sevdiği oğluna kavuştu
  D) Yanından geçen adama dik dik baktı
   SEÇ
 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasını oluşturan sözcüklerin ikisi de soyuttur?
  A) Motorun gürültüsü kulağımı rahatsız ediyor.
  B) Kötülük düşüncesi onu bir canavara çevirmişti.
  C) Sokağa girince bizi çöp kokusu karşılıyordu.
  D) Çocuğun öfkesi hiç dinmeyecek sanmıştım.
   SEÇ
 10. I. Beyin fırtınası II. Düzgün kıyafet III. Gelin çiçeği IV. Suçluluk duygusu Yukarıdaki tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
   SEÇ
 11. "Kimi isim tamlamalarında tamlanan eki düşebilir. " Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?
  A) Beşli turnuva, takımımızın şampiyonluğuyla sona erdi.
  B) Doktor, şiş kebap yememi hemen yasakladı.
  C) Onları bana kitap dostu olarak tanıtmışlardı.
  D) Filmin yönetmeni ille de acı son diyor.
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisinde cevap cümlesi, tamlayanı düşmüş bir isim tamlamasıdır?
  A) -O adamlar neyinizi aldı? -Valizimi.
  B) -Denizli'de ne unuttun? -Cüzdan
  C) -Dışarıdaki araba kimin? -Cem'in
  D) -Dün akşam kimi elediler? -Elifi.
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerin hangisinde cevap cümlesi, tamlananı düşmüş bir isim tamlamasıdır?
  A) -Neyi getireyim? -Silgiyi.
  B) -Kimi sormuştunuz? -Sinem'i.
  C) -Kimin gömleği bu? -Ahmet'in.
  D) -Yaşlı adam onun nesi? -Dayısı.
   SEÇ
 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sıfat, isim tamlamasının tamlayanını nitelemiştir?
  A) Balığın nefis kokusu ciğerlerime dolmuştu.
  B) Boyalı kapının kolunu çıkarmak istiyor.
  C) Sabırsız müşteri, para vermeyi bile unuttu.
  D) Kalitesiz boya fırçası almamalarını söyle
   SEÇ
 15. I. Kağıt mendil II. Toprak çanak III. Gümüş halka IV. Çelikten zincir. Yukarıdaki tamlamalardan hangisi farklıdır?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
   SEÇ
 16. "Bakır tepsilerde getirildi yemekler. " cümlesinde altı çizili tamlamanın sözcükleri arasındaki ilişki, aşağıdaki tamlamaların hangisinde yoktur?
  A) Saçlarında dolaştırıyordu pamuk ellerini.
  B) Tahta kasıklar getireceğim Konya'dan
  C) Sağlığım için cam bardağı tercih ediyorum.
  D) Elektrik hatları için beton direkler kullanıldı.
   SEÇ
 17. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde isim tamlaması yoktur?
  A) Her gönülde bir aslan yatar.
  B) Elin ağzı torba değil ki büzesin.
  C) Uyuyan yılanın kuyruğuna basma.
  D) Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar.
   SEÇ
 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?
  A) Sert görüntüsünün altında eziliyordu.
  B) Yarım yamalak İngilizcesiyle çalışmaya gelmiş.
  C) Türk gençliğinin geleceği ön planda tutulmalı.
  D) Gençlerin sorunsuz hayatı parmak ısırtıyor
   SEÇ
 19. Bazı isim tamlamalarında birden çok tamlayan bir tamlanana bağlanabilir. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?
  A) Dürüst ve içten davranışına çok şaşırdım.
  B) Sinema ve tiyatro seyircileri pahalılıktan şikayetçi.
  C) Sınavların dili ve içeriği eleştiriye uğradı.
  D) Sabır ve azim, başarının anahtarıdır.
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisinde tamlayanla tamlanan arasına yüklem girmiştir?
  A) İtalya'nın kötü oyunu işimize yaradı
  B) Yanık tedavisinde kullanıyorum bu ilacı.
  C) Bakkalın karışmıştı aklı bir kere.
  D) Baktı gözlerinin içine manalı manalı.
   SEÇ