ANA SAYFA

Noktalama Konu Değerlendirlme Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (') yanlış kullanılmıştır?
  A) Bütün yaz Sait Faik'i okudum.
  B) Yarın Ayşe'lere gidiyoruz.
  C) İstanbul'a ilk defa geliyorum.
  D) Kangurular Avustralya'da yaşar.
   SEÇ
 2. Söz vermiştim kendi kendime (I) yazı bile yazmayacaktım (II) Yazı yazmak da bir hırstan başka neydi (III) Burada namuslu insanlar arasında (IV) sakin (V) ölümü bekleyecektim (VI) Yukarıdaki parçada parantez içi boşluklardan hangi ikisine nokta (. ) işareti getirilmelidir?
  A) II ve III
  B) II ve VI
  C) I ve II
  D) III ve V
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti (? ) getirilemez?
  A) Niye benimle konuşmadığını anlayamadım
  B) Soru çözerken nelere dikkat etmeliyiz
  C) Bu para ile ne yapacaksınız
  D) Yoksa adımlarımı mı sayıyorsun
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi noktalı virgülün (;) kullanıldığı yerlerden biridir?
  A) Rakamların arasında çarpı işareti yerine
  B) Yazıda sıralanan eş görevli sözcükleri ya da söz gruplarını ayırmada
  C) Öğeleri arasına virgül konmuş sıralı cümleleri ayırmada
  D) Bir cümle veya sözcükten sonra yapılacak açıklamalardan önce
   SEÇ
 5. Benim çok şansım oldu ( ) Karacaoğlan ( ) Pir Sultan () Yunus Emre gibi şairlerle büyüdüm () Bu parçadaki parantez içi boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?
  A) (,) (;) (,) (.)
  B) (.) (,) (,) (! )
  C) (. ) (,) (,) (.)
  D) (:) (,) (,) (.)
   SEÇ
 6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti (! ) konulmalıdır?
  A) Oo, ne zahmet ettiniz beyim
  B) Neden derse geç kaldın
  C) Neden böyle çekiyorsunuz küreği
  D) Hani bülbül gibi öterdin geceleri
   SEÇ
 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yoktur?
  A) Nasrettin Hoca, çocuğa: "Parayı veren, düdüğü çalar. " demiş.
  B) Nasrettin Hoca, çocuğa: "Parayı veren, düdüğü çalar! demiş.
  C) Nasrettin Hoca çocuğa: Parayı veren, düdüğü çalar, demiş.
  D) Nasrettin Hoca, çocuğa; "Parayı veren, düdüğü çalar. " demiş
   SEÇ
 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (') yanlış kullanılmıştır?
  A) Asansör 2'nci kata gelmeden durdu.
  B) İstanbul'a gelerek İstanbul’lu oldu.
  C) Sınav saat 12'de sona erecek.
  D) 2005'te ÖSS'ye gireceğim.
   SEÇ
 9. Ona üzüntülerin hakkından nasıl gelmiş olduğunu sorduğum zaman ( ) "Kendimi işe verdim ( )" diye cevap verdi () Yukarıdaki parçada parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
  A) (:) (;) (. . . )
  B) (:) (. ) (. )
  C) ) (,) (. ) (.)
  D) (.) (. . . ) (! )
   SEÇ
 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç () işareti, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
  A) Düşüncelerinde objektif (nesnel) olma kaygısı olmadığı açıkça belli
  B) Türkiye üç tarafı denizlerle (Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi) çevrili bir yarımadadır.
  C) Sınavda zarflar (belirteçler) ile ilgili soru vardı.
  D) "-yor" eki düz geniş ünlü (sesli) ile biten eylemlerin sonuna geldiğinde bu ünlüleri daraltır.
   SEÇ
 11. Virgülle (,) ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Adlaşmış sıfatlardan sonra tamlamayı engellemek için konulur.
  B) Tamamlanmış yargıların sonuna konulur.
  C) Ara sözlerin başına ve sonuna konulur.
  D) Eş görevli sözcüklerin arasında kullanılır.
   SEÇ
 12. Bir gün Sait Faik, bir hikâyeciden bahsederken ( ) "Bırak canım ( ) öyle bir hikayeci mi olur ( )Daha balıkların adlarını bile bilmiyor. "der. Bu cümledeki parantez içi boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) (:) (,) (! )
  B) (:) (. . . ) (? )
  C) (;) (! ) (,)
  D) (:) (! ) (? )
   SEÇ
 13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta (. ) konulması uygun değildir?
  A) Tabakları iç içe koymayın
  B) İstersen sana da birkaç kitap vereyim
  C) Öğretmen bana da mı kızmış
  D) Türkiye'de spor dalları hızla gelişiyor
   SEÇ
 14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kısaltmalardan sonra getirilen eklerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
  A) TV'deki filmi gerçekten beğendiniz mi?
  B) Her yıl DSİ'ne geçici yaz işçileri alınıyor.
  C) Öğrencilerimizin bir kısmı İTÜ'yü kazandılar.
  D) 23 Nisan günü çocuklar, TBMM'de büyüklerin yerlerine geçtiler.
   SEÇ
 15. Toplantı salonunda kimler yoktu ki( )işçiler ( ) memurlar () öğrenciler () Bu cümledeki boş parantezle gösterilen yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) (;) (,) (,) (. )
  B) (,) (,) (. . . ) (. )
  C) (,) (;) (. . . ) (! )
  D) (:)(,)(,)(.)
   SEÇ
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) nesneleri ayırma amacıyla kullanılmıştır?
  A) Bundan böyle çimen, çiçek, arı, kelebek gibi doğa güzelliklerini seyredemeyeceğiz.
  B) Bu adam; orta boylu, geniş omuzlu, sağlam yapılı bir görünüşe sahipti.
  C) Eşyalarını topladı, bir bavula doldurdu ve evden çıktı.
  D) Çocuğun kalemi, silgisi, defteri bile yoktu.
   SEÇ
 17. Gözlem ve yaşantı ( ) göre göre ( ) yaşaya yaşaya edindiğimiz izlenimlerin tümüne verdiğimiz addır () Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilecek noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) (;) (,) (. )
  B) (,) (;) (.)
  C) (:) (,) (. )
  D) (;) (,) (:)
   SEÇ
 18. "Şiir nedir ()" diye soruyorsunuz. Edebiyat yapmayı () büyük laf etmeyi sevenler için şiir ne değildir ki () Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilecek noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) (? ) (,) (.)
  B) (? ) (,) (! )
  C) (? ) (,) (. . . )
  D) (.) (,) (? )
   SEÇ
 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, virgülün kaldırılması anlam değişikliğine yol açmaz?
  A) Yaşlı, bir bayandan yardım istedi.
  B) İhtiyar, böyle zamanlarda bahçeye çıkar, biraz hava alırdı.
  C) Deli, doktorunu şöyle bir süzdü.
  D) Hasta, çocuğundan gözlerini ayıramıyordu.
   SEÇ