ANA SAYFA

Paragraf Bilgisi Konu Anlatımlı Test;
Paragraf Bilgisi, Yapı, Konu, Ana düşünce, Yardımcı Düşünce, Anlatım Biçimleri, Paragraf, Paragrafın Yapısı, Giriş Cümlesi, Gelişme Cümlesi, Sonuç cümlesi, Paragrafın Konusu, Paragrafın Başlığı, Paragrafın Anadüşüncesi, Paragrafta Yardımcı Düşünce, Anlatım Teknikleri, Açıklayıcı Anlatım, Tartışmacı Anlatım, Öyküleyici Anlatım, Betimleyici Anlatım,

1 / 20
 1. Paragraf:
  Paragraf bir anlatım birliğidir. Birden fazla cümlenin anlam ve anlatım bakımından bir bütünlük içinde
  düşünceyi iletmesiyle oluşan cümleler birliğidir. Bir duyguyu, düşünceyi, bilgiyi aktarmada kullanılan
  paragrafın, kendine özgü oluşturulma, teknik ve yöntemleri vardır. Tek cümle ile anlatılamayanları birden
  fazla cümle ile anlatmak için kullanılan yöntemdir. Paragrafla ilgili özellikleri aşağıdaki başlıkları esas alarak
  inceleyeceğiz.
  - Paragrafın Yapısı
  - Paragrafın Konusu
  - Paragrafın Anadüşüncesi
  - Paragrafta Yardımcı Düşünceler
  - Paragrafta Anlatım Teknikleri
  Paragrafın Yapısı:
  Paragraf birden fazla cümlenin oluşturduğu anlatım biçimidir. Bu cümleler bir araya gelip paragrafı
  oluştururken belli bir kural, anlam ve dil özellikleri göz önünde bulundurulur. Anlamsal ve biçimsel güzelliği
  sağlamak, düşüncenin doğru iletilmesinde etkilidir. Dilbilgisi açısından uygunluk taşımayan anlamsal
  bütünlüğü olmayan paragraflarda düşüncenin sağlıklı iletimi mümkün değildir.
  Paragraf yapısı bakımından üçe ayrılır.
  a. Giriş cümlesi b. Gelişme cümleleri c. Sonuç cümlesi
  Giriş Cümlesi:
  * Giriş bölümünde yazar çoğunlukla ele aldığı konuyu verir. Paragrafı okuyan kişi yazarın hangi konuyu ele
  aldığını giriş cümlesinden anlar.
  Giriş cümlesi, kendisinden sonraki cümlelerle anlamsal ve biçimsel olarak bağlantılıdır. Kendisinden önce bir
  başka cümle daha olduğu izlenimi vermemelidir. Giriş cümlesinde belgisizlik anlamı veren sözcüklerin
  bağlaçların kullanılması, o cümleden önce başka cümlelerin olduğu izlenimi verebilir.
  Örneğin:
  Kendini yazılarıyla ifade edemeyince bu kez de bu yöntemi denemiştir.
  Bu cümlede altı çizili söz birliği bu cümleden önce bir başka cümle olduğu izlenimi vermektedir.
  Sanatçı da eleştirilere her zaman açık olabilmelidir.
  Bu cümlede ise “da” bağlacı kendisinden önce cümle olduğu izlenimi vermektedir. Bu cümleler giriş cümlesi
  olamaz. Giriş cümlesi, açıklanmaya geliştirilmeye uygun olmalıdır. Örneğin:
  Eğitim sisteminde aksayan pek çok taraf vardır.
  Çocukların ve yaşlıların çok daha fazla sevgiye ihtiyacı olduğu yadsınamaz bir gerçektir.
  Gelişme Cümlesi:
  Paragrafın cümle sayısı en fazla olan bölümüdür. Giriş bölümünde verilen konu, gelişme bölümünde
  geliştirilip açıklanır. Bu bölümde cümle sayısı fazla olduğu için bu cümleler arasında bütünlük sağlanmış
  olmalıdır. Gerek konu gerekse dilbilgisi kuralları bakımından bütünlük göstermelidir. Gelişme bölümünün bir
  başka özelliği de örneklerin, açıklamaların kullanıldığı bölüm olmasıdır. Anlatım biçimleri bu bölümde
  kullanılır .

  …Gerçek sanat, halkı anlatır. Bir sanat eserinde halk kendini ne kadar çok bulursa o eseri o kadar çok
  sever. Sanatçı halkın duygu ve düşüncelerini ne kadar iyi anlatırsa o kadar başarılıdır. Anlaşılmayan,
  okunmayan, kütüphanelerin raflarında tozlanan kitabın kime faydası olur ki?
  Düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisini bu parçanın başına getirmek uygun olur?
   Sanatçı yaratıcı olabilmelidir.
   Sanatçı topluma yön verebilmelidir.
   Duygularını anlatmak sanatçı olmanın gereğidir.
   Sanatçı halkı anlatan, halka ulaşan eserler yazarsa başarılı olur.
 2. (1) Sinemanın mucizesi insan yüzünün yakın planıdır. (2) Geniş açıya yönelik bu akım, kısmen sinemanın geçirdiği dönüm noktası olan teknolojik değişimlerle açıklanabilir. (3) Bu yüzden sinemanın şimdilerde yakın planlardan kaçması şaşırtıcı. (4) Bunun sebebini anlamakta zorlanıyorum.
  Yukarıda numaralarla belirtilmiş cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
   1
   2
   3
   4
 3. (1) Köpekler daha yabanda yaşarken güçlü koku alma duyuları ile hızları sayesinde avlanıp yaşamını sürdürüyorlardı. (2) Avı, daha iyi yakalamalarını sınırlayan içeri çekemedikleri tırnaklarıdır. (3) Fakat çitalar ve köpekler, tırnaklarını keskin uçlu pençeler durumuna getiremezler. (4) Aslan, kaplan ve leopar gibi yabani tüm kediler çekebildikleri ve istediklerinde ayak kaslarını gererek açabildikleri pençelerini ava batırabilirler.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yer değiştirirse parçada anlamlı bütünlük sağlanmış olur?
   1. ve 2.
   2. ve 3.
   2, ve 4.
   3. ve 4.
 4. Sonuç cümlesi:
  Paragrafın son bölümüdür. Giriş bölümünde verilen konu, gelişme bölümünde açıklanır. Sonuç bölümünde
  ise özetlenir. Sonuç bölümü tek cümledir. Kısa, açık ve özet niteliği taşıyan cümledir. Özet niteliği taşıyan bu
  cümle genellikle de özet anlamı veren sözcüklerle başlar. “Demek ki, anlaşılıyor ki, bu nedenle, buna
  dayanarak, o halde” gibi söz ve söz öbekleri sonuç cümlesinde kullanılır.

  Günümüzdeki ekonomik koşulların sanatçıları da etkilediği bir gerçektir. Ancak sanatçıların öncelikle
  mücadeleci bir insan olmaları gerekir Sanat, büyük fedakârlıkların, uzun uğraşıların bir sonucudur.
  Maddi kazanç için sanatla uğraşanlar bir bir kaybolmuşlardır. İnsan iki karpuzu bir koltuğa sığdırmaya
  çalışırsa birini kırar. Maddi kazancı bir tarafa bırakıp sanat peşinde koşanlar…
  Yukarıdaki paragraf aşağıdakilerin hangisi ile tamamlanabilir?
   hiçbir zaman başarıyı yakalayamamışlardır.
   büyük başarılara imza atmışlardır.
   zaman zaman yanılgılara düşmüşlerdir.
   halkı destekleyip ona yol göstermek gerekir.
 5.  Tiyatroyu hem hayata benzediği için, hem benzemediği için seviyoruz. Gerçek olanla düş olanın arasında kaldığımız için, doğru ile yalanı birbirine karıştırdığımız için seviyoruz. Çünkü …
  Paragrafı, tamamlayabilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?
   Tiyatro hem hayatın ta kendisi, hem de sanatçının kurmacasıdır.
   Tiyatro bize her zaman doğruyu gösterir.
   Tiyatro gerçek hayatın sahneye yansımasıdır.
   Tiyatroda kendimizi olaylara yön veren kahramanların yerine koyarız.
 6. Paragrafın Konusu:
  Her paragrafın konusu mutlaka vardır. Yazarın yazısıyla okuruna iletmek istediği bir mesajı vardır. Bu
  mesajın neyle ilgili olduğunu okuyucuya bildiren konudur. Konu, hiçbir zaman yargı ifadesi taşımaz.
  Düşünceyi iletir, düşünceyle ilgili mesajı iletmez. Konu, paragrafta iletilen düşüncenin adlandırılmasıdır.
  Paragrafın konusunu bulabilmek için “Yazar neden bahsediyor?” sorusunu aklımızda tutarak paragrafı
  okumalıyız. Bu soruya paragraftan aldığımız yanıt paragrafın konusudur. Bir paragrafta ancak bir konu olur.
  İkinci bir konu ele alınacaksa başka paragrafa geçilmelidir.

  Sanatın temel konusu insandır, insanla ilgili her şeyi sanatta bulabiliriz. Sanat, toplumun aynası olduğu için, toplumdaki değişmeleri sanatın yansıtması doğaldır. Sanatçıların da toplumla birlikte yaşayışı, duyuşu, düşünüşü de değişir. Bu toplumsal değişim sanatın değişmesine de yol açar.
  Bu paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
   Sanat toplumu yansıtır.
   Sanatçı toplumdan etkilenir.
   Sanatçı toplumu yönlendirir.
   Toplum sanatı değiştirir.
 7. Toplumsal değerlerin sese bürünmüş şeklidir türküler. Türküler sesimiz, yürek sızılarımızdır. Dilimizin rengi, güzelliği; sözümüzün özüdür. Türküler sinelere hapsedilen aşkların dilidir.
  Yukarıdaki parçada türkülerin hangi niteliğine değinilmemiştir?
   Sadece ozanlarca bestelendiğine
   Dilin güzelliklerini gösterdiğine
   Duyguları ifade ettiğine
   Toplumsal değerleri yansıttığına
 8. Kırmızı renk, her yere farklı anlamlar yükler. Manavda domates, Adana’da kan kırmızı karpuz, Ereğli’de mis kokulu çilek… Hastanede ameliyathaneye son anda yetiştirilen kan…
  Bu parça aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır?
   Kırmızı rengin çok sevilmesi
   Kırmızı rengin kişilere çağrıştırdıkları
   Kırmızı rengin kullanıldığı yerler
   Kırmızı rengin dikkat çekici olması
 9. Paragrafın Anadüşüncesi:
  Cümle ve paragraf bir düşünceyi iletme biçimidir. Her cümlenin ve paragrafın bir amacı vardır. Bir duyguyu,
  düşünceyi iletmede araçtır. Dolayısıyla her cümlenin ve paragrafın bir mesajı vardır. Yazarın ele aldığı konu
  ile ilgili iletmek istediği mesaj okuyucuya, oluşturmak istediği görüş, paragrafın anadüşüncesidir.
  Anadüşünce, yargı özelliği taşır. Her paragrafın anadüşüncesi vardır. Anadüşünce, yazarın ele aldığı konuya
  bakış açısıdır. Paragrafın konusunun daha önce yargı taşımadığını belirtmiştik. Anadüşünce, konunun hangi
  yönden değerlendirildiğini gösteren yargı bildiren, görüş belirten söz birimidir.
  Anadüşünce paragrafın başında da sonunda da yer alabilir. Anadüşünce, paragrafın en genel yargısıdır.
  Anlatılanların özetidir.

  Bence en büyük kötülüklerimiz, küçük yaşımızda belirmeye başlar ve asıl eğitimimiz bizi emzirip
  büyütenlerin elindedir. Çocuk, bir tavuğun boynunu sıkar, kediyi, köpeği oyuncak edip yara bere içinde
  bırakır, anası da ona bakıp eğlenir. Kimi baba da, oğlunun müdafaasız bir köylüyü, bir uşağı
  öldüresiye dövdüğünü, bir arkadaşını kurnazca ve haince aldattığını gördüğü zaman, bunu yiğitlik
  belirtisi sayarak sevinir. Bu tür eğitim yanlıştır.
  Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
   Çocuk eğitiminde annenin rolü büyüktür.
   Olumsuz hareketleri hoş görmek yanlış bir eğitim yoludur.
   Kötülükler çocuk yaşta varlığını hissettirir.
   Çocuk eğitiminde çevrenin rolü büyüktür.
 10. Paragrafta Yardımcı Düşünce:
  Yazar, giriş bölümünde ele aldığı konuyu gelişme bölümünde açıklar, örnekler, geliştirir. Bu cümleler
  yardımcı düşünceleri oluşturur. Gelişme bölümündeki bu yardımcı düşünceler anadüşüncenin daha iyi
  anlaşılmasında etkilidir.
  Yardımcı düşünceleri oluşturan cümleler arasında anlamsal bütünlük ve dilbilgisi yönünden uygunluk
  olmalıdır. Cümleler anlam ve biçimleri bakımından uygun olmadığından anlatımın akışı bozulur.

  (I) Gurur, kısaca kişinin gerçek değerinin anlaşılmasını engelleyen başlıca etkendir. (II) İnsanın
  çevresinde yanlış anlaşılmasına sebep olduğu gibi kişiyi toplum içinde sevimsiz bir yaratık haline
  koyar. (III) Gururlu insan çoğu zaman başkalarının yaptıklarını beğenmez. (IV) Aslında gurur, psikolojik
  bakımdan kişiyi gülünç durumlara düşürür.
  Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
   I
   II
   III
   IV
 11. Bütün insanları dostun bil, kardeşin bil kızım
  Sevincin ürünüdür insan, nefretin değil kızım
  Zulmün önünde dimdik tut onurunu
  Sevginin önünde eğil kızım.
  Ataol BEHRAMOĞLU
  Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisiöğütlenmemektedir?
   Fedakârlık yapma
   İnsan sevgisi  
   Kardeşlik duygusu  
   Onurlu davranma
 12. İnsanlar birbirine mektup yazmalı. Çünkü mektupta sesin tonu belli olmaz. Çünkü mektup düşünülerek yazılır. Birdenbire ağzımızdan kaçan kelimeleri hiçbir şey geri getiremez. Söylediklerimizin üstü çizilemez. Çünkü söylediklerimiz dinlenmeyebilir; sözümüz kesilir, içeriye o anda biri girer, okunan mektup ise mutlaka tamamlanır.
  Parçaya göre mektup yazmanın asıl nedeni nedir?
   Dinlenilmeme olasılığının olması
   Geri dönüşünün olmaması
   Uzun sürede yazılması
   Düşünülerek yazılması
 13. I. Zaten konular güncelse yazı o gün de okunur, bugün de.
  II. Değişmeyen sorunları işledikleri için günümüzde de ilgiyle okunabilir.
  III. Nesnel gerçeklik değişmedikçe bu yazılar da güncelliğini korur.
  IV. Dosyadaki yazılar yıllar önce üç büyük kentimizde yayımlanan gazetelerden seçtiğim güncel
  yazılardan birkaçı
  Numaralı cümlelerden anlamlı ve kurallı cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?
   I – III – IV – II
   IV – II – I – III
   IV – III – II – I
   III – II – I – IV
 14. Anlatım Teknikleri:
  Paragrafın yazarı, ele aldığı konuyu daha etkili daha anlaşılır kılmak amacıyla çeşitli yöntemler seçer. Yazıyı
  anlaşılır ve etkili kılan yazarın kullandığı anlatımdır. Yazarın anlattığı konuya göre seçtiği anlatım yöntemi de
  farklıdır. Konunun özelliğine, yazarın iletmek istediği düşünceye göre dört anlatım yöntemi vardır.
  1. Açıklayıcı Anlatım:
  Yazarın amacı, okuyucuya bilgi vermek, bir konuyla ilgili edindiği izlenimleri okuyucuya öğretmektir. Yazar,
  bir konuyla ilgili bilgi vermeyi amaçladığından cümleleri kısa, açık ve anlaşılır olmalıdır. Bu anlatım biçiminde
  hangi konu ile ilgili bilgi verilecekse net bir biçimde okuyucuya aktarılmalıdır. Ders kitapları ve bilgi aktarımını
  esas alan kaynaklarda kullanılır.
  2. Tartışmacı Anlatım:
  Toplumda, okurda yerleşik bir düşünceyi değiştirmeyi amaçlayan anlatım biçimidir. Bu anlatım biçiminde
  yazar öncelikle yanlış olan kanıyı ortaya koyar, neden bu görüşe karşı olduğunu açıklar ve ne olması
  gerektiğini bildirir. Okuyucu kendisini bir tartışmanın içinde bulur. Cümleler okuyucuyu bilgilendirici olmalıdır.
  Yazarın savunduğu görüşü kanıtlaması gerekir. Bu nedenle kullanılan örnekler, kanıtlanabilir nitelikte
  doğruluğu herkes tarafından kabul edilir biçimde olmalıdır.
  3. Öyküleyici Anlatım:
  Yazar, bir olayı anlatmak amacıyla öyküleyici anlatım biçimini seçer. Bu tür anlatım biçiminde mutlaka bir
  olay anlatılır. Daha çok geçmiş zaman kullanılır ve eylemler arka arkaya sıralanır. Bu anlatım biçimde “Olan
  ne” sorusuna yanıt vardır. Yazar herhangi bir konuda bilgi vermek, bir düşünceyi ispatlamak kaygısında
  değildir. Sadece bir olay anlatılır.
  4. Betimleyici Anlatım:
  Yazar; bir yeri, kişiyi, nesneyi okuyucusunun gözü önünde canlandırmayı amaçlar. Betimleyici anlatımda
  yazarın izlenimleri esastır. Betimlemenin asıl unsuru sıfatlardır. Tanıtılan varlık her ne ise sıfatları ile
  anlatıldığında okuyucunun o varlıkları tanıması, göz önünde canlandırması kolaylaşır. Betimleme bir
  anlamda sözcükle resim yapma sanatıdır. Betimlemesi yapılan varlığa göre betimleyici anlatım değişik adlar
  alır. Dış mekanın anlatıldığı anlatım biçimleri tasvir, insanın dış görüşünün anlatıldığı betimlemeye portre
  veya fiziksel betimleme, kişinin iç dünyasının tanıtıldığı betimlemelere ruhsal betimleme, bilgi aktaran
  betimlemelere öğretici betimleme denir. Betimleyici anlatım ile öyküleyici anlatım çoğu kez bir arada
  kullanılır.

  İhtiyarın etrafındaki askerler birbirine karıştı. Bir çığlıktır koptu: “Beye haber verin!” diye bağrışıyorlardı.
  İhtiyarın kollarına girdiler, onu kuş gibi denizin kenarına uçurdular.
  Yukarıdaki paragraf aşağıdaki hangi anlatım biçimiyle geliştirilmiştir?
   Betimleyici anlatım
   Açıklayıcı anlatım
   Öyküleyici anlatım
   Tartışmacı anlatım
 15.  Kimseye bağımlı olmayan, tutsak olmayan kişi özgür kişidir. Bu kişi kendi kendisinin kölesi, tutkularının kölesi ya da tutsağı da değildir.
  Yazar, düşüncesini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?
   Örnekleme
   Tanımlama
   Tanık gösterme
   Benzetme
 16. Akşam üzeri otele geri döndüm. Resepsiyondaki görevli öğlen arandığımı söyledi. Eşim telefon etmiş. Hemen telefona koştum. Bana mutlu haberi neşe içinde verdi.
  Yukarıdaki parçada hangi anlatım biçiminden yararlanılmıştır?
   Öyküleme  
   Tartışma  
   Açıklama
   Betimleme
 17. Boğaziçi Köprüsü Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 50. yılında 30 Ekim 1973′te açıldı. Köprü faaliyete geçtiğinde dünyanın dördüncü, Avrupa’nın da en uzun asma köprüsüydü. Sadece iki kıtayı birleştirmekle kalmıyor, yoksul bir ülkenin dünyanın en önemli inşaat projelerinden birisini gerçekleştirme hayalini simgeliyordu. Boğaziçi’ni bir köprüyle geçmek antik zamanlardan miras kalan bir düştü.
  Parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
   Öyküleme  
   Tartışma
   Açıklama    
   Betimleme
 18. Bazı yazarlar, yazılarında okura kendi görüşlerini benimsetmeye çalışır. Oysa gerçek sanatçı böyle bir yola başvurmaz. Okura görüşlerini sunar. Okur, bu görüşleri beğenirse kabul eder, beğenmezse reddeder. Tıpkı Sait Faik’in yaptığı gibi.
  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?
   Öyküleme – Açıklama
   Açıklama – Örnekleme
   Tartışma – Örnekleme
   Açıklama – Tanık gösterme
 19. Yazar, iletmek istediği düşünceye uygun bir anlatım biçimi seçer. Anlatmak istediği düşüncenin seçtiği
  anlatım biçimiyle daha iyi anlaşılmasını amaçladığından, düşüncesini daha etkili biçimde iletmek için
  düşünceyi geliştirme yolarından yararlanır.
  Düşünceyi geliştirtme yolları şunlardır:
  - Tanımlama: Bir varlığı, kavramı değişmeyen özellikleri ve nitelikleriyle tanıtmaktır. İyi bir tanımla anlatılmak
  istenen her ne ise rahat bir biçimde ifade edilir. “…… nedir?” Sorusuna yanır veren cümle tanım cümlesidir.
  - Örnekleme: Anlatılanları okuyucuya somut bir biçimde aktarmak; onların daha iyi anlaşılmasını sağlamak
  amacıyla kullanılır. Ele alınan konunun okuyucu tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlar.
  - Karşılaştırma: Bir kavramın ya da varlığın daha iyi anlaşılması için onu benzerlerinden ayıran veya ortak
  olan özellikleriyle kıyaslanmasıdır.
  - Tanık gösterme: Yazar, ele aldığı konuyu ispatlamak ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla o
  konuda otorite kabul edilen bir kişinin sözlerinden yararlanır. Bu yöntemle görüşünün sağlamlığını
  kanıtlamak amacı güder.
  - Sayısal verilerden yararlanma: Düşüncenin daha etkili iletilmesi, sağlamlığının ortaya konması amacıyla
  kullanılan yöntemdir. Ele alınan konu ile ilgili, varlığı kabul edilen kurumların araştırmalarının sonuçlarından
  yararlanmaktır.

  Dünya hikayeciliği, gerçekçilik sahasında başlıca iki rehber tanır: Guy de Maupassant, Anton Çehov,
  Birincisi ruh tahlillerinde, ikincisi portre ve karakter çizmekte büyük bir kudret göstermiştir. Maupassant
  maceralı hikayeler yazarken, diğeri olaysız hikayeler yazmıştır.
  Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisinden yararlanılmıştır?
   Benzetme
   Tanık gösterme
   Karşılaştırma
   Öyküleme
 20. Düşünmek, nesnelerle bilinç arasında ilişki yaratmaktır. Aynada görülen hayal gibi eşya ve olayların bilinçte tekrar halinde yinelenmesidir. Dış dünyanın iç evrenimizde bir çeşit devamıdır veya nedenlerle sonuçları ilişkilendirmektir. Ama düşünmeden önce hissediriz, dış dünyadan birtakım etkiler alırız.
  Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisinden özellikle yararlanılmıştır?
   Örnekleme
   Tanımlama
   Tanık gösterme
   Benzetme