ANA SAYFA

Ses bilgisi Konu Değerlendirlme Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde süreksiz sert ünsüzlerin yumuşamasına bir örnek vardır?
  A) Önceki gün onu da çağırmışlar askere.
  B) İki ay içinde saçları ağarmış zavallının.
  C) Patlamanın şiddetinden bütün camlar kırıldı.
  D) Dağın eteklerinde son buluyordu kar örtüsü.
   SEÇ
 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sertleşme" ile ilgili yazım yanlışı yapılmamıştır?
  A) Ahmet te gecikmese olmaz sanki!
  B) Antalya uçağı tam zamanında kalktı.
  C) Saat 13'de bizi karşılayacaklardı.
  D) Çiçekden güzel bir hediye düşünemiyorum.
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisinde ulama yapılamaz?
  A) Halk, yeniliği aydınlardan çabuk benimser.
  B) Halkın ortak beğenisinde yanılma olamaz.
  C) Halkın sanattan anlamadığı görüşü yanlıştır.
  D) Halk, sanatsal yeniliğe ulaşmak için hazırdır.
   SEÇ
 4. Türkçede "b" ünsüzünden önce "n" kullanılmaz, yerine "m" kullanılır. Özel isim ve bileşik isimlerde bu kurala uyulmaz. Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uyulmamıştır?
  A) Binbaşı
  B) İstanbul
  C) Çenber
  D) Tembel
   SEÇ
 5. Aşağıdaki kelimelerden hangisi, düz-geniş seslilerden meydana gelmiştir?
  A) Kumsal
  B) Engelli
  C) Örnek
  D) Sefalet
   SEÇ
 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır?
  A) Deniz çocuğu olduğu için maviyi severdi.
  B) Bunca yıllık arkadaşlarını görmezlikten geldi.
  C) Kimsesizler, sorunlarını kendileri çözerler.
  D) Gezip gördüğü yerleri arkadaşlarına anlattı.
   SEÇ
 7. "Yabancı kökenli sözcüklerin sonuna gelen yapım ve çekim ekleri sözcüğün son hecesindeki ünlüden etkilenerek kalınlaşıp incelir." Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım vardır?
  A) Kontrollü geçişler kazaları azalttı.
  B) Akşamki yarışlarda varlık gösteremedik.
  C) Geriden gelen arabayı fark edememiş.
  D) Oyunun sonunda çılgınca alkışlandık.
   SEÇ
 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük küçük ünlü uyumuna uymamaktadır?

  A) Uzun araştırmaların ürünüdür yenilik.
  B) Toplum, yeni düşüncelere çabuk alışamıyor.
  C) Bu yürek oldukça dilimiz gelişecektir.
  D) Her tecrübenin sonunda bir yenilik doğar.

   SEÇ
 9. Aşağıdakilerin hangisinde sesli bir ek alan sözcükte ses düşmesi uygulanmamıştır?
  A) Suçun büyüklüğü
  B) Toprağın bağın
  C) Adaletin böylesi
  D) Ömür'ün kısalığı
   SEÇ
 10. Altı çizili sözcüklerden hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır?

  A) Ayağa kalkışı bizi çok mutlu etmişti.
  B) Adayı üç günde ancak gezdirebildiler bize.
  C) Isparta’nın nüfusu 130 bine yaklaştı.
  D) Evine bir daha uğramayacağım senin.

   SEÇ
 11. Altı çizili sözcüklerden hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?

  A) Ödülü yediye karşı on oyla kazandım.
  B) Sabahın altısında durakta bekleşenler vardı.
  C) Beni dinleyen öğrenciler başarılı oldu.
  D) Doğu ve Batı şiirini özgün bir biçimde birleştirdim.

   SEÇ
 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesi yoktur?
  A) Bu işi de kıvırdığımı görmüşlerdir umarım!
  B) Uykusunda bile hesaplar yapıyordu.
  C) Tavır alacağım sizin sabrınıza karşı.
  D) O kadar savruk birisi ki anlatamam.
   SEÇ
 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük ek alırken ünsüzlerinden biri düşmüştür?

  A) Amcası ilerlemiş yaşına rağmen çok çalışıyor.
  B) Sağa sola kıvrılan dağ yolu zamanımızı aldı.
  C) Yumuşacık yastığı da alınca gönlü oldu.
  D) Oynanan futbol kimseyi tatmin etmedi.

   SEÇ
 14. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem büyük ünlü uyumu hem de küçük ünlü uyumuna uymaz?
  A) Kira
  B) Mucit
  C) Barut
  D) Şahin
   SEÇ
 15. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinde ses değişikliği olmamıştır?

  A) İnanmazlar diye hepsini yanımda getirdim.
  B) Süzgeçten geçmemiş fikirlerle gelmeyin!
  C) Bu konuda sana güvenmek istiyoruz
  D) Sabahtan beri harıl harıl ders çalışıyoruz.

   SEÇ
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü türemesine uğramış bir sözcük vardır?
  A) İki saat içinde çepeçevre kuşatılmıştık.
  B) Atfınızı isteyerek toplantıyı terk edeceğim.
  C) Niçin oyuncularını uyarmadığını anlamadım.
  D) Bomboş sokaklar insanı ürkütüyordu.
   SEÇ
 17. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında ses düşmesine uğramaz?
  A) Satır
  B) Geniz
  C) Alın
  D) Karın
   SEÇ
 18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde ünlü daralması olmamıştır?

  A) Okulu uzattığını ailesinden bile gizliyor.
  B) Aradığım şeyleri bu şehirde bulamıyorum.
  C) Böyle durumlarda arkadaşlarından kaçıyor.
  D) Seninle görüşmek istemediğini saklamıyor.

   SEÇ
 19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ses türemesi olmamıştır?
  A) Hissetmek
  B) Cennet
  C) Yapayalnız
  D) Hakkım
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
  A) Türkçe sözcüklerin kökünde iki sesli harf yan yana gelmez.
  B) Türkçe sözcüklerin ilk hecesinin başında iki sessiz harf bulunmaz.
  C) Türkçe sözcüklerin kökünde iki sessiz harf yan yana gelmez.
  D) Türkçe sözcüklerin kökünde ikiz sessiz harf yan yana gelmez.
   SEÇ