ANA SAYFA

Sıfatlar Konu Değerlendirlme Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük tür olarak ötekilerden farklıdır ?
  A) Aşçı, özel yemeğini tavsiye etti.
  B) Uçak biletlerimiz birinci sınıftı.
  C) Annem biraz yolluk hazırlamıştı
  D) Duvardaki askı her an düşecek gibiydi
   SEÇ
 2. Bileşik sıfatlar, takısız ad tamlamalarının sonuna "-lı ,-li" eki getirilerek de oluşturulur. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir bileşik sıfat kullanılmıştır ?
  A) Ninem, tek gözlü canavarın masalını anlatmıştı.
  B) Tahta kapılı ev,mahallenin en eski yapısıydı.
  C) Uzun bacaklı sandalyeleri balkona çıkardık.
  D) Dikkatler, mavi elbiseli konuşmacı da toplandı.
   SEÇ
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik yapılı sıfat vardır?
  A) Sokağın başında kısa boylu bir çocuk bekliyordu.
  B) Güneşli bir günde dağlara tırmanıyordu.
  C) Yaramazın sesi uzun süre hiç çıkmadı.
  D) Mutluluk. bu çocuğun da hakkı sayılırdı.
   SEÇ
 4. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde adlaşmış sıfat vardır?
  A) Ağaç yaşken eğilir.
  B) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
  C) Açın karnı doyar, gözü doymaz.
  D) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
   SEÇ
 5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem isim hem de sıfat tamlaması vardır?
  A) Yalnızlığı besleyen karanlıklara ne diyeyim.
  B) Bu acıları size veriyorum, sizin olsun.
  C) Selam olsun gönlü zengin olan iyi insanlara.
  D) Kuru yapraklar uçuşuyor Rüzgârların önünde.
   SEÇ
 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad, hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır?
  A) İyi bir dinleyici olmayı hepimiz Öğrenmeliyiz.
  B) Bu eserde tarihi olaylara değiniliyor
  C) Bir yazar, dili ustaca kullanmalıdır.
  D) Manas, Kırgızların uzun ve güzel destanıdır
   SEÇ
 7. Sıfat tamlamalarının sonuna yapım ekleri getirilerek bileşik sıfat elde edilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?
  A) Ben, hayatımda sizin kadar açık sözlü adama rastlamadım.
  B) İstanbul'un orta yerinde beş parasız nasıl yaşanır?
  C) Dernek,son toplantısında birtakım kararlar aldı.
  D) Öğretmen, yazısı güzel bir öğrenci arıyordu.
   SEÇ
 8. Sayı sıfatıyla kurulan tamlamaların sonuna "-lık, -lik" eki getirilerek bileşik sıfat yapılabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek vardır?
  A) İki ay önce Marmaris'te bir yazlık almıştı.
  B) Kırk yıllık dostumu kıracak değilim ya.
  C) Aylık kazancının çoğunu kiraya veriyordu
  D) Bir kitaplık için bu kadar para ödenir mi?
   SEÇ
 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır?
  A) Bütün serçeler çatının altına gizlenmişti.
  B) Biraz beklerseniz kitapları getiririm.
  C) Hangi sokakta oturduklarını biliyorum.
  D) Onların gelmesini bu arkadaşlar istemişti.
   SEÇ
 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim tamlamasının sıfatıdır?
  A) Evin arkasında yemyeşil bir bahçe vardı
  B) Bütün parasını küçük bağ evine ödemişti.
  C) O ev onun bütün yaşamını almıştı.
  D) Bahçeyi sulamak için derin bir kuyu kazdırmıştı
   SEÇ
 11. Adlaşmış sıfatlardan sonra ikinci bir ad gelirse anlam belirsizliğini gidermek için, adlaşmış sıfattan sonra virgül kullanılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralı örneklendiren kullanım vardır?
  A) Bahçe, kırmızı güllerle doluydu.
  B) Genç, kızı sevdiğini söylüyordu.
  C) Öğrenciler, sınıfın kapısında bekliyorlardı.
  D) Yaramaz çocukları, hiç incitmeden yola getirirdi
   SEÇ
 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sıfatın türü ötekilerden farklıdır?
  A) Bazı akşamlar yalnız kalırdı.
  B) Havasız bir ortamda balık avlanmaz.
  C) Böyle vefasız dostlara ne diyeyim.
  D) Bakımsız yollar hizmet bekliyordu.
   SEÇ
 13. "Aç" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?
  A) Aç ne yemez. tok ne demez.
  B) Aç ayı oynamaz.
  C) Aç esner, âşık gerinir.
  D) Aç doymam, tok acıkmam sanır.
   SEÇ
 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat, tamlayan durumundadır?
  A) Yaşlı kadın saatlerce beklemişti.
  B) Gencin amacını doğrusu anlayamamıştık.
  C) Filmin sonunda şahane bir müzik var.
  D) İstanbul'un kıyı semtleri gecekondularla doludur.
   SEÇ
 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı türdedir?
  A) İyi bir dinleyici olduğunu söyleyemem.
  B) Bu şarkıcı ülkemizde çok seviliyor
  C) Satıcı avaz avaz bağırıyordu.
  D) Yalancı insanlara güvenmek doğru olmaz.
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerin hangisinde pekiştirilmiş sözcük oluşum bakımından ötekilerden farklıdır?
  A) Karmakarışık düşünceler, duygular içindeydi.
  B) Hiçkimse koskoca adamın yalan söylediğine inanmıyordu.
  C) Koridorun sonunda kapkaranlık bir oda vardı.
  D) İp kırılınca bembeyaz çamaşırlar yere düştü.
   SEÇ
 17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok sıfat tamlaması vardır?
  A) Sarı saçlarını deli gönlüme Bağlamışım çözülmüyor Mihriban
  B) Can kafeste durmaz uçar Dünya bir han konar göçer
  C) Yürü bre yalan dünya Sana konan göçer elbet
  D) Çıkıp yücesine bakmak istersin Coşkun sular gibi akmak istersin
   SEÇ
 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik yapılı sıfat vardır?
  A) Yemyeşil bir ovayı, bir buğday denizini seyrediyorduk.
  B) Araba yolun kaçıncı kilometresinde arızalanmış?
  C) Birkaç gol atsaymış rekor kıracakmış.
  D) Evin duvarlarını tertemiz halılar süslüyordu.
   SEÇ
 19. Niteleme sıfatları çekim eki alırsa adlaşmış sıfata dönüşür. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu açıklamaya örnek yoktur ?
  A) Güzellerin talihi çirkin olur.
  B) Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.
  C) Yalancının evi yanmış kimse inanmamış.
  D) Körün istediği iki göz; biri ela, biri boz
   SEÇ
 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması ötekilerden farklı bir görevdedir?
  A) Tembel öğrencileri ben de uyardım.
  B) Amcam, son eserini henüz bastırmadı.
  C) Kaçan balık büyük olur.
  D) Bu duyuruyu ilan panosuna asalım.
   SEÇ