ANA SAYFA

Cümlede Anlam Testi

1 / 20
 1. "Kara haber bir anda tüm köye yayıldı." cümlesindeki "kara" sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisinde vardır?
  A) Beyaz elleri kızıla boyandı bahtsız kızın
  B) Bize sevindirici haberlerle gelsen iyi olur
  C) Siyah saçlarının kokusunu taşıyordu rüzgar
  D) Ak saçlarımdan seni sorumlu tutacağım
   SEÇ
 2. "Bırakmak" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde, "Bıraksalar akşama kadar uyuyacak." cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?
  A) Biraz para bıraksa, pazarlamacılığa devam edecek
  B) Babası bıraksa her gün futbol oynamaya gidecek
  C) Bu külüstür, bir gün, onu dağ başında bırakacak
  D) İnadı bıraksa hayatın tadını o da fark edecek
   SEÇ
 3. "Sen gittiğinde bu kocaman evi..........bir sessizlik sahiplendi." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisinin getirilmesi uygun olur ?
  A) Yoğun
  B) Beklenmedik
  C) Soğuk
  D) İnce
   SEÇ
 4. "Ölmek" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?
  A) Ölü bir dil olan Latince artık kullanılmamaktadır.
  B) Kabul edelim ki geleneklerimiz de ölüyor artık.
  C) Afrika'da çocuklar açlıktan ölüyor
  D) Bir akşam ders çalışmasa ölür bizim ufaklık.
   SEÇ
 5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi eşseslilik (sesteşlik) özelliği taşımaz?
  A) Yol ver dağlar yarime gideyim
  B) Her yıl senden uzaklaşıyorum istemeden.
  C) İçim kan ağlıyor sensiz geçen dakikalarda.
  D) Boş kaldı kadehler zamansız zamanlarda.
   SEÇ
 6. "Tut ki Fenerbahçe bu maçı da kaybetti, ne olacak?" Bu cümleye, altı çizili sözün kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde yoktur ?
  A) Ne var ki çalışma şekilleri bizden çok farklı.
  B) Haydi hakemlerin de tarafsız olduğunu kabul ettik, sonra?
  C) Diyelim ki bütün yunuslar koruma altına alındı.
  D) Varsayalım davetiyeler basıldı, yetişecek mi?
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisinde "deyim" açıklamasıyla birlikte kullanılmamıştır??
  A) Sonunda benim de kafam durdu, bu soruyu ben de çözemem.
  B) Seni de kafese koyacak, türlü oyunlarla aldatıp senden çıkar sağlayacak
  C) Ben kalburla su taşımam, olmayacak işlere girmem dostum.
  D) Ona içimi döktüm; düşüncelerimi, duygularımı içtenlikle söyledim.
   SEÇ
 8. I.Abuk sabuk şeylere neden inanırlar bilmem. II.Er geç onlarla kozumu paylaşacağım. III.Kulağına eğilmiş fısıl fısıl bir şeyler anlatıyordu. Aşağıdakilerden hangisinde, bu cümlelerde geçen ikilemelerin oluşum özelliğiyle ilgili bir açıklama yoktur?
  A) Yansıma sözcüklerle
  B) Biri anlamlı diğeri anlamsız sözcüklerle
  C) İkisi de anlamsız sözcüklerle
  D) Karşıt anlamlı sözcüklerle
   SEÇ
 9. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?
  A) Kara gün kararıp kalmaz.
  B) Adam adamdan korkmaz, utanır.
  C) Ağaç yaşken eğilir.
  D) Her kaşığın kısmeti bir olmaz
   SEÇ
 10. I.Yana kaç da, biz de görelim. II.Karanlık sokaklara doğru kaçtı. III.Ceketin kolları biraz uzun kaçtı. IV.Eğlencenin tadı yine kaçtı. V.Korkan insanlar sağa sola kaçtılar. "Kaçmak sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde aynı anlamda kullanılmıştır ?
  A) I ve II
  B) ll ve V
  C) IV ve V
  D) I ve III
   SEÇ
 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili somut sözcük, soyut anlam verecek biçimde kullanılmıştır?
  A) Kara gözlü, al yanaklı kızım
  B) Sivri dili söz almamı gerektirmişti
  C) Onlar kötülerle arkadaşlık yapmazlar.
  D) Sesindeki titremeyi sezebiliyordum.
   SEÇ
 12. "Teknik heyet çırpınıyor, yeni futbolcular istiyordu; ama başkanın hiç aldırdığı yoktu." Altı çizili söz ile anlatılmak istenen, aşağıdakilerin hangisidir
  A) Umursamamak
  B) Görmezlikten gelmek
  C) Benimsememek
  D) Farkına varmamak
   SEÇ
 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama yoktur?
  A) Kara kıtanın insanları açlıkla karşı karşıya
  B) Yavru vatanı ordumuz varlığıyla onurlandırdı.
  C) Ankara, komşularımızı bir kez daha uyardı.
  D) Müfettişin hayatı beyaz perdeye aktarılacak
   SEÇ
 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmamıştır?
  A) Dişçi, bu boşluğu bir köprüyle kapatacak
  B) Dünya bir araya gelse bu fikrimden vazgeçmem
  C) Bazı dizelerde hem aşk hem nefret var.
  D) Erken gelen gol, bir anda moralimizi bozdu.
   SEÇ
 15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, anlam bakımından en geniş kapsamlı olanıdır?
  A) Dörtlük
  B) Dize
  C) Beyit
  D) Şiir
   SEÇ
 16. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde genelden-özele bir sıralanış yoktur?
  A) Ay, hayatımızda yoğun bir şekilde yer alan tek uydudur
  B) Alet çantasından bir çekiç alıp uzattı
  C) Ordu, sonunda Somali'ye de asker gönderdi
  D) Spor konusu açılınca futboldan bahseder
   SEÇ
 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
  A) O nedensiz mutluluk olsa da olur olmasa da
  B) Şu güzel doğayı hep birlikte çirkinleştirdik
  C) Sokakta ışıklar yanıp sönüyordu
  D) Duvarda küçülür büyürdü gölgeler
   SEÇ
 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmamıştır?
  A) Horlamaya başlayınca kapıyı gösteriverdim
  B) Tavan arasındaki tıkırtı artmaya başladı.
  C) Gözlerindeki ışıltı etrafına yansıyordu
  D) Radyodaki cızırtı yayından olsa gerek
   SEÇ
 19. Kimi varlıklardan, nesnelerden söz edildiğinde doğacak korku, ürperme, iğrenme gibi duyguların, kötü izlenim ve çağrışımların önlenmesi amacına yönelen değiştirme olayına "Güzel adlandırma" denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunun örneği yoktur ?
  A) Üzüntüden ince hastalığa yakalanmış.
  B) Bacasız sanayi de krizden nasibini aldı.
  C) Dün akşam vefat etmiş; biz onu göremedik
  D) Birazcık toplu, bu yüzden zor koşuyor
   SEÇ
 20. "İstanbul, su sorununun çözülmesini bekliyor." cümlesinde aşağıdaki anlam olaylarından hangisi vardır?
  A) Deyim aktarması
  B) Benzetme
  C) Ad aktarması
  D) Anlam daralması
   SEÇ