ANA SAYFA

Sözcükte Yapı Konu Değerlendirlme Testi

1 / 20
 1. "-me,-ma" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklendiği sözcüğün anlamını ve türünü değiştirmiştir?
  A) Bekleme onu buraya gelecek diye.
  B) Sonradan görme işte; ne olacak!
  C) Şimdiye kadar kimseyi üzmedim.
  D) Nedense hiç hal hatır sormadı.
   SEÇ
 2. "-ecek, -acak" ekini alan sözcük aşağıdaki cümlelerin hangisinde, farklı bir görevde kullanılmıştır?
  A) Gelecek eşyaları ikinci kata çıkarın.
  B) Buraya kadar gelecek asfalt yol.
  C) Sana söyleyecek söz bulamıyorum.
  D) Herkese ayıracak zamanım yok benim
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi ortak köktür?
  A) Ekşi
  B) Ak
  C) Saç
  D) Taş
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük farklı yapım eki almıştır?
  A) Kirli elleriyle her yere dokunuyordu.
  B) Giymek istediğim elbise birazcık lekeli.
  C) Son dönem yazılı eserlerini araştırıyorum.
  D) Zorlu bir maç olacağını hepiniz bilmelisiniz.
   SEÇ
 5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı yönünden farklıdır?
  A) Kaçak insanlar geldikleri yere gönderildi.
  B) Misafir için hemen bir yatak hazırlandı.
  C) İçine düştüğü batak onu çok değiştirdi.
  D) Çocukların hepsi kucak ister, sevgi ister.
   SEÇ
 6. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi farklı bir kökten türemiştir?
  A) Korku, sanat sayesinde karanlığa gömülür.
  B) Metnin son cümlesini bitirince rahatladı.
  C) İngilizceden çevrilen eserler de önemsenmeli.
  D) Bazı yazarlar kitap okumayanları ayıplıyorlar.
   SEÇ
 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük iyelik eki almıştır?
  A) Di|i anlaşılamayacak kadar ağırdı.
  B) Sanatı bilmeyenler yazmış son yazıları.
  C) Güzeli oynatır, çirkini söyletirsin.
  D) Elleri sevip de onlara değer verirsin.
   SEÇ
 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "den, -dan" eki almış sözcük, ötekilerden farklı anlam ve görevde kullanılmıştır?
  A) Açlıktan konuşacak hali bile kalmamıştı.
  B) Karanlıktan korktuğu açıkça belli oluyordu.
  C) Bizi dinlemediğinden bunlar oldu.
  D) Sıkıldığından bizimle gelmek istemedi.
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisinde "-cik" eki sonuna geldiği sözcüğe "aşırı küçük" anlamı katmıştır?
  A) Payıma düşen para bu kadarcık mı?
  B) Daracık odaya bir de kanepe koymamışlar mı?
  C) Gelincik denen bu hayvanı hiç sevmem.
  D) Altı yıldır bu adacıkta yalnız yaşıyor.
   SEÇ
 10. "ler" eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklendiği sözcüğe farklı bir anlam katmıştır?
  A) Eğitimin çocukları sevmekle başladığı bilinmeli.
  B) Ahmet dayıları bir akraba değil, arkadaştı.
  C) Telefonlar akşama kadar hiç susmadı.
  D) Binalar belediyece kontrol edilecekmiş.
   SEÇ
 11. Bakakaldık" birleşik fiilinde aşağıdaki anlamların hangisi vardır?
  A) Tezlik
  B) Sürerlik
  C) Yaklaşma
  D) Yeterlik
   SEÇ
 12. "Aranıyormuşsunuz" kelimesinin kök ve ekleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
  A) Ara-n-ıyor-muş-sunuz
  B) Ara-nıyor-muşsunuz
  C) Aran-ıyor-muş-sunuz
  D) A-ra-nı-yor-muş-su-nuz
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisinde bir sözcük hem iyelik hem hal eki almıştır?
  A) Eğimi fazla olunca çok zorlandı
  B) Evim de satılık olunca kiraya çıktım.
  C) Arabama iyi bir bakım yaptırmalıyım.
  D) Babamsız surdan şuraya gitmem, dedi.
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük birden fazla yapım eki almamıştır?
  A) Olduğunuz gibi görünmeniz sizi yüceltir.
  B) Davranışlarımızda yapmacıklıktan uzak olmalıyız.
  C) Etkili konuşmaları işi almasını sağladı.
  D) Bunları yaşamış bir insanla konuşmuştum.
   SEÇ
 15. "Çocuklara gelecek kışın sert geçeceğini söylemiş kişiyim. " cümlesinde altı çizili ekler için sırasıyla aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Hal eki-yapım eki-kip eki
  B) Hal eki-kip eki- kip eki
  C) Hal eki-kip eki-yapım eki
  D) Hal eki-yapım eki- yapım eki
   SEÇ
 16. Aşağıdaki altı çizili eklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) Eskisiyle, yenisiyle bu edebiyatı severim.
  B) Bu kalbi yumuşatabilecek tek insan benim.
  C) Kalbinin kapısında daimi bekçiyim.
  D) Şu anda Türkçe dersindeyim.
   SEÇ
 17. "taşıt-dileği-ikilem" kelimeleri yapıları bakımından sırasıyla aşağıdakilerden hangisine uygundur?
  A) Türemiş-türemiş-türemiş
  B) Basit-türemiş-türemiş
  C) Basit-türemiş-bileşik
  D) Basit-basit-basit
   SEÇ
 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün sözcükler yapım eki almıştır?
  A) Yarınki sınavda başarılı olmalıyım.
  B) Coşan ırmak acımasız olmaya başladı
  C) Yapılan eleştirileri unutmak aptallıktır.
  D) Türkçe yabancı kelimelerden kurtarılmalı.
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerden hangisi "bezgin-yorgun" kelimelerinin ortak özelliğine uymaz?
  A) İki sözcük de isimdir.
  B) İki sözcük de çekim eki almıştır.
  C) İki sözcük de türemiş yapılıdır
  D) İki sözcüğün kökü de fiildir.
   SEÇ
 20. Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisinin yapılışı diğerlerinden farklıdır?
  A) Uyurgezer
  B) Kaptıkaçtı
  C) Uçaksavar
  D) Biçerdöver
   SEÇ