ANA SAYFA

Tümce Bilgisi Konu Değerlendirlme Testi

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisinin öğeleri özne-dolaylı tümleç-yüklem şeklinde sıralanmıştır?
  A) Böyle şeyleri dert etme kendine.
  B) Kalemi, okulda kaybolmuş.
  C) Söylenenlere kesinlikle inanmıyorum.
  D) İnsanları daha iyi tanıyorum.
   SEÇ
 2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?
  A) Halk söylenenlere inanmayabilir.
  B) Etkileyici bir konuşması vardı.
  C) Yüzlerce insan kuyrukta bekliyor.
  D) Gök gürültüsü hepimizi korkuttu.
   SEÇ
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne adlaşmış bir sıfattır?
  A) Gidenler, ne zaman dönecek?
  B) Yıllardır görmediği oğlunu hasretle kucakladı.
  C) Öğretmen, beni yanına çağırarak sorular sordu.
  D) Babası, küçüğün elinden tutarak onu parka götürdü.
   SEÇ
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması nesne görevindedir?
  A) Elbisesini giyip çabucak dışarı çıktı.
  B) Senin gibi akıllı birinden bunu beklemiyordum.
  C) Geçmiş günlerimi çok özlüyorum.
  D) Dün okulda cep telefonumu kaybettim.
   SEÇ
 5. Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi diğerlerinden farklı bir öğeyi buldurmaya yöneliktir?
  A) Dün niçin gelmediniz?
  B) Kitabımı ne zaman getireceksin?
  C) Bu soruyu nasıl yaptın?
  D) Hangi elbiseyi beğendiniz?
   SEÇ
 6. "İyi kitaplar, gerçek yüzünü hemen göstermez. " cümlesinin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Özne-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem
  B) Özne-Nesne-Yüklem
  C) Özne-Dolaylı tümleç-Nesne-Yüklem
  D) Nesne-Özne-Zarf tümleci-Yüklem
   SEÇ
 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek özne yoktur?
  A) Herkesin üzeri, girişte arandı.
  B) Hepimiz ülkemizi çok seviyoruz.
  C) Bilim ve teknik, çağımızın temel özelliklerin-dendir.
  D) Boyun, görmeyeli iyice uzamış.
   SEÇ
 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?
  A) Adam çok içten konuşuyor.
  B) Bu kadar çok kitabı nereden aldın?
  C) Yıllar önce burada bir okul vardı.
  D) Buradan gideli çok olmadı.
   SEÇ
 9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?
  A) Çalıştığımız işyeri aynı değil.
  B) Ne kadar çok çalıştığımı bilmiyor değil.
  C) Beni anlamış olduğunu sanmıyorum
  D) Bundan sonra seni hiç kırmayacağım.
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi yükleminin yerine göre diğerlerinden farklıdır?
  A) Bana niçin haber vermediniz?
  B) Şüphe duymuyorum başarılı olacağınızdan.
  C) Burada çok güzel günlerim geçti.
  D) Oraya gittiğimde ortalıkta kimse yoktu.
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi devrik ve olumsuz bir fiil cümlesidir?
  A) Yapmaya çalışacağım üzerime düşeni.
  B) Artık gitmeyeceğim seninle hiçbir yere.
  C) Ne yapacağıma daha karar vermedim.
  D) İyi değil arkadaşlarına böyle davranman.
   SEÇ
 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yargı vardır?
  A) Erken gelecektim ama işlerim çıktı.
  B) Bu dağ başında tek başıma ne yaparım?
  C) Telefonumuz kesildiğinden seni arayamadık.
  D) Beni anlayan bir sen varsın.
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi özneleri ortak sıralı bir cümledir?
  A) Su uyur, düşman uyumaz.
  B) Korkunun ecele faydası yoktur.
  C) Çok çalışacak, başaracak.
  D) Sel ile gelen yel ile gider.
   SEÇ
 14. Gerçekleşmesi mümkün olmayan şeyleri istemek kendimizi kandırmak olur. Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Anlamca olumludur.
  B) Sıralı bir cümledir.
  C) Bileşik bir cümledir.
  D) Kurallı bir cümledir.
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümledir?
  A) Bu hızla çalışırsak işimiz bitmez.
  B) Gelen kişi, daha önce görmediğim birisiydi.
  C) Bu geceki program çok kötüydü.
  D) Bu soruyu bilmiyor değilim.
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerden hangisi yanıt gerektiren gerçek bir soru cümlesidir?
  A) Bana neden bu konudan bahsedilmedi
  B) Ne gerek vardı bütün bunları yapmaya
  C) Nasıl korkmuş başıma bir şey gelecek diye
  D) Kalemini kullandım diye ne olmuş yani
   SEÇ
 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik, temel cümlenin belirtili nesnedir?
  A) Sorunları bu kadar büyüteceğini sanmıyorum.
  B) Bu ödevi hazırlamakla uğraştım bütün gün.
  C) Onu gördüğüm zaman halini hatırını soruyorum.
  D) Durumumun iyi olduğunu öğrenince öğrenci mutlu oldu.
   SEÇ
 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapan kişi belli değildir?
  A) Eskimiş eşyaları çatıya çıkardı.
  B) Verdiğim kitabı bir gecede okumuş.
  C) Yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi.
  D) Suçlular, suçlarını itiraf etti.
   SEÇ
 19. Aşağıdaki bağlı cümlelerden hangisinde özne ortaktır?
  A) Rüzgâr şiddetlendi ve dalgalar kabarmaya başladı.
  B) Güzel bir işe girdi de kendine ev aldı.
  C) Bir yıldır görüşemedim; çünkü bu şehirden ayrılmış
  D) Annesine telefon etti; ama telefona kardeşi çıktı.
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi eksiltili cümledir?
  A) Aradığım kitap bu değil
  B) Ona yardım etmek istedim; ama o, bunu istemedi.
  C) Önce ders çalışıyorum, sonra biraz dinlenme molası.
  D) Eksik olmaz buralarda kar.
   SEÇ